Füzesabony Város honlapja

Életpálya ösztönzés Füzesabonyban - Gyakran Ismételt Kérdések Nyomtatás E-mail
2018. május 11. péntek, 12:04
Tartalomjegyzék
Életpálya ösztönzés Füzesabonyban
Galéria
Dokumentumok
Gyakran Ismételt Kérdések
Minden oldal


A "KULCS A KEZDÉSHEZ!" Lakhatási pályázattal kapcsolatosan felmerült kérdések:

 • Élettársak/házastársak esetében, csak az egyik személy pályázhat, vagy mindketten jelentkezhetnek?
  Egymás esélyeit rontják, ha mindketten beadják.
 • Egy házat lehet csak bejelölni, vagy többet is?
  Többet is, állítsanak fel fontossági sorrendet, de csak egy pályázatot kell beadni.
 • Pályázati adatlapnál, mit jelent a "Pályázó vagyoni helyzete", ez elég szubjektív fogalom.
  A vagyoni helyzetről külön kell nyilatkoznia a pályázónak az egyik mellékletbe (csatolva), ha abban van amit fel kellett tüntetnie, akkor azt kell lenyilatkoznia vagyoni helyzetre vonatkozóan.
 • A pályázati adatlapnál, mellékletében a 2. pont "jövedelmi és vagyoni viszonyokra vonatkozó nyilatkozat illetve azokat igazoló dokumentumok" ide szükséges pl.: autó esetében adásvételi, vagy ingatlannál tulajdoni lap vagy elég, ha kitölti a "Jövedelmi adatok" c. mellékletet.
  Nem kell külön dokumentum, csak le kell nyilatkoznia a csatolt mellékletben.
 • "Jövedelmi adatok" dokumentumok: egyéni vállalkozó esetén mit lehet jövedelemnek beírni (nem volt bevétele fél éven keresztül, de februárban keresett 50.000 Ft-ot) meddig visszamenőleg?
  A felhívásban benne van, hogy mi a jövedelem, a csatolt mellékletben pedig soronként kell végig nézni, hogy a pályázó az elmúlt három hónapban a felsoroltakból mivel rendelkezett.
 • Jövedelmi adatok dokumentumban a "III. Nyilatkozatok" - Mit takar a pénzforgalmi számla?
  Pályázó nevén lévő bankszámla.
 • Az internet/TV szolgáltatás kinek a nevén lesz?
  A nyertes pályázó köti meg a szolgáltatási szerződéseket a közművekre és az internetre és tv-re is.
 • Mi történik akkor, ha a pályázónak nem felel meg a csomag, vagy a sajátját kívánja átvinni a lakásba?
  Az előző pontból adódóan ez nem kérdés.
 • Mi lesz a lakásokkal 2 év után?
  A pályázati felhívás szerint 2 év leteltével ki kell költöznie.
 • Sikeres pályázat esetén Füzesabonyban végezni kívánt önkéntes munkára tett vállalás (a kötelező 40 órán felül) hol tüntessék fel?
  Önállóan tegyenek erről egy nyilatkozatot.
 • A "Pályázati adatlap"-ban "A pályázati adatlaphoz mellékelni kell:" pontban szerepel: "házassági anyakönyvi kivonat, vagy közjegyzői okiratba foglalt élettársi nyilatkozat, vagy igazolás az élettársi kapcsolatnak a Magyar Országos Közjegyzői Kamara által vezetett Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartásába (ENYER) történő nyilvántartásba vételről" viszont a felhívásban ez nem szerepel a kötelező elemek között, csak az házassági anyakönyvi kivonat. Kell-e akkor élettársi nyilatkozat?
  Ha van bejegyzett élettársi kapcsolat akkor az erről szóló nyilvántartásba vételt kell csatolni (másolatban elég) vagy az élettársi kapcsolatot ahol nincs közjegyzői papír a feleknek büntetőjogi felelősségük tudatában nyilatkozniuk kell arról, hogy mikortól élnek élettársi kapcsolatban.
 • A befogadó nyilatkozat csak a pályázónak kell, vagy a vele költöző személynek is?
  A vele költöző személynek is, de majd csak nyertes pályázat esetén.

  

Hírdetés

Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés

Pályázatok


I. Legyen TÁNC!!! Fesztivál


KEOP-5.7.0/15-2015-0284
Teleki Blanka Általános Iskola
épületének korszerűsítése

EFOP-3.9.2-16-2017-00012
Építs jövőt! Új esély program
Füzesabony és térsége

EFOP-1.2.11-16-2017-00048
Életpálya ösztönzés Füzesabonyban

EFOP 1.5.3-16-2017-00051
Építsünk együtt jövőt!
Közösségerősítés
Füzesabony térségében

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01067
Füzesabony Városi Önkormányzat
ASP központhoz való csatlakozása

EFOP-4.1.7-16-2017-00142
Új Tér Új Távlatok Új Művelődés

VP6-7.2.1-7.4.1.2-1
Közös gépbeszerzés
Füzesabony-Szihalom-Dormánd
településekre

TOP-2.1.2-15-HE1-2016-00006
Füzesabony, a zöld város -
belvárosi területek rehabilitációja

TOP-5.2.1-16-HE1-2017-00001
"Lépj egyet előre!"
Szociális célú városrehabilitációs programok

TOP-3.1.1-15-HE1-2016-00003
Füzesabony - Szihalom között kerékpáros infrastruktúra építése

TOP-1.1.1-15-HE1-2016-00003
Füzesabonyi Ipari Park fejlesztése