Füzesabony Város honlapja

Füzesabony Város Önkormányzata Képviselő-testületének többszörösen módosított 3/1991. (III.26.) önkormányzati rendelete 48/A.§. /1/ bekezdésében foglaltak alapján társadalmi egyeztetésre közzé kell tenni a rendelet tervezeteket az önkormányzat honlapján.

Társadalmi egyeztetés keretében a helyben élő állampolgárok, a helyben működő nem állami és önkormányzati szervek, szervezetek a rendelet-tervezetekkel kapcsolatban véleményt nyilváníthatnak.

A véleményeket kizárólag írásos formában a jegyzőnek címzetten vagy személyesen kell eljuttatni a jegyző címére /3390 Füzesabony, Rákóczi út 48./.
Nem lehet figyelembe venni azt a véleményt, amely sérti a jó erkölcsöt, becsületsértő, nem a rendelet tárgyához kapcsolódik, név és cím nélkül érkezik.

A beérkezett vélemények javaslatba történő beépítésére az előterjesztő mérlegelése alapján kerülhet sor.