Életpálya ösztönzés Füzesabonyban Nyomtatás


"Életpálya ösztönzés Füzesabonyban"
EFOP-1.2.11-16-2017-00048

Füzesabony Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretén belül az EFOP-1.2.11-16 az Esély Otthon tárgyú felhívására. A projektet a támogató szervezet elbírálta és az EFOP-1.2.11-16-2017-00048 kódszámú pályázat, 200 000000 Ft támogatásban részesült.

A projekt megvalósítása során Füzesabony Város Önkormányzata 15 db önkormányzati lakás kialakítását tűzte ki célul, annak érdekében, hogy elősegítse a fiatalok helyben maradását, a kedvezményes lakhatás és a helyi ösztönzőrendszer kialakításával, valamint helyi szinten a képzett szakembergárdát biztosítsa.

A füzesabonyi járást a járások területi fejlettség alapján történő besorolásánál a társadalmi és demográfiai, lakás és életkörülmények, helyi gazdaság és munkaerő-piaci, valamint infrastruktúra és környezeti mutatók alapján a 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet a fejlesztendő járások közé sorolta.

A projekt közvetlen célcsoportja: A Füzesabonyban élő, illetve lakóhelyként Füzesabonyt választani szándékozó 18-35 év közötti fiatalok (beleértve a településről elszármazott, visszaköltöző-, valamint a letelepülő fiatalokat). A helyi életpálya-tervezés tevékenységénél 16-35 éves fiatalok a célcsoport. A projekt közvetett célcsoportjai: munkáltatók, foglalkoztatók, az elsődleges célcsoport hozzátartozói, családjaik, a település egésze.

A fejlesztéssel érintett ingatlanok Füzesabony Város Önkormányzatának tulajdonában állnak.

Az alábbi ingatlanokon történik a fejlesztés: Füzesabony, Ifjúság u. 22.; Füzesabony, Rákóczi u. 47.; Füzesabony, Szabadság u. 41.; Füzesabony, Széchenyi u. 23.; Füzesabony, Turul u. 2.

A projekt megvalósításával a települési önkormányzat hozzájárul:

 • a településükön élő fiatalok helyben maradásához;
 • a helyi munkaerő-piaci igények feltérképezéséhez és koordináláshoz;
 • a településükön élő, továbbá Füzesabonyba letelepülni szándékozó fiatalok kedvezményes lakhatásának támogatásához.

A projektről további információ kérhető: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

A tanácsadáshoz előzetes egyeztetés szükséges az Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. e-mail címen.

 


A kedvezményezett neve Füzesabony Városi Önkormányzat
A projekt címe Életpálya ösztönzés Füzesabonyban
A szerződött támogatás összege 200.000.000 Ft
A támogatás mértéke 100%
A projekt tartalmának bemutatása

Füzesabony Város Önkormányzata 15 db önkormányzati lakás kialakítását tűzte ki célul a projekt keretében, annak érdekében, hogy elősegítse a fiatalok helyben maradását, a kedvezményes lakhatás és a helyi ösztönzőrendszer kialakításával, valamint helyi szinten a képzett szakembergárdát biztosítsa.

A füzesabonyi járást a járások területi fejlettség alapján történő besorolásánál a társadalmi és demográfiai, lakás és életkörülmények, helyi gazdaság és munkaerő-piaci, valamint infrastruktúra és környezeti mutatók alapján a 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet a fejlesztendő járások közé sorolta.

Projektünk közvetlen célcsoportja: A Füzesabonyban élő, illetve lakóhelyként Füzesabonyt választani szándékozó 18-35 év közötti fiatalok (beleértve ezekről a településekről elszármazott, visszaköltöző fiatalokat, valamint a letelepülő fiatalokat). A Felhívás 3.1.1 fejezetében szereplő 2. (helyi életpálya-tervezés) tevékenységénél 16-35 éves fiatalok a célcsoport. A projekt közvetett célcsoportja: Munkáltatók, foglalkoztatók, az elsődleges célcsoport hozzátartozói, családjaik, a település egésze.

