Füzesabony Város honlapja

HVI felhívás - SZSZB tag Nyomtatás E-mail
2010 Országgyűlési választás - tájékoztatók
2010. január 31. vasárnap, 22:13

F e l h í v á s

Tisztelt Füzesabonyi Választópolgárok!


Az országgyűlési képviselők 2010. évi választásának első fordulóját a köztársasági elnök 2010. április 11. napjára, második fordulóját 2010. április 25. napjára írta ki.

Az 1997. évi C. törvény /a választási eljárásról/ alapján a szavazatszámláló bizottságok a választópolgárok független, kizárólag a törvénynek alárendelt szervei, amelyeknek elsődleges feladata a szavazatok számlálása, a választások tisztaságának, törvényességének biztosítása, a pártatlanság érvényesítése és szükség esetén a választás törvényes rendjének helyreállítása.

A működésének időtartama alatt hatóságnak, tagja pedig hivatalos személynek minősül.

Tagjai a szavazást követő napon mentesülnek a jogszabályban előírt munkavégzési kötelezettség alól, és erre az időre átlagbér illeti meg őket, amelyet a munkáltató fizet. A munkáltató a választási szerv tagját megillető bér megtérítését a szavazást követő öt napon belül igényelheti a helyi választási irodától.

Tagja csak a településen lakcímmel rendelkező választópolgár lehet.

Nem lehet tagja a köztársasági elnök, állami vezető, közigazgatási hivatal vezetője, képviselő, megyei közgyűlés elnöke, polgármester, jegyző, főjegyző, választási iroda tagja, a választási bizottság illetékességi területén működő közigazgatási szerv köztisztviselője, valamint jelölt.

Nem lehet továbbá választott tagja a választókerületben jelöltet állító jelölő szervezet tagja, valamint a választókerületben induló jelölt hozzátartozója sem.

A szavazatszámláló bizottság három tagját és szükséges számban póttagokat a települési önkormányzat képviselő-testülete az országgyűlési képviselők általános választásának kitűzését követően, legkésőbb a szavazás napja előtti 20. napon választja meg, személyükre a helyi választási iroda vezetője tesz indítványt.

A fentiekben ismertetettek alapján tisztelettel kérem azon füzesabonyi választópolgároknak a jelentkezését, akik szeretnének részt venni a szavazatszámláló bizottságok munkájában választott tagként.

Jelentkezni lehet Füzesabony Város Polgármesteri Hivatal I. emelet 106. számú irodájában 2010. január 29-től 2010. február 12-én 12.00 óráig.

Füzesabony, 2010. január 28.

 

Dr. Kovács Csaba
HVI vezető

 

Hírdetés

Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés

Pályázatok


I. Legyen TÁNC!!! Fesztivál


KEOP-5.7.0/15-2015-0284
Teleki Blanka Általános Iskola
épületének korszerűsítése

EFOP-3.9.2-16-2017-00012
Építs jövőt! Új esély program
Füzesabony és térsége

EFOP-1.2.11-16-2017-00048
Életpálya ösztönzés Füzesabonyban

EFOP 1.5.3-16-2017-00051
Építsünk együtt jövőt!
Közösségerősítés
Füzesabony térségében

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01067
Füzesabony Városi Önkormányzat
ASP központhoz való csatlakozása

EFOP-4.1.7-16-2017-00142
Új Tér Új Távlatok Új Művelődés

VP6-7.2.1-7.4.1.2-1
Közös gépbeszerzés
Füzesabony-Szihalom-Dormánd
településekre

TOP-2.1.2-15-HE1-2016-00006
Füzesabony, a zöld város -
belvárosi területek rehabilitációja

TOP-5.2.1-16-HE1-2017-00001
"Lépj egyet előre!"
Szociális célú városrehabilitációs programok

TOP-3.1.1-15-HE1-2016-00003
Füzesabony - Szihalom között kerékpáros infrastruktúra építése

TOP-1.1.1-15-HE1-2016-00003
Füzesabonyi Ipari Park fejlesztése