logo     

logo
 
Külterületi helyi közutak fejlesztése Füzesabonyban
VP6-7.2.1.1-21

 


A projekt címe Külterületi helyi közutak fejlesztése Füzesabonyban
Elnyert támogatás 82.152.483 Ft
Projekt elszámolható költségei összesen 
86.476.303 Ft
A támogatás intenzitása 95,00 %

Füzesabony Város Önkormányzata az Európai Unió Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap Program keretén belül a VP6-7.2.1.1-21 kódszámú "Külterületi helyi közutak fejlesztése" című felhívásra benyújtott Külterületi helyi közutak fejlesztése Füzesabonyban című pályázatára 82.152.483 Ft összegű támogatást nyert el.

A projekt keretében a Füzesabony, 0337/5 hrsz. és 0305 hrsz.-okon meglévő, aszfalt-, beton-, illetve zúzottkő burkolatú út 0+000 – 2+360 km szelvények közötti szakaszának útfelújítása kerül elvégzésre, mintegy 2360 m hosszúságban. A felújításra kerülő útszakasz Füzesabony Város külterületén található, részben szántó művelésű mezőgazdasági-, részben pedig a város közműellátását biztosító területek mellett. A projekt keretében megvásárlásra kerülnek a FAUNA Zrt. tulajdonában lévő 0305 és 0337/5 hrsz-ú külterületi utak, annak érdekében, hogy a két, természetben egy utat képező hrsz-ú külterületi út önkormányzati tulajdonba kerüljön, és egyben megoldható legyen a felújítása. A Füzesabony 0337/5 hrsz. és 0305 hrsz-ú út - gazdasági út - kifejezetten a mezőgazdasági tevékenység kiszolgálásához gazdasági útként funkcionál. Jelentős szőlő, szántóföldi-, és erdőterületek megközelítéséhez elengedhetetlen fontos gazdasági út, részben pedig a város közműellátását biztosító területek. Pusztaszikszó külterületen 33 fő lakos él, akik csak ezen az úton keresztül tudják megközelíteni az ingatlanjaikat.

A felújításra kerülő utak közvetlen környezetében a kicsatlakozást leszámítva csak földutak találhatóak. A fejlesztés megvalósításával a projekt segíti a helyi gazdasági szereplőket, a mezőgazdasági területeik könnyebb megközelíthetőségével valamint a külterületen élő több mint 30 fő lakos közlekedését.

Az aszfaltút és a betonút burkolata mozaikos repedésekkel tarkított, a burkolaton hálós- és mozaikos repedések, helyenként kátyúsodások fedezhetők fel. A zúzottköves út burkolata hullámos, több helyen burkolatkipergésből kialakult mélyedés fedezhető fel, amelyben megáll az esővíz.

A projekt megvalósítása lehetővé teszi a külterületen élők számára az alapszolgáltatások könnyebb elérését. A gazdasági szereplők szállítmányozása, telephelyükre és/vagy földjeikre való eljutása könnyebbé válik. A felújított út/útszakasz vízelvezetése megoldódik.


logo

 

 

 

 

 
 
 
Szakmai beszámoló
2023.szeptember

 

 

Holnapunkon kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) pontja szerinti jogalap mellett, az adatkezelő egyes közfeladatainak ellátása céljából.
Adatkezelési tájékoztató