2014.06.26. - döntések Nyomtatás
képviselő-testületi ülések - döntések
2014. augusztus 15. péntek, 12:14

A Képviselő-testület ülésén jelen vannak:

 1. Gulyás László polgármester
 2. Sipos Attila alpolgármester
 3. Balsai Tamás képviselő-testületi tag
 4. Bíró Imre képviselő-testületi tag
 5. Kádas Imre képviselő-testületi tag
 6. Márkus Róbert Zsolt képviselő-testületi tag
 7. Tóthné Veres Noémi képviselő-testületi tag
 8. Valyon István képviselő-testületi tag
 9. Wenczel Árpád képviselő-testületi tag

A Képviselő-testület ülésén nem jelentek meg

-

Hivatalból jelen vannak:

 1. Hidvéginé dr. Szigetvári Erika jegyző
 2. dr. Bán János aljegyző
 3. Schmetzné dr. Balogh Szilvia jogi és igazgatási irodavezető
 4. Bényeiné Gombos Rita mb. gazdálkodási iroda-vezető
 5. Bakos Zsoltné költségvetési ellátási és könyv. csoportvezető
 6. Antal Annamária közművelődési referens
 7. Hegedűs Szilvia jegyzőkönyv-vezető

Meghívott vendégek:

 1. Zelei László tűzoltó százados - Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Egri Katasztrófavédelmi Kirendeltség
 2. Petővári József - FSC
 3. Bakóné Bircsár Ágnes - Füzesabonyi Könyvtár és Közösségi Ház
 4. Molnárné Simon Edit - VTS Nonprofit Kft
 5. Gulyás Piroska - Füzesabonyi Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde
 6. Bodnárné Kiss Karolina - Füzesabonyi Pöttömke Óvoda és Bölcsőde
 7. dr. Molnár Istvánné - Remenyik Zsigmond Középiskola
 8. Czifra József - Gazdasági Iroda

 

Az ülésen hozott döntések:

Napirendek, előterjesztések: Képviselő-testületi ülés - 2014.06.26.
Határozatok:
icon 79 - 91 / 2014 (VI.26.) (88.33 kB)
Rendeletek:
icon 9/2014 (VI.27.) (660.59 kB)

 1. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzata képviselő-testületének ... / 2014. (...) önkormányzati rendeletére az önkormányzat 2014. évi költségvetési előirányzatairól
  A rendelet tervezetet a képviselő-testület 7 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 9/2014 (VI.27.) rendelete
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 7 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 79/2014 (VI.26.) határozata
 2. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzat képviselő-testületének II. félévi munkatervére
  Tájékoztató Füzesabony Város Önkormányzat Bizottságainak II. félévi munkatervéről

  A határozati javaslatot a képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 80/2014 (VI.26.) határozata
 3. Javaslat az FSC támogatási kérelmére
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 81/2014 (VI.26.) határozata
 4. Javaslat az Ifjúság út 17. szám alatti épületegyüttes fűtéskorszerűsítésére
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 7 igen szavazattal 2 tartózkodás mellett elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 82/2014 (VI.26.) határozata
 5. Javaslat az északi városrész játszótér felújításának forrás biztosítására
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 83/2014 (VI.26.) határozata
 6. Javaslat Füzesabony külterület 0179/ hrsz. alatt felvett ingatlan (Csőrsz-árok) elidegenítésére
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 84/2014 (VI.26.) határozata
 7. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzatának reorganizációs programjának elfogadására
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 85/2014 (VI.26.) határozata
 8. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzat feladat-ellátásának racionalizálására
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 8 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 86/2014 (VI.26.) határozata
 9. Javaslat a Füzesabonyi Könyvtár és Közösségi Ház intézményvezetői pályázatára
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 7 igen szavazattal 2 tartózkodás mellett elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 87/2014 (VI.26.) határozata
 10. Javaslat a Füzesabonyi Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői pályázat kiírási feltételeinek meghatározására
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 88/2014 (VI.26.) határozata
 11. Javaslat a Roma Nemzetiségi Önkormányzat ÁSZ vizsgálata intézkedési terv elfogadására
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 89/2014 (VI.26.) határozata
 12. Beszámoló a Füzesabony Város közrend- közbiztonsági helyzetéről
  A beszámolót a képviselő-testület 8 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 90/2014 (VI.26.) határozata

  Ezt követően a képviselő-testület zárt ülésen folytatta munkáját.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 91/2014 (VI.26.) határozata

a
A határozati javaslatokat a képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.