logo     

Napirend előtt:

 1. Tájékoztató a két ülés között végzett munkáról
  Előadó:
  Gulyás László polgármester
 2. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
  Előadó: Gulyás László polgármester

Napirend:

 1. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének .../2012.(...) önkormányzati rendeletére, az önkormányzat költségvetési előirányzatairól szóló 17/2012.(IX.07.) önkormányzati rendelet módosításáról
  Előadó: Wenczel Árpád PVB elnök
  Előterjesztés: írásban
 2. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzatának .../2012.(...) önkormányzati rendeletére, az önkormányzat háromnegyed éves beszámolójáról
  Előadó: Wenczel Árpád PVB elnök
  Előterjesztés: írásban
 3. Javaslat a VIK Füzesabony nevelési-oktatási intézményeinek működtetésére vonatkozó fenntartói döntésre
  Előadó: Gulyás László polgármester
  Előterjesztés: írásban
 4. Javaslat a 2013. évi belső ellenőrzési terv elfogadására
  Előadó: Wenczel Árpád PVB elnök
  Előterjesztés: írásban
 5. Javaslat Közművelődési Megállapodás megkötésére Füzesabony Város közművelődési feladatainak ellátására
  Előadó: Márkus Róbert Zsolt OKSB elnök
  Előterjesztés: írásban
 6. Javaslat Közművelődési Megállapodás megkötésére a VIK Füzesabonnyal
  Előadó: Márkus Róbert Zsolt OKSB elnök
  Előterjesztés: írásban
 7. Javaslat 2012. évi közbeszerzési terv módosítására
  Előadó: Gulyás László polgármester
  Előterjesztés: írásban
 8. Szándéknyilatkozat és terület biztosítása Füzesabony Városba letelepedni kívánó munkahelyteremtő beruházáshoz
  Előadó: Gulyás László polgármester
  Előterjesztés: szóban
  /Zárt ülést tart az SZMSZ 13. § (4) bek. alapján./
 9. Tájékoztató a 2012. évi adóbevételek teljesüléséről
  Előadó: Wenczel Árpád PVB elnök
  Előterjesztés: írásban
 10. Egyebek

A nyilvános ülésre benyújtott előterjesztések letölthetők a Dokumentumtárból: icon Előterjesztések - 2012.11.15. (2.38 MB)
Holnapunkon kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) pontja szerinti jogalap mellett, az adatkezelő egyes közfeladatainak ellátása céljából.
Adatkezelési tájékoztató