Füzesabony Város honlapja

2008.09.10. - döntések Nyomtatás E-mail
képviselő-testületi ülések - döntések
2009. március 25. szerda, 00:33

A Képviselő-testület ülésén jelen vannak:

 1. Laminé Antal Éva polgármester
 2. Dr. Bartos Lászlóné alpolgármester
 3. Atkári Lajos képviselő-testületi tag
 4. Balsai Tamás képviselő-testületi tag
 5. Bíró Imre képviselő-testületi tag
 6. Eperjesi László képviselő-testületi tag
 7. Farkas István képviselő-testületi tag
 8. Gál Tibor képviselő-testületi tag
 9. Kádas Imre képviselő-testületi tag
 10. Kotán György képviselő-testületi tag
 11. Miriszlai Miklós képviselő-testületi tag
 12. Sipos Attila képviselő-testületi tag
 13. Szabó József képviselő-testületi tag
 14. Baraksó Gyuláné jegyzőkönyvvezető

Tanácskozási joggal megjelentek:

 1. Hidvéginé Dr. Szigetvári Erika megbízott jegyző
 2. Dr. Antal János ügyfélszolgálati és igazgatási irodavezető
 3. Mikóné Kormos Erika műszaki irodavezető
 4. Dudás Lászlóné ellátási és szervezési csoportvezető
 5. Bakos Zsoltné gazdálkodási ügyintéző
 6. Valyon István VIK Füzesabony igazgató
 7. Szlama Mária könyvvizsgáló
 8. Nagy István HVB elnök

Az ülésen hozott döntések:

Napirendek, előterjesztések:   Képviselő-testületi ülés - 2008.09.10.
Határozatok:  
icon 107 - 118 / 2008 (IX.10.) (37.24 kB)
Rendeletek:  
icon 25/2008 (IX.10.) (686.82 kB)
A két ülés között végzett tevékenységről, valamint a lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztatókat a képviselő-testület tudomásul veszi.
 1. Füzesabony Város Önkormányzatának .../2008. (IX. 10.) számú rendelete a 4/2008.(II. 27.) számú rendeletében foglalt költségvetési előirányzatok féléves teljesítéséről, féléves beszámoló
  A rendelet tervezetet a képviselő-testület 11 igen szavazattal 2 tartózkodás mellett elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 25/2008 (IX.10.) rendelete
 2. Javaslat az 53/2008 (IV.30.) határozatában kötelezettséggel terhelt összeg felszabadításáról
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 13 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 107/2008 (IX.10.) határozata
 3. Javaslat önkormányzati karbantartási, felújítási és beruházási feladatainak forrás meghatározására
  Az I. határozati javaslatot a képviselő-testület 13 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 108/2008 (IX.10.) határozata
  A II. határozati javaslatot a képviselő-testület 13 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 109/2008 (IX.10.) határozata
  A III. határozati javaslatot a képviselő-testület 13 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 110/2008 (IX.10.) határozata
  Az IV. határozati javaslatot a képviselő-testület 13 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 111/2008 (IX.10.) határozata
 4. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezés Koncepció felülvizsgálatára
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 13 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 112/2008 (IX.10.) határozata
 5. Egyebek
  Javaslat ÖNHIKI pályázat beadásához
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 13 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 113/2008 (IX.10.) határozata
  Szakmai program Falugondnoki Szolgálat működtetéséhez
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 13 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 114/2008 (IX.10.) határozata
  Javaslat a 2009.évi belső ellenőrzési terv elfogadására
  Az ellenőrzési tervet a képviselő-testület 13 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 115/2008 (IX.10.) határozata

  Ezt követően a képviselő-testület zárt ülésen folytatta munkáját.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 116/2008 (IX.10.) határozata
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 117/2008 (IX.10.) határozata
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 117-2/2008 (IX.10.) határozata
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 118/2008 (IX.10.) határozata
 
 

Hírdetés

Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés

Pályázatok


I. Legyen TÁNC!!! Fesztivál


KEOP-5.7.0/15-2015-0284


EFOP-3.9.2-16-2017-00012
Építs jövőt! Új esély program
Füzesabony és térsége


EFOP-1.2.11-16-2017-00048
Életpálya ösztönzés Füzesabonyban


EFOP 1.5.3-16-2017-00051
Építsünk együtt jövőt!
Közösségerősítés
Füzesabony térségében