logo     

logok
 
"Lépj egyet előre!" - Szociális városrehabilitációs program megvalósítása Füzesabonyban
TOP-4.3.1-16-HE1-2017-00001


A kedvezményezett neve Füzesabony Városi Önkormányzat
A projekt címe "Lépj egyet előre!" - Szociális városrehabilitációs program megvalósítása Füzesabonyban
A szerződött támogatás összege 114.883.078 Ft
Összköltség 117.423.078 Ft
A projekt tartalmának bemutatása

Füzesabony 3-as számú szegregátumában, a Szent Imre úton 9 önkormányzati ingatlan van. Az önkormányzati ingatlanok leromlott műszaki állapotúak, felújításuk égető. A projektben a szegregátumban élő 4 család számára történik meg lakófunkció fejlesztés. A szegregátum területén 3 lakás újul meg; Szent Imre 2. szám és Szent Imre 3. számban két lakás. Emellett 1 család részére a beavatkozási helyszínen, a Temető u. 56. szám (Hrsz. 2843) történik meg a szociális bérlakás kialakítása. Ez egy új építésű ikerház, amelyből az egyik lakásba ők költöznek. A lakások alapterülete megfelel a felhívásban elvártaknak.

A Temető u. 56 másik lakásában került kialakításra 1 db szolgálati lakás, amely a szociális munkás lakhatását biztosítanánk. A szolgálati lakás helyben történő kialakításának célja, hogy a szociális munkás helyben legyen és minél több segítséget nyújtva tudja elvégezni a munkáját.

Az önkormányzat tulajdonában álló - volt általános iskola később nappali szociális intézmény - jelenleg funkció nélküli Füzesabony, Zrínyi u. 21. sz. alatti ingatlanában (Hrsz.: 1980; területe 2108 m2) egy több funkciós intézményt kíván kialakítani.

Az ingatlan udvara és belső tere nagyságánál és a településen, központi helyen történő elhelyezkedése miatt alkalmas egy közösségi színtér kialakítására. Mind a település központjából, mind a 3. sz. szegregátumból jól megközelíthető. Az elképzelések szerint az ingatlanban egy nagyobb helyiség együttes, mint közösségi színtér jelenne meg a város életében. Ebben kerülne kialakításra egy közösségi nagyterem, amely alkalmas nagyobb rendezvények kialakítására. Itt filmvetítések, oktatások, szűrések stb. megrendezésére lenne lehetőség. Ebből a helyiségből biztosított a szociális helyiségek elérése, valamint az újonnan kialakítandó tankonyha, és mosókonyha is.

Az ingatlan másik önálló helyiségcsoportjában kerülne kialakításra irodahelyiség, kisebb oktatóterem, amely alkalmas játszóházi szoba, tanfolyam, szűrés, gyermekfelügyelet egyéb megtartására is. Ez az ingatlanrész is önálló bejárattal is rendelkezik, használata során megoldható, hogy ne akadályozzák egymást a különböző rendezvényen résztvevők. Az ingatlan udvara teljes felújításra szorul. A Zrínyi u. 21 udvara felújítást követően teljesen alkalmas lesz közösségi színtérnek.

A Füzesabony, Templom u.16. sz. alatti (Hrsz.: 1950; területe 1073 m2) önkormányzati ingatlanon kerül kialakításra a tankert. Az udvaron a telepítésre kerülne fóliasátor, amely a fóliaművelésre tanítaná meg a projektbe bevont személyeket, valamint egy konyhakert. A konyhakertben elsajátított ismereteket a célcsoport a szegregátumban lévő önkormányzati ingatlanok kertjeiben folytatja tovább, cél, hogy önellátásra képesek legyenek az itt élő emberek. Ezért a szegregátumban lévő önkormányzat ingatlanok udvarát termő területté kell tenni, az azon elhelyezett illegális szemét elszállításáról, a kertek körbekerítéséről, tereprendezésről, szántásról, gyümölcsfák telepítéséről gondoskodni kell. A tankert egy része gyümölcsfákkal telepített, rendezett így itt azok művelését kell végeznie a programba bevont célcsoportnak. A kertészeti ismeretek megszerzésében segítségére lesz a projektgazdának a helyben működő kertbarát kör egyesület. A tankert az akció területén belül, de a szegregátumon kívül helyezkedik el, családi házas övezetben. A szomszédos ingatlanok lakóival a szegregátumban élők kapcsolatba kerülnek, a kertművelés hasznos tapasztalatait ezáltal is elsajátítják majd. A program során szervezett képzések kiválasztása a gyakorlati élet kívánalmaihoz igazodik, így kisgépkezelői és háztartási ismeretek oktatására is sor kerül majd.

A projekt tervezett befejezési dátuma 2023.11.15.
A projekt azonosító száma TOP-4.3.1-16-HE1-2017-00001


logo
 
Holnapunkon kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) pontja szerinti jogalap mellett, az adatkezelő egyes közfeladatainak ellátása céljából.
Adatkezelési tájékoztató