Pályázat - Füzesabonyi Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ intézményvezető Nyomtatás
hírek, információk - pályázatok
2020. november 05. csütörtök, 09:15
Füzesabony-Szihalom Szociális, Család- és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

Füzesabonyi Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ
intézményvezető
(magasabb vezető)

beosztás ellátására.


A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2021.01.01. - 2025.12.31-ig szól.

A munkavégzés helye:
Heves megye, 3390 Füzesabony, Ifjúság út 17.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézmény vezetője felelős a Füzesabony-Szihalom Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ szakszerű és törvényes működéséért, költséghatékony gazdálkodásáért, gyakorolja a munkáltatói jogokat az intézmény alkalmazottjai tekintetében, képviseli az intézményt, és dönt az intézmény működésével kapcsolatos minden olyan ügyben, amelyet jogszabály a hatáskörébe utal. Az intézmény tevékenységi köre: gyermekjóléti szolgáltatás, családsegítés, szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, időskorúak, demensek nappali ellátása.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
- Főiskola, 1/2000.(I.7.) SzCsM rendelet 3.sz. mellékletében az intézményvezető számára előírt felsőfokú szociális szakképzettség, vagy a 15/1998.(IV.30.) NM rendelet 2.sz. mellékletének I/1. pontjában meghatározott felsőfokú szakképzettség,
- szakmai tapasztalat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
- vezetői tapasztalat - Legalább 5 év feletti vezetői tapasztalat,
- Felhasználói szintű informatikai rendszerismeret,
- Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
- magyar állampolgárság
- büntetlen előélet
- cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- szociális szakvizsga
- ellátotti területen való helyismeret

Elvárt kompetenciák:
- Kiváló szintű problémamegoldó és tárgyalóképesség, empátia, terhelhetőség, önállóság, jogszabályok ismerete,
- helyismeret

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- szakmai önéletrajz
- az intézmény vezetésére vonatkozó program
- képesítést igazoló okiratok másolata
- szakmai tapasztalat igazolása
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
- nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez való hozzájárulásról
- nyilatkozat arról, hogy a pályázó nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt
- nyilatkozat arról, hogy sikeres pályázat esetén vállalja vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatását
- nyilatkozat arról, hogy - pályázatával kapcsolatban - nyilvános ülésen történő tárgyalásához hozzájárul-e

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2021. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. december 09.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hidvéginé Dr. Szigetvári Erika jegyző nyújt, a 36/542-502 -es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
- Postai úton, a pályázatnak a Füzesabony-Szihalom Szociális, Család- és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa címére történő megküldésével (3390 Füzesabony, Rákóczi út 48.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: FS/40443/2020 , valamint a munkakör megnevezését: Füzesabony-Szihalom Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ intézményvezető.
- Személyesen: Nagy Csaba társulási tanács elnöke, Heves megye, 3390 Füzesabony, Rákóczi út 48. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályáztató fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. december 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
- Belügyminisztérium - Közigazgatási Állásportál (kozigallas.gov.hu) 2020.11.09.
 

Oldalunk sütiket ("cookies") használ a felhasználói élmény javítása céljából. Egyes sütik alkalmazásához szükségünk van az Ön hozzájárulására. További információ a sütik használatáról az Adatkezelési tájékoztató oldalon.

Hozzájárulok a sütik használatához.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk