logo     

logo

Füzesabony Város Önkormányzata a Környezet és Energia Operatív Program (továbbiakban: KEOP) keretében pályázatot nyújtott be


Fotovoltaikus rendszerek telepítése Füzesabony településen


címen, amely a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium - mint támogató döntése alapján - nyertes pályázat lett és vissza nem térítendő támogatásban részesült.

A beruházás befejeződött.


A megvalósítás helyszíne: 3390 Füzesabony, Rákóczi út 36-40.
  3390 Füzesabony, Rákóczi út 16.
A projekt megvalósítás kezdete: 2015.03.03.
A kivitelezés befejezése:    
2015.08.31.
A projekt összköltsége: 31 724 646 Ft
A támogatás összege és mértéke: 31 724 646 Ft, 100%
Projekt rövid összefoglalója:
Az Önkormányzati tulajdonban és üzemeltetésben álló épületek fenntartási költségeinek igen komoly hányadát a villamos-energia számlák teszik ki. Tekintettel arra, hogy a pályázatot benyújtó szervek nem rendelkeznek egy ekkora mértékű fejlesztéshez szükséges saját tőkével, így jelen pályázat keretein belül szeretnék a kiadásokat mérsékelni, csökkenteni fotovoltaikus HMKE rendszerek telepítésével az Önkormányzati épületek fogyasztásának kielégítése céljából. A pályázat megvalósulása esetén nagyon fontos szempont, hogy amellett hogy a segédenergia-igény jelentős mértékben csökken, a fejlesztés népszerűsíti a megújuló energiaforrások alkalmazását, felhívja a figyelmet a környezetvédelemre, valamint a környezettudatos üzemeltetésre.

NFM-logo

  Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

1011 Budapest, Fő utca 44-50.


 

A Fotovoltaikus rendszerek telepítése Füzesabony településen KEOP-4.10.0/N/14-2014-0243 jelű pályázat az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával megvalósuló projekt.

A települések Önkormányzatainak, valamint a hozzájuk tartozó intézmények fix kiadásainak legnagyobb részét a munkabéreken felül jellemzően az üzemeltetési költségek teszik ki, melyek aránytalanul magasak, az épületek hőtechnikai valamint gépészeti hiányosságaiból adódóan.

Az Önkormányzat az aktuális a pályázati lehetőségek és azok követelményeinek figyelembevételével pályázatot nyújtott be a KEOP-2014-4.10.0/N azonosítószámú, "Fotovoltaikus rendszerek kialakítása" című konstrukció keretin belül, melyben az Önkormányzat fenntartásában álló intézmények napelemes rendszerrel történő fejlesztésének koncepcióját a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium támogatásra érdemesnek ítélt.

A napelemes rendszerek működésének célja, hogy segítségükkel a napsugárzást közvetlenül felhasználható váltakozó árammá alakítható. A napelemes rendszerek működésének alapelve, hogy un. fotovillamos elemek segítségével a napból érkező elektromágneses sugárzást közvetlenül egyenárammá alakítja. Az energiaátalakítás során a sugárzás elnyelődéskor mozgásképes töltéssel rendelkező részecskéket generál, amelyeket a modulban az elektrokémiai potenciálok, illetve az elektron kilépési munkák különbözőségéből adódó beépített elektromos tér rendezett mozgásra kényszerít, ennek eredményeként elektromos áram jön létre. Az egyenáram inverter segítségével kerül váltakozó árammá alakításra, mely már közvetlenül felhasználható.

A napelemekkel a termelt energia előállításának időpontja a legtöbb esetben nincs összhangban az energiafelhasználással. A termelés és felhasználás eltérő időpontjából eredő elszámolási problémák kezelésére alkalmazzák az ad-vesz mérőket, mint a jelen fejlesztés tárgyát képező épületek esetében. Ezek működésének lényege, hogy a termelt, de fel nem használt energiát a hálózatba táplálhatjuk, majd amikor szükséges, vételezünk a hálózatból, ezen értékeket az óra összegzi és ez által a szolgáltató csak a vételezett és hálózatba termelt energiamennyiség különbségét számlázza a fogyasztó részére.

A beruházás eredményeképpen, az Önkormányzat épületei környezettudatosan üzemeltethetőek, melynek következtében, éves szinten közel 40500 kWh elektromos áram termelhető meg, tisztán, megújuló energiahordozó felhasználásával, valamint közel 38 tonna/év értékkel csökkenthető az üvegházhatású gázok kibocsátása.
Holnapunkon kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) pontja szerinti jogalap mellett, az adatkezelő egyes közfeladatainak ellátása céljából.
Adatkezelési tájékoztató