logo     

A Képviselő-testület ülésén jelen vannak:

 1. Gulyás László polgármester
 2. Sipos Attila alpolgármester
 3. Balsai Tamás képviselő-testületi tag
 4. Bíró Imre képviselő-testületi tag
 5. Kádas Imre képviselő-testületi tag
 6. Márkus Róbert Zsolt képviselő-testületi tag
 7. Tóthné Veres Noémi képviselő-testületi tag
 8. Wenczel Árpád képviselő-testületi tag

A Képviselő-testület ülésén nem jelentek meg:

 1. Valyon István képviselő-testületi tag

Hivatalból jelen vannak:

 1. Hidvéginé Dr. Szigetvári Erika jegyző
 2. Dr. Bán János aljegyző
 3. Dr. Poczok Szabolcs jogi és igazgatási ir.vez.
 4. Bényeiné Gombos Rita mb. gazdálkodási ir.vez.
 5. Bakos Zsoltné költségvetési és ellátási csop.vez.
 6. Antal Annamária közoktatási referens
 7. Baraksó Gyuláné jegyzőkönyvvezető

Meghívott vendégek:

 1. Molnár László könyvvizsgáló
 2. Gulyás Piroska VIK Füzesabony Hétszínvirág Óvoda vezető
 3. Kissné Szabó Rita VIK Füzesabony Gazdasági Iroda vezető
 4. Vasasné Dr. Zelei Mónika FKTT Munkaszervezet vezető
 5. Dr. Vincze Ferencné FKTT belső ellenőr
 6. Mór Csaba Füzesabonyi Rendőrkapitányság vezető

 

Az ülésen hozott döntések:

Napirendek, előterjesztések: Képviselő-testületi ülés - 2012.04.26.
Határozatok:
icon 44 - 60 / 2012 (IV.26.) (49.28 kB)
Rendeletek:
icon 9/2012 (IV.27.) (1.58 MB)
icon 10/2012 (IV.27.) (562.29 kB)
icon 11/2012 (IV.27.) (23 kB)
icon 12/2012 (IV.27.) (29.38 kB)
icon 13/2012 (IV.27.) (23.73 kB)

- Tájékoztató a két ülés között végzett munkáról
A tájékoztatót a képviselő-testület tudomásul vette.
- Tájékoztató az alpolgármester negyedéves tevékenységéről
A tájékoztatót a képviselő-testület tudomásul vette.
- Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
A tájékoztatót a képviselő-testület tudomásul vette.

 1. Beszámoló Füzesabony Város 2011. évi közbiztonsági helyzetéről
  A beszámolót a képviselő-testület 7 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 44/2012 (IV.26.) határozata
 2. Javaslat Füzesabony Városi Intézményi Központ Remenyik Zsigmond Gimnázium számítógépeinek adományozásáról
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 45/2012 (IV.26.) határozata
 3. Beszámoló Füzesabony Kistérség Többcélú Társulása által Füzesabony Város Önkormányzatánál és költségvetési szervénél végzett 2011. évi ellenőrzésről
  A beszámolót a képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 46/2012 (IV.26.) határozata
 4. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2012.(...) önkormányzati rendeletére, Füzesabony Város Önkormányzata képviselő-testületének 2011. évi beszámolójáról
  A rendelet tervezetet a képviselő-testület 5 igen szavazattal 3 tartózkodás mellett elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 9/2012 (IV.27.) rendelete
 5. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2012.(...) önkormányzati rendeletére, a költségvetési előirányzatokról szóló 5/2012.(III.08.) önkormányzati rendeletének módosításáról (2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011. évi pénzmaradvány elszámolás)
  A rendelet tervezetet a képviselő-testület 7 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 10/2012 (IV.27.) rendelete
 6. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2012.(...) önkormányzati rendeletére, a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 6/2011.(III.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
  A rendelet tervezetet a 20%-os módosító javaslattal a képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 11/2012 (IV.27.) rendelete
 7. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2012.(...) önkormányzati rendeletére, az önkormányzati rendeletekben meghatározott szabálysértési rendelkezések hatályon kívül helyezéséről
  A rendelet tervezetet a képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 12/2012 (IV.27.) rendelete
 8. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2012.(...) önkormányzati rendeletére, a helyi adókról szóló 23/2010.(XII.07.) önkormányzati rendelet módosításáról
  A módosított rendelet tervezetet a képviselő-testület 5 igen szavazattal 1 nem szavazattal 2 tartózkodás mellett elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 13/2012 (IV.27.) rendelete
 9. Javaslat az ÖNHIKI pályázat I. ütemben történő beadására
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 47/2012 (IV.26.) határozata
 10. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzata Beszerzési és Közbeszerzési Szabályzatának elfogadására
  A módosított szabályzatot a képviselő-testület 5 igen szavazattal 2 nem szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 48/2012 (IV.26.) határozata
 11. Javaslat az önkormányzati busz kilométer díjának módosítására
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 7 igen szavazattal 1 nem szavazat mellett elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 49/2012 (IV.26.) határozata
 12. Javaslat a Blachere Illumination Hungary Kft. 2012. évi kedvezménytámogatási pályázatára pályázat benyújtására
  A bizottsági javaslatot a képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 50/2012 (IV.26.) határozata
 13. Javaslat az Ifjúság út 30. szám alatti bútoráruház melletti 2308/1 hrsz-ú önkormányzati terület kérelem alapján történő értékesítésre
  Az értékesítésre vonatkozó javaslatot a képviselő-testület 4 igen szavazattal 4 tartózkodás mellett nem fogadta el.
 14. Javaslat az Egészségügyi Központ védőnői szolgálat pótelőirányzat kérelmének elbírálására
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 52/2012 (IV.26.) határozata
 15. Javaslat a felsőoktatásban tanuló füzesabonyi lakosok tehetséggondozó alapból történő támogatási pályázatra benyújtott pályázatok elbírálására
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 53/2012 (IV.26.) határozata
 16. Javaslat a 2012-2013-as tanévben indítható osztály-, és csoportszámok meghatározására
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 54/2012 (IV.26.) határozata
 17. Javaslat a VIK Füzesabony Hétszínvirág Óvoda nyitvatartási idejének meghatározására
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 55/2012 (IV.26.) határozata
 18. Javaslat a VIK Füzesabony Hétszínvirág Óvoda és Bölcsődében a maximális csoportlétszám átlépésre
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 56/2012 (IV.26.) határozata
 19. Tájékoztató a 2011. évi civil alapról
  A tájékoztatót a képviselő-testület tudomásul vette.
 20. Tájékoztató a 2012. évi kátyúzási munkálatok felméréséről
  A tájékoztatót a képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
 21. Egyebek
  Javaslat a Füzesabony, Széchenyi út 23. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő szociális bérlakás pályázati kiírására

  A határozati javaslatot a képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 57/2012 (IV.26.) határozata
  Javaslat az Agria Volán Zrt. közösségi közlekedés fejlesztési tárgyú pályázat önerejének kiegészítésére
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 58/2012 (IV.26.) határozata
  Javaslat a kötvény tőke és kamatfizetési kötelezettség teljesítésére
  A javaslatot - a kamatot fizessék ki, és tárgyaljanak a bankkal - a képviselő-testület 5 igen szavazattal 2 tartózkodás mellett - egy képviselő nem szavazott - elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 59/2012 (IV.26.) határozata

  Ezt követően a képviselő-testület zárt ülésen folytatta munkáját.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 60/2012 (IV.26.) határozata

 

Holnapunkon kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) pontja szerinti jogalap mellett, az adatkezelő egyes közfeladatainak ellátása céljából.
Adatkezelési tájékoztató