A fejlesztéssel érintett ingatlanok Füzesabony Város Önkormányzatának tulajdonában állnak.

Az alábbi ingatlanokon történik a fejlesztés: Füzesabony, Ifjúság u. 22.; Füzesabony, Rákóczi u. 47.; Füzesabony, Szabadság u. 41.; Füzesabony, Széchenyi u. 23.; Füzesabony, Turul u. 2.; Füzesabony, Baross G. út 12. és Füzesabony, Egyetértés út 1.szám 2.emelet 2/4.

A fejlesztéssel érintett ingatlanokon 15 db lakás kialakítása történik, az ingatlanokban összesen 26 fő részére biztosítható lakhatás, 1 lakás teljeskörű akadálymentesítéssel kerül kialakításra. 2 ingatlan engedélyköteles a magas tetős kialakítás miatt.

A szakmai szolgáltatások köréből az alábbi tevékenységek megvalósítását vállaljuk:

1. Fiatalok életpálya-tervezését segítő helyi szolgáltatások nyújtása, munkaszerzési ismeretek (pl. önéletrajz írás, interjú felkészítés, munkakeresési lehetőségek megismerése, továbbképzési és átképzési lehetőségek) bővítése. Ezen belül: életpálya tervezés, munkaerő-piaci kulcskompetenciák fejlesztése egyéni és csoportos formában; karrier tervezés- építés, állampolgári ismeretek, vállalkozói ismeretek fejlesztése, helyi ifjúsági szolgáltatások biztosítása és nyelvtanfolyamok szervezése (3 tanfolyam, 12-12 fővel).

2. A célcsoport bevonásával, a támogatási kérelemben benyújtott fejlesztési koncepción alapuló helyi lehetőségeket, értékeket, adottságokat feltáró, erre épülő gazdasági együttműködéseket generáló tevékenységek szervezése. A tevékenységcsoporton belül 6 alkalommal vállalkozói, 3 alkalommal ifjúsági fórumot szervezünk, valamint 2 alkalommal helyi rendezvényre kitelepülést valósítunk meg a projekt népszerűsítése, a célcsoport és a lakosság megfelelő információval való ellátása érdekében. A fórumok célja a helyi gazdaság szereplőinek, valamint az ifjúság igényeinek feltérképezése.

3. A helyi gazdaságba való bekapcsolódást lehetővé tevő ismeretátadás / helyi ösztönző rendszer kialakítása és nyújtása célcsoport számára. A projekt ideje alatt összesen 60 fő részére biztosítunk 1 éven át havi 52.000.-Ft ösztönző támogatást, valamint bevonjuk a fiatalokat a helyi önkéntes tevékenységekbe.

A projekt tervezett befejezési dátuma 2021.06.01.
A projekt azonosító száma EFOP-1.2.11-16-2017-00048

 


A pályázati felhívás és dokumentumai elérhetőek az alábbi hivatkozáson: www.fuzesabony.hu/index.php?id=2003
Felhívás - "KULCS A KEZDÉSHEZ!"- Lakhatási pályázat

 

Szabadság út 41.
Széchenyi út 23.
Ifjúság út 22.
Rákóczi út 47.
Turul út 2.
Baross G. út 12.
Egyetértés út 1.szám 2.emelet 2/4

2018.03.21. Fórum és Kerekasztal beszélgetés
A Füzesabonyi Városi Televízió felvétele: www.youtube.com/watch?v=zlRxK3JEAtU
2018.07.11. Fiatalok Fóruma
A Füzesabonyi Városi Televízió felvétele: www.youtube.com/watch?v=R9BYimJa9Hk

