logo     

logo
 
"Lépj egyet előre!" Szociális célú városrehabilitációs programok
TOP-5.2.1.-16-HE1-2017-00001

 

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy Füzesabony Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a TOP-5.2.1.-16 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok felhívására. A projektet a támogató szervezet elbírálta és a TOP-5.2.1.-16-HE1-2017-00001 kódszámú pályázat 94.000.000 Ft támogatásban részesült.

Füzesabony településen a szegregátumban élők élethelyzetének javítására, a szegregátum környezetének infrastruktúrális állapotának és ott élők szolgáltatásokhoz való hozzájutásának fejlesztésére égető szükség van.

A projekt célja a lakhatási és társadalmi marginalizáció preventív eszközökkel történő megszüntetése, újratermelődésének megakadályozása, a társadalmi esélyek megteremtése. A projekt 4 éve során a jelenleg meglévő társadalmi hátrányok kompenzálását célzó szociális, oktatási, kompetenciafejlesztő, foglalkoztatási, egészségügyi, antidiszkriminációs és közösségfejlesztő programok valósulhatnak meg, amelyek a helyi közösségi kohézió erősítését szolgálják.

A tevékenységek eredményeként javulnak a hátrányos helyzetű emberek életlehetőségei, nagyobb eséllyel kapcsolódhatnak be a város „vérkeringésébe”. A közvetlen célcsoport számára elérhetővé válnak a településen működő humán közszolgáltatások, továbbá a társadalmi integrációt, közösségfejlesztést, oktatást, iskolai felzárkózást célzó szolgáltatások, valamint család- és gyermekjóléti szolgáltatás, életvezetési tanácsadás is. A beavatkozások öt nagy tématerületre oszthatók: szociális, oktatási, egészségügyi, közösségi és foglalkoztatási beavatkozási területre.

A projektben Füzesabony Város Önkormányzata mellett Konzorciumi partnerként vesz részt a Szociális Központ, valamint az Egészségügyi Központ is.

2019. január 22-én Füzesabony Város Önkormányzata lakossági fórumot tartott, és a program kapcsán Támogató Csoport is alakult. A Támogató Csoport elsődleges célja, hogy a szociális célú településrehabilitáció szociális céljainak megvalósulásához hozzájáruljon és biztosítsa a megvalósítást.

Az eseményen a városi televízió munkatársai is jelen voltak, a program kapcsán készített anyag az alábbi linken tekinthető meg: www.youtube.com/watch?v=ksikwMuMFUw


