logo     

Napirend:

 1. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2012.(...) önkormányzati rendeletére Füzesabony Város Polgármesteri Hivatalnál dolgozó köztisztviselők illetménykiegészítésének megállapításáról
  Előadó: Gulyás László polgármester
  Előterjesztés: írásban
 2. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2012.(...) önkormányzati rendeletére A gyermekek részére napközbeni ellátás keretében biztosított gyermekétkeztetés intézményi térítési díjáról
  Előadó: Gulyás László polgármester
  Előterjesztés: írásban
 3. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2012.(...) önkormányzati rendeletére a közterületek tisztán tartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 19/2004.(IV.22.) önkormányzati rendelet lakossági közszolgáltatási díjak megállapításáról szóló mellékletének módosításáról
  Előadó: Gulyás László polgármester
  Előterjesztés: írásban
 4. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2012.(...) önkormányzati rendeletére a 2013. évi költségvetési rendelet formátumáról
  Előadó: Gulyás László polgármester
  Előterjesztés: írásban
 5. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2012.(...) önkormányzati rendeletére a 2013. évi átmeneti gazdálkodásról
  Előadó: Gulyás László polgármester
  Előterjesztés: írásban
 6. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Ügyrendjének módosításáról
  Előadó: Gulyás László polgármester
  Előterjesztés: írásban
 7. Javaslat a VIK Füzesabony Alapító Okiratának módosítására
  Előadó: Gulyás László polgármester
  Előterjesztés: írásban
 8. Javaslat megállapodás megkötésére a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal
  Előadó: Gulyás László polgármester
  Előterjesztés: írásban
 9. Javaslat betételhelyezési ajánlat bekérésére
  Előadó: Wenczel Árpád PVB elnök
  Előterjesztés: írásban
 10. Javaslat pályázat benyújtására a helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal KEOP-2012-4.10.0/A
  Előadó: Gulyás László polgármester
  Előterjesztés: írásban
 11. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. I. félévi munkatervére
  Előadó: Gulyás László polgármester
  Előterjesztés: írásban
 12. Javaslat a 2012. évi Közbeszerzési Terv módosítására
  Előadó: Gulyás László polgármester
  Előterjesztés: írásban
 13. Javaslat az Agria Ügyelet Kft-vel kötött feladat ellátási szerződés jóváhagyására
  Előadó: Gulyás László polgármester
  Előterjesztés: írásban
 14. Javaslat a füzesabonyi 1783 hrsz-ú (volt MHSZ épület) ingatlannal kapcsolatos átvételi szerződésben vállalt nyilatkozat megtételére
  Előadó: Gulyás László polgármester
  Előterjesztés: írásban
 15. Javaslat a Füzesabony külterület 0336/26 hrsz-ú Sportlőtér értékesítésére
  Előadó: Wenczel Árpád PVB elnök
  Előterjesztés: írásban
 16. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzatának szociális szolgáltatástervezési koncepciója elfogadására
  Előadó: Tóthné Veres Noémi SzEB elnök
  Előterjesztés: írásban
 17. Javaslat időszakos vagy tartósan létfenntartási gondokból adódó átmeneti segély megítélésére
  Előadó: Tóthné Veres Noémi SzEB elnök
  Előterjesztés: írásban
  /Zárt ülést tart az SZMSZ 13. § (3) bek. alapján./
 18. Tájékoztató a VIK Füzesabonyban végzett ellenőrzésről
  Előadó: Wenczel Árpád PVB elnök
  Előterjesztés: szóban

A nyilvános ülésre benyújtott előterjesztések letölthetők a Dokumentumtárból: icon Előterjesztések - 2012.12.11. (3.28 MB)
Holnapunkon kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) pontja szerinti jogalap mellett, az adatkezelő egyes közfeladatainak ellátása céljából.
Adatkezelési tájékoztató