2018.07.30-08.17. Angol tanfolyam

2018.08.19. IV. Legyen TÁNC!!!
A Füzesabonyi Városi Televízió felvétele: www.youtube.com/watch?v=6v-KWbPu0W0

2018.10.23. Füzesabonyi Értéktár nap2018.12.12. II. Vezetői Fórum
2019.03.27. Lakástúra és fórum
FÜZESHÍREK cikk: http://fuzeshirek.hu/lakasturan-mutattak-be-a-palyazhato-ingatlanokat/2019.05.01. Városi majális - Kitelepülés
2019.08.01. "Kulcs a kezdéshez" lakásátadó ünnepség
FÜZESHÍREK cikk: http://fuzeshirek.hu/kulcs-a-kezdeshez-atadtak-az-onkormanyzati-lakasokat/
A Füzesabonyi Városi Televízió felvétele: https://www.youtube.com/watch?v=2I1faiMBXik
2019.08.05-27. Angol tanfolyam2019.10.23. FutAbony - Kitelepülés
FÜZESHÍREK cikk: http://fuzeshirek.hu/futabonnyal-kezdodott-az-56-os-megemlekezes-fuzesabonyban/
A Füzesabonyi Városi Televízió felvétele: https://www.youtube.com/watch?v=fCqfHjqkXos
2019.11.28. Vezetői Fórum2020.08. Angol tanfolyam
FÜZESHÍREK cikk:
http://fuzeshirek.hu/2020-ban-ujra-ingyenes-angol-nyelvtanfolyam-indul-fuzesabonyban/

A pályázati felhívás és dokumentumai elérhetőek az alábbi hivatkozáson: www.fuzesabony.hu/index.php?id=2003
A "KULCS A KEZDÉSHEZ!" Lakhatási pályázattal kapcsolatosan felmerült kérdések:

