logo     

A Képviselő-testület ülésén jelen vannak:

 1. Gulyás László polgármester
 2. Sipos Attila alpolgármester
 3. Bíró Imre képviselő-testületi tag
 4. Kádas Imre képviselő-testületi tag
 5. Márkus Róbert Zsolt képviselő-testületi tag
 6. Tóthné Veres Noémi képviselő-testületi tag
 7. Valyon István képviselő-testületi tag
 8. Wenczel Árpád képviselő-testületi tag

A Képviselő-testület ülésén nem jelentek meg:

 1. Balsai Tamás képviselő-testületi tag

Hivatalból jelen vannak:

 1. Hidvéginé Dr. Szigetvári Erika jegyző
 2. Dr. Poczok Szabolcs jogi és igazgatási ir.vez.
 3. Bényeiné Gombos Rita mb. gazdálkodási ir.vez.
 4. Bakos Zsoltné költségvetési és ellátási csop.vez.
 5. Baraksó Gyuláné jegyzőkönyvvezető

Meghívott vendégek:

-

 

Az ülésen hozott döntések:

Napirendek, előterjesztések: Képviselő-testületi ülés - 2012.08.02.
Határozatok:
icon 95 - 97 / 2012 (VIII.02.) (22 kB)
Rendeletek:
icon 16/2012 (VIII.03.) (20.01 kB)

 1. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2012.(...) önkormányzati rendeletére, a helyi adókról szóló 23/2010.(XII.07.) önkormányzati rendelet egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről
  A rendelet tervezetet a képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 16/2012 (VIII.03.) rendelete
 2. Javaslat forrás biztosítására
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 7 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 95/2012 (VIII.02.) határozata
 3. Javaslat az intézményfenntartó mikrotársulás keretében fenntartott Dormándi Napköziotthonos Óvoda érdekkörében benyújtandó pályázat benyújtása érdekében történő hozzájárulásra
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 96/2012 (VIII.02.) határozata

  Ezt követően a képviselő-testület zárt ülésen folytatta munkáját.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 97/2012 (VIII.02.) határozata

Holnapunkon kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) pontja szerinti jogalap mellett, az adatkezelő egyes közfeladatainak ellátása céljából.
Adatkezelési tájékoztató