Füzesabony Város honlapja

Pályázat - Füzesabonyi Könyvtár és Közösségi Ház igazgató Nyomtatás E-mail
hírek, információk - pályázatok
2017. március 31. péntek, 00:00
Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testülete

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

Füzesabonyi Könyvtár és Közösségi Ház
igazgató
(magasabb vezető)

beosztás ellátására.


A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2017. június 01 - 2022. május 31-ig szól.

A munkavégzés helye:
Heves megye, 3390 Füzesabony, Rákóczi út 52-54.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézmény irányítási, ellenőrzési, munkáltatói feladatainak ellátása, alapító okirat szerinti feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
- Felsőfokú képesítés, szakirányú egyetemi végzettség és szakképzettség vagy nem szakirányú egyetemi végzettség és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsga vagy főiskolai könyvtárosi képzettség,
- Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
- Szakmai gyakorlat a 150/1992(XI.20) Korm. rend. 6/B§ (1) bekezdés c. pontja és a (4) bekezdés szerint
- Magyar állampolgárság
- Büntetlen előélet
- Cselekvőképesség
- Az adott intézményben fennálló, határozatlan időre szóló alkalmazás, vagy a megbízással egyidejűleg határozatlan időre szóló alkalmazás

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- részletes szakmai önéletrajz
- vezetési program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
- végzettségeket igazoló okiratok másolatai
- a 150/1992. (XI.20.) Korm. rendelet 6/G §. (2) bekezdésében előírt tanfolyam elvégzésének igazolása vagy az elvégzésről szóló szándéknyilatkozat
- nyilatkozat arról, hogy az elbírálásban résztvevők megismerhetik a pályázati anyagot
- nyilatkozat arról, hogy a pályázó a jogszabályban előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja
- eddigi munkaviszonyokról szóló igazolás
- nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálására vonatkozó előterjesztést a képviselő-testület nyilvános vagy zárt ülés keretében tárgyalja

A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2017. június 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 2.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagy Csaba polgármester nyújt, a 36/542-512 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
- Postai úton, a pályázatnak a Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testülete címére történő megküldésével (3390 Füzesabony, Rákóczi út 48. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 40044/2017/S , valamint a beosztás megnevezését: Füzesabonyi Könyvtár és Közösségi Ház igazgató.
- Személyesen: Nagy Csaba polgármester, Heves megye, 3390 Füzesabony, Rákóczi út 48. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a Kjt. 20/A § (6) és a 150/1992 (XI. 20.)Korm. rendelet 7.§ (6) bekezdés alapján létrejött bizottság véleményezés után a végleges döntést Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozza meg, a benyújtási határidőt követően 30 napon belül. Eredményes pályázat esetén a határozatlan időre szóló kinevezés 3 hónapos próbaidő kikötésével tölthető be. A pályáztató a pályázás eredménytelenné nyilvánítási jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. május 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
- Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI) - Közigazgatási Állásportál (kozigallas.gov.hu) 2017.03.31.
 

Hírdetés

Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés

Pályázatok


I. Legyen TÁNC!!! Fesztivál


KEOP-5.7.0/15-2015-0284


EFOP-3.9.2-16-2017-00012
Építs jövőt! Új esély program
Füzesabony és térsége


EFOP-1.2.11-16-2017-00048
Életpálya ösztönzés Füzesabonyban