 • Élettársak/házastársak esetében, csak az egyik személy pályázhat, vagy mindketten jelentkezhetnek?
  Egymás esélyeit rontják, ha mindketten beadják.
 • Egy házat lehet csak bejelölni, vagy többet is?
  Többet is, állítsanak fel fontossági sorrendet, de csak egy pályázatot kell beadni.
 • Pályázati adatlapnál, mit jelent a "Pályázó vagyoni helyzete", ez elég szubjektív fogalom.
  A vagyoni helyzetről külön kell nyilatkoznia a pályázónak az egyik mellékletbe (csatolva), ha abban van amit fel kellett tüntetnie, akkor azt kell lenyilatkoznia vagyoni helyzetre vonatkozóan.
 • A pályázati adatlapnál, mellékletében a 2. pont "jövedelmi és vagyoni viszonyokra vonatkozó nyilatkozat illetve azokat igazoló dokumentumok" ide szükséges pl.: autó esetében adásvételi, vagy ingatlannál tulajdoni lap vagy elég, ha kitölti a "Jövedelmi adatok" c. mellékletet.
  Nem kell külön dokumentum, csak le kell nyilatkoznia a csatolt mellékletben.
 • "Jövedelmi adatok" dokumentumok: egyéni vállalkozó esetén mit lehet jövedelemnek beírni (nem volt bevétele fél éven keresztül, de februárban keresett 50.000 Ft-ot) meddig visszamenőleg?
  A felhívásban benne van, hogy mi a jövedelem, a csatolt mellékletben pedig soronként kell végig nézni, hogy a pályázó az elmúlt három hónapban a felsoroltakból mivel rendelkezett.
 • Jövedelmi adatok dokumentumban a "III. Nyilatkozatok" - Mit takar a pénzforgalmi számla?
  Pályázó nevén lévő bankszámla.
 • Az internet/TV szolgáltatás kinek a nevén lesz?
  A nyertes pályázó köti meg a szolgáltatási szerződéseket a közművekre és az internetre és tv-re is.
 • Mi történik akkor, ha a pályázónak nem felel meg a csomag, vagy a sajátját kívánja átvinni a lakásba?
  Az előző pontból adódóan ez nem kérdés.
 • Mi lesz a lakásokkal 2 év után?
  A pályázati felhívás szerint 2 év leteltével ki kell költöznie.
 • Sikeres pályázat esetén Füzesabonyban végezni kívánt önkéntes munkára tett vállalás (a kötelező 40 órán felül) hol tüntessék fel?
  Önállóan tegyenek erről egy nyilatkozatot.
 • A "Pályázati adatlap"-ban "A pályázati adatlaphoz mellékelni kell:" pontban szerepel: "házassági anyakönyvi kivonat, vagy közjegyzői okiratba foglalt élettársi nyilatkozat, vagy igazolás az élettársi kapcsolatnak a Magyar Országos Közjegyzői Kamara által vezetett Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartásába (ENYER) történő nyilvántartásba vételről" viszont a felhívásban ez nem szerepel a kötelező elemek között, csak az házassági anyakönyvi kivonat. Kell-e akkor élettársi nyilatkozat?
  Ha van bejegyzett élettársi kapcsolat akkor az erről szóló nyilvántartásba vételt kell csatolni (másolatban elég) vagy az élettársi kapcsolatot ahol nincs közjegyzői papír a feleknek büntetőjogi felelősségük tudatában nyilatkozniuk kell arról, hogy mikortól élnek élettársi kapcsolatban.
 • A befogadó nyilatkozat csak a pályázónak kell, vagy a vele költöző személynek is?
  A vele költöző személynek is, de majd csak nyertes pályázat esetén.
 • Egyedül pályázó személy esetén, nyertes pályázat esetén, ha később odaköltözne valaki a pályázó mellé (új barátnő/barát) kell-e ennek a személynek befogadó nyilatkozat, be kell ezt a költözést jelenti az önkormányzatnak?
  Minden, a beköltözéskori állapothoz képest történő változást be kell jelenteni és jóvá kell hagyatni az önkormányzattal mielőtt az teljesedésbe menne. A beköltöző személynek is kell a befogadó nyilatkozat.
 • A befogadó nyilatkozatban, ha a befogadó nem rendelkezik 100% tulajdonjoggal, a többi tulajdonosoknak kell-e a befogadó nyilatkozatot írnia? pl. 50% - 50%
  A befogadó nyilatkozatot minden tulajdonostársnak alá kell írnia.
 • A befogadó nyilatkozatban szereplő ingatlan, határozatlan idejű szerződéses albérlet. Több tulajjal. Ilyenkor milyen és hány darab befogadó nyilatkozat szükséges? Szükséges-e pl. albérleti szerződés másolat?
  Befogadó nyilatkozatot csak tulajdonostól fogadunk el, még a határozott idejű albérleti szerződést sem, hiszen ennek is van azonnali hatályú felmondási lehetősége.
 • Több munkahely esetén, ahol az egyik állandó - de nem Füzesabonyi - a másik pedig alkalmi de Füzesabonyi - melyiket veszik figyelembe pontszámításkor?
  A pályázó az első számú értékelési szempont.
 • Az együtt költöző személy jelenleg tanul, de nyáron bejelentett nyári munkája lesz. Kell- e ebben az esetben jövedelem igazolás?
  Nem, az elmúlt három havi kell.
 • Az együtt költöző személynek van lakáscélú előtakarékossága, ez a pluszpontba számít-e?
  Nem a felhívásban előnyt jelentő szempontnál nincs feltüntetve.
 • Az együtt költöző személy esetén a Jövedelmi Adatok: III. Nyilatkozatok 1. pontjában a pénzforgalmi számlán kezelt összeg kitöltése kötelező-e?
  Igen kötelező.

 

 

Oldalunk sütiket ("cookies") használ a felhasználói élmény javítása céljából. Egyes sütik alkalmazásához szükségünk van az Ön hozzájárulására. További információ a sütik használatáról az Adatkezelési tájékoztató oldalon.

Hozzájárulok a sütik használatához.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk