logo     

A Képviselő-testület ülésén jelen vannak:

 1. Gulyás László polgármester
 2. Sipos Attila alpolgármester
 3. Balsai Tamás képviselő-testületi tag
 4. Kádas Imre képviselő-testületi tag
 5. Márkus Róbert Zsolt képviselő-testületi tag
 6. Tóthné Veres Noémi képviselő-testületi tag
 7. Valyon István képviselő-testületi tag
 8. Wenczel Árpád képviselő-testületi tag

A Képviselő-testület ülésén nem jelentek meg:

 1. Bíró Imre képviselő-testületi tag

Hivatalból jelen vannak:

 1. Hidvéginé Dr. Szigetvári Erika jegyző
 2. Dr. Poczok Szabolcs jogi és igazgatási ir.vez.
 3. Bényeiné Gombos Rita mb. gazdálkodási ir.vez.
 4. Bakos Zsoltné költségvetési és ellátási csop.vez.
 5. Antal Annamária közoktatási referens
 6. Jobbik Gabriella jogi és igazgatási ügyintéző
 7. Baraksó Gyuláné jegyzőkönyvvezető

Meghívott vendégek:

 1. Bodáné Tóth Ildikó Egészségügyi Központ képviseletében
 2. Skorcze Flóriánné VIKF Könyvtár vezető
 3. Takácsné Szigeti Ilona Szociális Központ vezető
 4. Gulyás Piroska VIK Füzesabony Hétszínvirág Óvoda vezető
 5. Kissné Szabó Rita VIK Füzesabony Gazdasági Iroda vezető
 6. Donázy István GGT Kft.
 7. Czencz István vállalkozó

 

Az ülésen hozott döntések:

Napirendek, előterjesztések: Képviselő-testületi ülés - 2012.05.31.
Határozatok:
icon 64 - 81 / 2012 (V.31.) (165.61 kB)
Rendeletek:
icon 14/2012 (VI.01.) (980.68 kB)

- Tájékoztató a két ülés között végzett munkáról
A tájékoztatót a képviselő-testület tudomásul vette.
- Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
A tájékoztatót a képviselő-testület tudomásul vette.

 1. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2012.(...) önkormányzati rendeletére, az önkormányzat költségvetési előirányzatairól szóló 10/2012.(IV.27.) önkormányzati rendeletének módosításáról
  A rendelet tervezetet a képviselő-testület 6 igen szavazattal 2 tartózkodás mellett elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 14/2012 (VI.01.) rendelete
 2. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzat fűtéskorszerűsítésére
  A módosított határozati javaslatot a képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 64/2012 (V.31.) határozata
 3. Javaslat a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság ellenőrzési tervére
  A módosított határozati javaslatot a képviselő-testület 5 igen szavazattal 1 nem szavazattal 2 tartózkodás mellett elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 65/2012 (V.31.) határozata
 4. Javaslat a Heves Megyei Vízmű Zrt. 2011. évi beszámolójának elfogadására
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 66/2012 (V.31.) határozata
 5. Javaslat fejlesztési alap forrás visszapótlására
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 67/2012 (V.31.) határozata
 6. Javaslat forráshiány finanszírozás módjának meghatározására
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 6 igen szavazattal 2 tartózkodás mellett elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 68/2012 (V.31.) határozata
 7. Javaslat a TÁMOP-6.1.2/11/1 Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok-lokális színterek című pályázat benyújtására
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 69/2012 (V.31.) határozata
 8. Javaslat a TÁMOP-3.1.11-12/2 Óvodafejlesztés című pályázat benyújtására
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 70/2012 (V.31.) határozata
 9. Javaslat a Füzesabony, Rákóczi út 42. szám alatti háziorvosi rendelő felújításának és az épületben védőnői szolgálat kialakításának terveztetésére
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 71/2012 (V.31.) határozata
 10. Javaslat a Füzesabony, Turul út 2-4. szám alatt lévő volt felnőtt orvosi rendelő helyén kialakítandó védőnői szolgálat megvalósításával összefüggő tennivalókról
  A módosított határozati javaslatot a képviselő-testület 7 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 72/2012 (V.31.) határozata
 11. Javaslat a 033/26. hrsz. alatt felvett ingatlan egy részének majdani értékesítésével kapcsolatos intézkedések elindítására
  A módosított határozati javaslatot a képviselő-testület 6 igen szavazattal 2 tartózkodás mellett elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 73/2012 (V.31.) határozata
 12. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról készült 2011. évi átfogó értékelés elfogadására
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 74/2012 (V.31.) határozata
 13. Javaslat a Füzesabonyi Városüzemeltetési Kft. 2011. évi beszámolójának elfogadására
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 75/2012 (V.31.) határozata
 14. Javaslat a Füzesabonyi Városi Televíziózást Segítő Nonprofit Kft. 2011. évi beszámolójának elfogadására
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 76/2012 (V.31.) határozata
 15. Javaslat a VIK Füzesabony Alapító Okiratának módosítására
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 6 igen szavazattal 2 tartózkodás mellett elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 77/2012 (V.31.) határozata
 16. Tájékoztató a zöldterületek állapotáról
  A tájékoztatót a képviselő-testület tudomásul vette.
 17. Tájékoztató a temetők állapotáról
  A tájékoztatót a képviselő-testület tudomásul vette.
 18. Egyebek
  Javaslat ÉMOP-2.1.1/B-12 pályázati konstrukcióval kapcsolatos tárgyalások kezdeményezésére a MÁV Zrt-vel
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 78/2012 (V.31.) határozata
  Javaslat a TÁMOP-6.1.2/11/3. kódszámú pályázat benyújtására vonatkozó nyilatkozatra

  A határozati javaslatot a képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 79/2012 (V.31.) határozata

  Ezt követően a képviselő-testület zárt ülésen folytatta munkáját.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 80/2012 (V.31.) határozata
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 81/2012 (V.31.) határozata

Holnapunkon kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) pontja szerinti jogalap mellett, az adatkezelő egyes közfeladatainak ellátása céljából.
Adatkezelési tájékoztató