logo     

logo
Foglalkoztatási együttműködések támogatása a Füzesabonyi járásban
TOP-5.1.2-15-HE1-2016-00005

Füzesabony Város Önkormányzata, valamint a Heves Megyei Kormányhivatal (továbbiakban: Partnerek) Füzesabonyi Foglalkoztatási és Gazdaságfejlesztési Paktum (továbbiakban: Paktum) elnevezéssel foglalkoztatási partnerséget hoztak létre a TOP-5.1.2-15-HE1-2016-00005 projekt keretében.

Paktumunk meghatározó célja a helyi munkaerőpiaci igényekhez és sajátosságokhoz illeszkedő képesség és készségfejlesztésen alapuló, szakmai ismereteket nyújtó, képzési programok szervezése, lebonyolítása és a sikeres képzési programot követően a támogatottak foglalkoztatása a helyi elsődleges munkaerőpiacon, a munkaerőpiacról már régóta kiszorult, eddigi álláskeresési technikáival sikertelennek bizonyult munkaerő korszerű, piacképes, magabiztos piaci fellépést lehetővé tevő képzés és szemléletformálás megvalósítása.

A helyi gazdaság- és foglalkoztatás-fejlesztési program keretében a foglalkoztatás támogatásának, a vállalkozásfejlesztésnek és a gazdasági fellendülésnek együttes, összehangolt támogatása valósul meg, amely térségi együttműködésen, igényfelmérésen és tervezésen alapul. A munkaerő-kereslet és kínálat összehangolásával, a vállalkozások munkaerő-igényére alapozott, munkaerő-piaci és foglalkozási információk átadásával a célcsoport tagjainak hatékonyabb foglalkoztatás-ösztönzés valósul meg, amelyet az újonnan alkalmazott munkavállalók foglalkoztatásához kapcsolódó átmeneti bér- és járuléktámogatási lehetőségének is támogatnak. Ennek eredményeképpen jelentősen megnövekedik a munkavállalói mobilitás és a hátrányos helyzetű, munkanélküli és inaktív emberek munkaerő¬piacra történő visszatérésének esélye.


A kedvezményezett neve Füzesabony Városi Önkormányzat
A projekt címe Foglalkoztatási együttműködések támogatása a Füzesabonyi járásban
A szerződött támogatás összege 90.000.000 Ft
A támogatás mértéke 100%
A projekt tartalmának bemutatása

A projekt a füzesabonyi járásban valósul meg, amely a 290/2014-es (XI. 26.) kormányrendelet értelmében komplex programmal segítendő járások közé tartozik, 16 települést fed le. A lakosságszám 29 910 fő. A területen egyre nagyobb problémát okoz a vállalkozások számára megfelelő minőségű és mennyiségű munkaerő megtalálása, amely már veszélyezteti a napi működést és a fejlesztések sikerességét. A munkavállaló korú népesség száma a 2014. év végén a füzesabonyi járásban 15 509 fő volt. A regisztrált munkanélküliek/ nyilvántartott álláskeresők száma a 2000-es évek elejétől fokozatosan emelkedett, 2014. végén a nyilvántartott álláskeresők száma 291 fő volt.

A projekt a Megyei Kormányhivatallal konzorciumi együttműködésben valósul meg Füzesabony Város Önkormányzata részvételével, ahol a paktumiroda kerül kialakításra. A projekt megvalósításáért a pályázó Önkormányzat felelős.

Célunk a munkahelyek megtartása által a lakosság megtartása, munkaképességük megteremtése, helyi és térségi munkahelyek teremtése; a munkaerő-piaci szolgáltatások és vállalkozási tanácsadás rendszerének fejlesztése; a foglalkoztatási partnerségek és menedzsment kapacitások erősítése, az információáramlás javítása; és a hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztatásának elősegítése. Közvetlen célcsoport 45 fő: mélyszegénységben élők és romák; a különböző társadalmi csoportokba tartozó fiatalkorúak; nők; fogyatékkal élők és megváltozott munkaképességűek; foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők; tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek, közmunkarendszerben lévő személyek, egyéb inaktív személyek, határ menti ingázók, csoportok létszámleépítésben érintettek, álláskeresők, állásváltoztatók, alacsony iskolai végzettségű személyek.

A létrehozandó paktum szereplői részére elkészült a részvételi szándéknyilatkozat, valamint felkérésre kerültek az érintett Önkormányzatok és az Iparkamara.

Tervezett tevékenységek:

A projekt elsődleges célja a célcsoport munkaerő-piaci integrálása, foglalkoztatásának elősegítése, kereslet – kínált találkozásának megteremtése, beruházások generálása, működésük segítése.

Foglalkoztatási paktum létrehozása. A paktum megállapodás területi szintjére vonatkozó helyzetelemzés, stratégia, igényfelmérések, munkaprogram készítése alapján. Az igényfelmérések megkezdődtek pl. vállalkozói tájékoztató fórum szervezésével, az igényfelmérés érdekében, a helyi igényekre történő igazodás megteremtése érdekében.

Egyéb munkaerő-piaci tevékenységek, melyeket a megyei kormányhivatalon kívül, egyéb szervezetek is elláthatnak. Célja szakmai, módszertani segítségnyújtással hozzájárulni a foglalkoztatási helyzet javításához.

A. Helyi termék- vagy szolgáltatásfejlesztéshez kapcsolódó tevékenységek – VP figyelembevételével.

A projekt indikátorai összhangban vannak az ITP-ben szereplő mutatókkal. A létrehozandó helyi foglalkoztatási megállapodás a megye közigazgatási határait nem lépi át. A helyi paktumok földrajzi lehatárolása a helyi javaslatok alapján, a megyei önkormányzat és a megyei fejlesztési biztos által koordinált egyeztetések során alakult ki, oly módon, hogy a helyi paktumok között se legyen területi átfedés. A projekt keretében 18 fő részesül majd képzésben. Legalább 16 fő támogatott foglalkoztatásban, 8 fő munkatapasztalat szerzésben, 3 fő vállalkozóvá válási támogatásban részesül. Összesen 45 fő jelenti a közvetlen célcsoporttagok azon körét, akik valamilyen szolgáltatásban, képzésben vagy támogatott foglalkoztatásban részesülnek. Hozzájárul a TOP 8. tematikus cél keretében támogatott gyermekellátási kapacitásokhoz kapcsolódó humánerőforrás-igény fejlesztéséhez (tervezünk szociális képzés megvalósítását). A projekt támogatja az atipikus foglalkoztatási formákat.

A 3.1.1 B. b) Egyéb munkaerő-piaci tevékenységek esetében a munkaerőpiaci szolgáltatásokhoz kapcsolódó minimális szakmai elvárások teljesítése érdekében, a TOP keretében szerveződő szolgáltatásoknak megfelelünk a 30/2000. (IX.15.) GM rendeletben támasztott szakmai elvárásoknak. Minden munkaerőpiaci szolgáltatást nyújtó szervezet, aki beszállító szerepkörben lesz megvalósító, szerepelni fog az Flt. 13/A. § (2) bekezdése alapján létrehozott szolgáltatói nyilvántartásban.

A projekt figyelembe veszi az esélyegyenlőségi célkitűzéseket célcsoportja által.

A projekt tervezett befejezési dátuma 2019.05.31.
A projekt azonosító száma TOP-5.1.2-15-HE1-2016-00005
Holnapunkon kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) pontja szerinti jogalap mellett, az adatkezelő egyes közfeladatainak ellátása céljából.
Adatkezelési tájékoztató