Füzesabony Város honlapja

2011.03.29. - döntések Nyomtatás E-mail
képviselő-testületi ülések - döntések
2011. július 17. vasárnap, 19:11

A Képviselő-testület ülésén jelen vannak:

 1. Gulyás László polgármester
 2. Sipos Attila alpolgármester
 3. Balsai Tamás képviselő-testületi tag
 4. Bíró Imre képviselő-testületi tag
 5. Kádas Imre képviselő-testületi tag
 6. Márkus Róbert Zsolt képviselő-testületi tag
 7. Tóthné Veres Noémi képviselő-testületi tag
 8. Valyon István képviselő-testületi tag
 9. Wenczel Árpád képviselő-testületi tag

A Képviselő-testület ülésén nem jelentek meg:

-

Hivatalból jelen vannak:

 1. Hidvéginé Dr. Szigetvári Erika jegyző
 2. Dudás Lászlóné gazdálkodási irodavezető
 3. Dr. Poczok Szabolcs jogi és igazgatási ir.vez.
 4. Mann Roland városfejlesztési irodavezető
 5. Antal Annamária közoktatási referens
 6. Hoór Kálmán főépítész
 7. Baraksó Gyuláné jegyzőkönyvvezető

Meghívott vendégek:

 1. Molnárné Simon Edit Füzesabonyi Városi Televíziózást Segítő Nonprofit Kft. vezető
 2. Poczok Tímea Füzesabonyi VTV Segítő Nonprofit Kft.
 3. Bánhegyi Tiborné VIK Hétszínvirág Óvoda

 

Az ülésen hozott döntések:

Napirendek, előterjesztések: Képviselő-testületi ülés - 2011.03.29.
Határozatok:
icon 43 - 60 / 2011 (III.29.) (53.86 kB)
Rendeletek:
icon 5/2011 (III.29.) (26.32 kB)
icon 6/2011 (III.29.) (89.03 kB)
icon 7/2011 (III.29.) (20.73 kB)

 1. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzatának .../2011.(III.29.) rendeletére, az óvodai és általános iskolai körzethatárok megállapításáról
  Előadó: Márkus Róbert Zsolt OKSB elnök. Távollétében Valyon István képviselő úr.
  A rendelet tervezetet a képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 5/2011 (III.29.) rendelete
 2. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzatának .../2011.(III.29.) rendeletére, az 5/1993. (IV.20.) díszpolgári cím és a pro-urbe emlékérem alapításáról szóló rendelet módosítására
  Előadó: Márkus Róbert Zsolt OKSB elnök. Távollétében Valyon István képviselő úr.
  A rendelet tervezetet a képviselő-testület 4 igen szavazattal 4 nem szavazattal nem fogadta el.
  Az eredeti rendelet tervezetet a képviselő-testület 4 igen szavazattal 4 nem szavazattal nem fogadta el.
 3. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzatának .../2011.(III.29.) rendeletére, a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről
  Előadó: Márkus Róbert Zsolt OKSB elnök. Távollétében Valyon István képviselő úr.
  A rendelet tervezetet a képviselő-testület 7 igen szavazattal (polgármester nem szavazott) elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 6/2011 (III.29.) rendelete
 4. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzatának .../2011.(III.29.) rendeletére, a 13/1995.(V.9.) SZMSZ mellékletét képező Hatásköri lista módosítására
  Előadó: Márkus Róbert Zsolt OKSB elnök. Távollétében Valyon István képviselő úr.
  A rendelet tervezetet a képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 7/2011 (III.29.) rendelete
 5. Javaslat a felsőoktatásban tanuló füzesabonyi lakosok tehetséggondozó alapból történő támogatási pályázat elbírálására
  Előadó: Márkus Róbert Zsolt OKSB elnök. Távollétében Valyon István képviselő úr.
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 43/2011 (III.29.) határozata
 6. Javaslat Füzesabony Város Polgármesteri Hivatalában alkalmazott köztisztviselők 2011. évi teljesítménykövetelményeinek meghatározására
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 44/2011 (III.29.) határozata
 7. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzatának 26/2011. (II. 22.) határozattal elfogadott beszerzési és közbeszerzési szabályzatának módosítására
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 45/2011 (III.29.) határozata
 8. Javaslat a KEOP-6.2.0/A/09-11 a "Fenntartható életmódot és fogyasztási lehetőségeket népszerűsítő, terjedésüket elősegítő mintaprojektek" című pályázati konstrukcióra történő pályázat benyújtására
  Az A./ határozati javaslatot a képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 46/2011 (III.29.) határozata
 9. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzatának 2011. évi közbeszerzési tervére
  Az I. határozati javaslatot a képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 47/2011 (III.29.) határozata
 10. Javaslat a FÜV Kft. ügyvezetőjének pályázati kiírására
  A módosított határozati javaslatot a képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 48/2011 (III.29.) határozata
 11. Javaslat Füzesabony, Nagyrét utca csapadékvíz-elvezetésére
  A C./ határozati javaslatot a képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 49/2011 (III.29.) határozata
 12. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzat tulajdonában lévő Füzesabony, Rákóczi út 62. szám alatti ingatlan iroda helyiségének használatba adása
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 50/2011 (III.29.) határozata
 13. Javaslat Füzesabony város belterületi vízrendezés tanulmánytervének felülvizsgálatára
  Az A./ határozati javaslatot a képviselő-testület 5 igen szavazattal 3 tartózkodás mellett elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 51/2011 (III.29.) határozata
 14. Javaslat a Szilvásváradi Tábor árverésen történő bérbeadás feltételeinek meghatározására
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 52/2011 (III.29.) határozata

  Az ülésre megérkezik Márkus Róbert Zsolt önkormányzati képviselő, a jelenlévő képviselők száma 9 fő.

 15. Javaslat Füzesabony, Rákóczi úti városközpont fejlesztésére
  Az A./ határozati javaslatot a képviselő-testület 7 igen szavazattal 2 tartózkodás mellett elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 53/2011 (III.29.) határozata
 16. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzat tulajdonában lévő Füzesabony, Zrinyi út 21. szám alatti ingatlan helységeinek használatba adására a Yamato Se Kyokushin Karate Dojo Egyesület részére
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 54/2011 (III.29.) határozata
 17. Javaslat közművelődési érdekeltségnövelő pályázat önerejének biztosítására
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 55/2011 (III.29.) határozata
 18. Javaslat alapítványi támogatásra
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 56/2011 (III.29.) határozata
 19. Egyebek
  Javaslat az iskolai és utánpótlás infrastruktúra fejlesztés, felújítás alapján pályázat benyújtására és önerő biztosítására
  Előadó: Gulyás László polgármester
  Az A./ határozati javaslatot a képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 57/2011 (III.29.) határozata
  Javaslat a képviselő-testület 158/2010.(XII.07.) határozatának módosítására
  Előadó: Gulyás László polgármester
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 5 igen szavazattal 3 tartózkodás mellett (polgármester nem szavazott) elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 58/2011 (III.29.) határozata

  Ezt követően a képviselő-testület zárt ülésen folytatta munkáját.

  Füzesabony Város Képviselő-testületének 59/2011 (III.29.) határozata
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 60/2011 (III.29.) határozata

 

Hírdetés

Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés

Pályázatok


I. Legyen TÁNC!!! Fesztivál


KEOP-5.7.0/15-2015-0284


EFOP-3.9.2-16-2017-00012
Építs jövőt! Új esély program
Füzesabony és térsége


EFOP-1.2.11-16-2017-00048
Életpálya ösztönzés Füzesabonyban