Füzesabony Város honlapja

Pályázat - Egészségügyi Központ igazgató főorvos (magasabb vezető) Nyomtatás E-mail
hírek, információk - pályázatok
2017. október 26. csütörtök, 16:00

Pályázati felhívás


Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testülete

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet


Egészségügyi Központ Füzesabony

igazgató főorvos (magasabb vezető)
beosztás ellátására.A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2022. november 30-ig szól.

A munkavégzés helye:
Egészségügyi Központ Füzesabony, Heves megye - 3390 Füzesabony, Rákóczi út 36-40.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézmény vezetési, ellenőrzési, munkáltatói feladatainak ellátása; alapító okirat szerinti feladatok ellátása. Az igazgató főorvosnak a vezetői megbízás mellett napi 6 órában az intézmény profiljába tartozó szakrendelést is kell folytatnia.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
- egyetem, orvostudományi egyetem, szakorvosi képesítés,
- vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
- legalább öt év gyakorló orvosi tevékenység
- mesterképzési szakon szerzett egészségügyi menedzser szakképesítés vagy egészségügyi (szak)menedzseri képesítés vagy egészségügyi menedzsment szakirányú továbbképzési szakon szerzett képesítés vagy jogi szakokleveles orvos szakirányú továbbképzési szakon szerzett képesítés
- legalább hároméves vezetői gyakorlat
- magyar állampolgárság
- büntetlen előélet
- cselekvőképesség
- az adott intézményben fennálló, határozatlan időre szóló alkalmazás, vagy a megbízással egyidejűleg határozatlan időre szóló alkalmazás
- 3 hónapos próbaidő

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- részletes szakmai önéletrajz
- vezetési program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
- végzettségeket igazoló okiratok másolatai
- nyilatkozat arról, hogy az elbírálásban résztvevők megismerhetik a pályázati anyagot
- nyilatkozat arról, hogy a pályázó a jogszabályban előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja
- eddigi munkaviszonyokról szóló igazolás
- nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálására vonatkozó előterjesztést a képviselő-testület nyilvános vagy zárt ülés keretében tárgyalja

A beosztás betölthetőségének időpontja: 2017. december 1.

A pályázat benyújtásának határideje:
2017. november 27.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagy Csaba polgármester nyújt, a 36/542-512 -es telefonszámon.

Pályázat benyújtásának módja:

- Postai úton, a pályázatnak a Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testülete címére történő megküldésével (3390 Füzesabony, Rákóczi út 48.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 40458/2017/S , valamint a beosztás megnevezését: Egészségügyi Központ magasabb vezető.
- Személyesen: Nagy Csaba polgármester, Heves megye, 3390 Füzesabony, Rákóczi út 48.

A pályázat elbírálásának módja:
A Kjt. 20/A § (6) és a 356/2008 (XII. 31.)Korm. rendelet 4.§ (1) bekezdés alapján létrejött bizottság véleményezése után a végleges döntést Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozza meg.
A pályáztató a pályázás eredménytelenné nyilvánítási jogát fenntartja.

Pályázat elbírálásának határideje: 2017. november 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye:
- Nemzeti Közigazgatási Intézet - Közigazgatási Állásportál (https://kozigallas.gov.hu)
- Egészségügyi Közlöny
 

Hírdetés

Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés

Pályázatok


I. Legyen TÁNC!!! Fesztivál


KEOP-5.7.0/15-2015-0284
Teleki Blanka Általános Iskola
épületének korszerűsítése

EFOP-3.9.2-16-2017-00012
Építs jövőt! Új esély program
Füzesabony és térsége

EFOP-1.2.11-16-2017-00048
Életpálya ösztönzés Füzesabonyban

EFOP 1.5.3-16-2017-00051
Építsünk együtt jövőt!
Közösségerősítés
Füzesabony térségében

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01067
Füzesabony Városi Önkormányzat
ASP központhoz való csatlakozása

EFOP-4.1.7-16-2017-00142
Új Tér Új Távlatok Új Művelődés

VP6-7.2.1-7.4.1.2-1
Közös gépbeszerzés
Füzesabony-Szihalom-Dormánd
településekre