logo     

A Képviselő-testület ülésén jelen vannak:

 1. Gulyás László polgármester
 2. Sipos Attila alpolgármester
 3. Balsai Tamás képviselő-testületi tag
 4. Bíró Imre képviselő-testületi tag
 5. Kádas Imre képviselő-testületi tag
 6. Márkus Róbert Zsolt képviselő-testületi tag
 7. Valyon István képviselő-testületi tag
 8. Wenczel Árpád képviselő-testületi tag

A Képviselő-testület ülésén nem jelentek meg:

 1. Tóthné Veres Noémi képviselő-testületi tag

Hivatalból jelen vannak:

 1. Hidvéginé Dr. Szigetvári Erika jegyző
 2. Dr. Poczok Szabolcs jogi és igazgatási ir.vez.
 3. Bényeiné Gombos Rita mb. gazdálkodási ir.vez.
 4. Antal Annamária közoktatási referens
 5. Baraksó Gyuláné jegyzőkönyvvezető

Meghívott vendégek:

 1. Bodáné Tóth Ildikó Egészségügyi Központ képviseletében
 2. Skorcze Flóriánné VIKF Könyvtár vezető
 3. Gulyás Piroska VIK Füzesabony Hétszínvirág Óvoda vezető
 4. Kissné Szabó Rita VIK Füzesabony Gazdasági Iroda vezető
 5. Nagy István VIK Füzesabony Széchenyi István Általános Iskola igazgató
 6. Puhl Zoltán Heves Megyei Vízmű Zrt. Füzesabonyi Üzemegység vezető
 7. Molnár László könyvvizsgáló

 

Az ülésen hozott döntések:

Napirendek, előterjesztések: Képviselő-testületi ülés - 2012.06.28.
Határozatok:
icon 82 - 94 / 2012 (VI.28.) (59.08 kB)
Rendeletek:
icon 15/2012 (VI.29.) (270.81 kB)

- Tájékoztató a két ülés között végzett munkáról
A tájékoztatót a képviselő-testület tudomásul vette.
- Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
A tájékoztatót a képviselő-testület tudomásul vette.

 1. Javaslat Önerő Alap pályázat benyújtására
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 82/2012 (VI.28.) határozata
 2. Javaslat a kötvény tőketörlesztés teljesítésére, a folyószámla hitelkeret meghosszabbítására és a likviditási problémák kezelésére
  Az I. határozati javaslatot a képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 83/2012 (VI.28.) határozata
  A módosított II. határozati javaslatot a képviselő-testület 6 igen szavazattal 1 nem szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 84/2012 (VI.28.) határozata
  A III. határozati javaslat B./ változatát a képviselő-testület 6 igen szavazattal 2 nem szavazat mellett elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 85/2012 (VI.28.) határozata
 3. Javaslat a Heves Megyei Vízmű Zrt-vel kötendő üzemeltetési szerződés jóváhagyására
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 86/2012 (VI.28.) határozata
 4. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2012.(...) önkormányzati rendeletére, az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról
  A rendelet tervezetet a képviselő-testület 6 igen szavazattal 2 tartózkodás mellett elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 15/2012 (VI.29.) rendelete
 5. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzata, intézményei és a Polgármesteri Hivatal pályázatokkal kapcsolatos feladataira vonatkozó szabályzatára
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 5 igen szavazattal 3 tartózkodás mellett elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 87/2012 (VI.28.) határozata
 6. Javaslat Füzesabony Város közintézményeinek energiafelhasználás racionalizálása érdekében energetikai felmérés és tanulmányterv elkészítésének ajánlatkérésére
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 88/2012 (VI.28.) határozata
 7. Javaslat a Szilvásváradi tábor bérlője kérelmének elbírálására
  A módosított határozati javaslatot a képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 89/2012 (VI.28.) határozata
 8. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. II. félévi munkatervére
  Tájékoztató Füzesabony Város Önkormányzat állandó bizottságainak 2012. II. félévi munkatervéről

  A munkatervet a képviselő-testület 7 igen szavazattal 1 nem szavazat mellett elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 90/2012 (VI.28.) határozata
 9. Javaslat forrás kiegészítésre
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 91/2012 (VI.28.) határozata
 10. Javaslat a 2012. évi Civil Alap pályázat elbírálására
  A módosított határozati javaslatot a képviselő-testület 7 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 92/2012 (VI.28.) határozata
 11. Javaslat a Füzesabonyi Szent Flórián Tűzoltó Egyesület kérelmére
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 93/2012 (VI.28.) határozata
 12. Javaslat a Füzesabonyi Városüzemeltetési Kft. 2012. évi bérleti szerződésére
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 94/2012 (VI.28.) határozata

Holnapunkon kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) pontja szerinti jogalap mellett, az adatkezelő egyes közfeladatainak ellátása céljából.
Adatkezelési tájékoztató