logo     

Napirend:

 1. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2012.(...) önkormányzati rendeletére A közterületek tisztán tartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 19/2004.(IV.22.) önkormányzati rendelet módosítására
  Előadó: Gulyás László polgármester
  Előterjesztés: írásban
 2. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2012.(...) önkormányzati rendeletére a Helyi adókról szóló 23/2012.(XI.16.) önkormányzati rendelet módosítására
  Előadó: Wenczel Árpád PVB elnök
  Előterjesztés: írásban
 3. Javaslat Kovács József r.alezredes úr Füzesabonyi Rendőrkapitányság vezetőjének történő kinevezéséhez szükséges támogató véleményre
  Előadó: Gulyás László polgármester
  Előterjesztés: írásban
 4. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciójára
  Előadó: Gulyás László polgármester
  Előterjesztés: írásban
 5. Javaslat az Arany János Tehetséggondozó Programban való részvételre
  Előadó: Márkus Róbert Zsolt OKSB elnök
  Előterjesztés: írásban
  /Zárt ülést tart az SZMSZ 13. § (3) bek. alapján./
 6. Javaslat a Közoktatási Esélyegyenlőségi Terv felülvizsgálatára
  Előadó: Márkus Róbert Zsolt OKSB elnök
  Előterjesztés: írásban
 7. Javaslat a Füzesabonyi Városi Televíziózást Segítő Nonprofit Kft. 2013. évi támogatására
  Előadó: Gulyás László polgármester
  Előterjesztés: írásban
 8. Javaslat Solar park létesítéséhez szükséges földterület kijelölésére
  Előadó: Gulyás László polgármester
  Előterjesztés: szóban
 9. Javaslat intézmények energia megtakarításából történő fűtéskorszerűsítésére
  Előadó: Gulyás László polgármester
  Előterjesztés: írásban
 10. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat elbírálására
  Előadó: Márkus Róbert Zsolt OKSB elnök
  Előterjesztés: írásban
  /Zárt ülést tart az SZMSZ 13. § (3) bek. alapján./
 11. Javaslat az Egészségügyi Központ vezetői állására benyújtott pályázatok elbírálására
  Előadó: Gulyás László polgármester
  Előterjesztés: írásban
 12. Tájékoztató a gépjárműadóról szóló törvény módosításáról
  Előadó: Wenczel Árpád PVB elnök
  Előterjesztés: írásban

A nyilvános ülésre benyújtott előterjesztések letölthetők a Dokumentumtárból: icon Előterjesztések - 2012.11.29. (1.57 MB)
Holnapunkon kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) pontja szerinti jogalap mellett, az adatkezelő egyes közfeladatainak ellátása céljából.
Adatkezelési tájékoztató