Füzesabony Város honlapja

Információk városunkról - Mezőgazdaság Nyomtatás E-mail
Tartalomjegyzék
Információk városunkról
A város címere
Kitüntetettek
Ipar
Mezőgazdaság
Sport
Statisztika
Minden oldal

Mezőgazdaság

A település mezőgazdasági jellegű volt a történelem során, ezt az utóbbi évtizedek ipari foglalkoztatottsága valamelyest csökkentette, de ennek ellenére elmondható, hogy Füzesabonyban és környékén a mezőgazdaság domináns gazdasági ágazat. A város összterülete 3954 ha. Ebből viszonylag nagy rész 3810 ha mezőgazdaságilag művelt területként van nyilvántartva.

A térség mezőgazdasági potenciálja a termőterület talajadottságai szempontjából közepesnek mondható. Talajai részben csernozjom, részben barna erdőtalajok, de gyakoriak az agyagon képződött réti talajok is.

Elsősorban a növénytermesztési ágazat jelentős. Művelési ágak közül a szántóföldi növénytermesztés (89%), azon belül is a kalászosok (60%) dominálnak. Ezen kívül jelentősnek mondható a gyep (7,5%) és az erdő (3%) területe. A zöldség- és gyümölcstermesztés (0.5%) számára nem igazán ideálisak a környezeti feltételek, másrészt ezeknek a művelési ágaknak nincs jelentős hagyománya a városban és környékén.

Az állattenyésztési ágazaton belül a szarvasmarha-állomány aránya (70%) kiemelkedően magas. A természeti adottságok kedveznének a tömegtakarmányt, illetve abraktakarmányt fogyasztó fajtáknak, de a térségben az állattenyésztés növekedését nem ezek a tényezők, hanem a piaci bizonytalanság és az alacsony jövedelmezőség korlátozza. 

Hírdetés

Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés

Pályázatok


I. Legyen TÁNC!!! Fesztivál


KEOP-5.7.0/15-2015-0284
Teleki Blanka Általános Iskola
épületének korszerűsítése

EFOP-3.9.2-16-2017-00012
Építs jövőt! Új esély program
Füzesabony és térsége

EFOP-1.2.11-16-2017-00048
Életpálya ösztönzés Füzesabonyban

EFOP 1.5.3-16-2017-00051
Építsünk együtt jövőt!
Közösségerősítés
Füzesabony térségében

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01067
Füzesabony Városi Önkormányzat
ASP központhoz való csatlakozása