A kedvezményezett neve Füzesabony Városi Önkormányzat
A projekt címe "Lépj egyet előre!" Szociális célú városrehabilitációs programok
A szerződött támogatás összege 163.095.926 Ft
Összköltség 163.095.926 Ft
A projekt tartalmának bemutatása Füzesabony településen a szegregátumban élők élethelyzetének javítására, a szegregátum környezetének infrastruktúrális állapotának és ott élők szolgáltatásokhoz való hozzájutásának fejlesztésére égető szükség van. A projekt célja a lakhatási és társadalmi marginalizáció preventív eszközökkel történő megszüntetése, újratermelődésének megakadályozása, a társadalmi esélyek megteremtése.
A pályázati célok megvalósulása során a tevékenységek eredményeként javulnak a hátrányos helyzetű emberek életlehetőségei, nagyobb eséllyel kapcsolódhatnak be a város „vérkeringésébe”. A közvetlen célcsoport számára elérhetővé válnak a településen működő humán közszolgáltatások, továbbá a társadalmi integrációt, közösségfejlesztést, oktatást, iskolai felzárkózást, család- és gyermekjóléti szolgáltatást, életvezetési tanácsadást is.
A közösségi terek létrehozása, a különböző szolgáltatásoknak, programoknak helyt adó közösségi terek nyitott „kapuként” funkcionálhatnak. A jelenleg meglévő társadalmi hátrányok kompenzálását célzó szociális, oktatási, kompetenciafejlesztő, foglalkoztatási, egészségügyi, antidiszkriminációs és közösségfejlesztő programok valósulhatnak meg, amely a helyi közösségi kohézió erősítését szolgálja.
A pályázat a szegregátumban élők, hátrányos helyzetűek iskolai lemorzsolódásának csökkentését, továbbtanulási esélyeinek növelését, a felnőtt lakosok foglalkozási elhelyezkedését is célozza. A beavatkozások (oktatási tevékenység, szakma-szerzési lehetőség, egyéni képességeket fejlesztő tréningek) stabil alapot teremtenek az iskolai életpálya és a foglalkoztatás megteremtésében, az elhelyezkedési esélyek növelésében valamint hozzájárulnak az életminőség, az egészségi állapot javulásához, a szülők nevelési képességeinek fejlődéséhez. 
A projektben Füzesabony Város Önkormányzata mellett Konzorciumi partnerként vesz részt a Szociális Központ, valamint az Egészségügyi Központ is. A későbbiekben az érintett szervezetek bevonásával Támogató Csoportot is létrehozunk. 
A projekt 48 hónapjára a legtöbb tevékenységet folyamatos, ill. rendszeres jelleggel terveztük. A szükséges humán-erőforrás biztosítása mellett a programok megvalósításához tárgyi eszközök beszerzése, valamint szakértői szolgáltatások igénybevétele is tervezésre került.
Szakmai tartalom: 
- Közösségi színtér kialakítása a szegregátumhoz közeli területen, ahol többek között mosókonyha kerül kialakításra, amellyel javíthatóak a szegregátum lakosainak higiéniai körülményei, életmód-tanácsadásra és egyéb programokra (pl.kézműves foglalkozások, háztartási ismeretek klub, stb.) is alkalmas helyszín és mentor elérhetősége biztosítottá válik
- Közösségi kert kialakítása és működtetése
    - Nyári gyermekfelügyelet/ felzárkóztatás / játszóház
    - Jogi tanácsadás
    - Lakossági fórumok
    - szakmai konferencia, szakmai tréningek, szupervízió és érzékenyítés
- Felnőtt továbbképzések (Targonca és nehézgépkezelői OKJ képzés, kisgépkezelő, háztartási ismeretek, kertészeti ismeretek, gyermekgondozási ismeretek) Roma / Lovári nyelv oktatása), tréningek lebonyolítása a célcsoport tagjai részére (pl. konfliktuskezelés, álláskeresési technikák, életúttervezés, pályaorientáció, stb.)
- Szakmai tréningek tartása (szupervízió, esetmegbeszélések, érzékenyítés) az érintett szakemberek részére
Közösséget erősítő programok:
    - Családi Napok 
    - Sport Napok 
    - Film Klub
    - Hulladékgyűjtési akció
Folyamatos szociális munka biztosításának érdekében: 
a közösségi programok lebonyolításában, az egyéni és család-szintű foglalkozások előkészítésében és lebonyolításába szakmai segítséget nyújt az 1 fő szociális munkás és az adminisztrációban segítséget nyújtó 1 fő szociális asszisztens, akiket a Konzorciumi partner – a szociális központ fog foglalkoztatni. A munkatársak a szociális munka eszközeivel segítik a pályázatba bevont családok szolgáltatásokhoz, programokhoz való hozzáférését, életvezetési tanácsokat adnak, működtetik a kialakított Szociális Információs Pontot. Segítik továbbá az akcióterületen élők életminőségének javítását, felkészítik az érintett lakosságot az pályázati infrastrukturális változásokra. 
Az egészségfejlesztés területén szemléletformáló céllal prevenciós előadások megszervezését tervezi a másik Konzorciumi Partner több témában különféle egészségügyi szakemberek bevonásával. 
    - Dohányzás leszokást támogató előadás
    - Alkohol, drog leszokást támogató előadás
    - Diabetes előadás, Szív –és érrendszeri előadás
    - Életeseményekhez kapcsolódóan krízishelyzetbe kerülő emberek azonosítása, támogató csoportfoglalkozás
    - Az öngyilkosság megelőzés, pszichiátriai(depressziós)kórállapotok korai azonosítása,támogató csoportfoglalkozás
    - Szülői készségek fejlesztése, pszichopedagógiai előadások
    - Csecsemő gondozás
    - Családtervezési tanácsadás
+Szűrések
A projekt hatékony megvalósulását támogatja a tervezett eszközbeszerzések, ill. a kommunikációs és anyag-költségek, valamint a rezsiköltségek támogatása is. 
A projekt megvalósításának kezdete 2018.09.01.
A projekt tervezett befejezési dátuma 2023.12.31.
A projekt azonosító száma TOP-5.2.1-16-HE1-2017-00001

 
Friss hírekét, információkért kérjük kövesse Facebook oldalunkat!

logo
Holnapunkon kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) pontja szerinti jogalap mellett, az adatkezelő egyes közfeladatainak ellátása céljából.
Adatkezelési tájékoztató