Füzesabony Város honlapja

Pályázat - Füzesabonyi Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde intézményvezető Nyomtatás E-mail
hírek, információk - pályázatok
2020. május 16. szombat, 19:08
Füzesabony Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

Füzesabonyi Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde
intézményvezető (óvodavezető) (magasabb vezető)

beosztás ellátására.


Munkáltató megnevezése:
Füzesabony Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

Egyéb munkáltatói jogok gyakorlója:
Füzesabony Város polgármestere

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkakör megnevezése:
Óvodapedagógus vezetői megbízással

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2020.08.16. - 2025.08.15-ig szól.

A munkavégzés helye:
Heves megye, 3390 Füzesabony, Honvéd út 21.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 69. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltak alapján a vezetői feladatok ellátása, különösen az intézmény törvényes működésének biztosítása, a pedagógiai munka irányítása, szervezése, ellenőrzése, illetve a munkáltatói jogok gyakorlása az intézményben.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
- Felsőfokú képesítés, óvópedagógus végzettség,
- Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
- pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképesítés
- 5 év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat
- magyar állampolgárság
- büntetlen előélet
- cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- az intézményben szerzett vezetői gyakorlat az intézmény sajátosságainak ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- részletes szakmai önéletrajz
- vezetési program, a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
- végzettségeket igazoló okiratok másolatai
- hozzájárulás a pályázati anyagban foglalt személyes adatok pályázati eljárással összefüggésben történő kezeléséhez, továbbá nyilatkozat arról, hogy a pályázati elbírálásban részt vevők a pályázati anyagot megismerhetik, és abba betekinthetnek
- eddigi munkaviszonyokról szóló igazolás
- nyilatkozat a pályázat nyílt vagy zárt ülésen történő tárgyalásáról
- nyilatkozat vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról
- nyilatkozat, hogy a pályázóval szemben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. §. (2) bekezdésében foglalt összeférhetetlenség nem áll fenn

A beosztás betöltésének kezdő időpontja:
A beosztás legkorábban 2020. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. június 17.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Bán János aljegyző nyújt, a 36/542-502 -es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
- Postai úton, a pályázatnak a Füzesabony Városi Önkormányzat Képviselő-testülete címére történő megküldésével (3390 Füzesabony, Rákóczi út 48. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: FS/40193/2020 , valamint a beosztás megnevezését: Füzesabonyi Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde Intézményvezető (óvodavezető).
- Személyesen: Nagy Csaba polgármester, Heves megye, 3390 Füzesabony, Rákóczi út 48. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A Kjt. 20/A. § (6) bekezdése alapján a pályázókat a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott bizottság hallgatja meg. A véleményezésre jogosultak véleményeit mérlegelve, a kinevezésről és a vezetői megbízásról a képviselő-testület dönt. A képviselő-testület fenntartja azt a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
- Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal - Közigazgatási Állásportál (kozigallas.gov.hu) 2020.05.17.
 

Oldalunk sütiket ("cookies") használ a felhasználói élmény javítása céljából. Egyes sütik alkalmazásához szükségünk van az Ön hozzájárulására. További információ a sütik használatáról az Adatkezelési tájékoztató oldalon.

Hozzájárulok a sütik használatához.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk