logo     

Napirend előtt:

 1. Tájékoztató a két ülés között végzett munkáról
  Előadó:
  Gulyás László polgármester
 2. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
  Előadó: Gulyás László polgármester

Napirend:

 1. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2013.(IV. ...) önkormányzati rendeletére, az önkormányzat költségvetési előirányzatairól szóló 17/2012.(IX.07.) önkormányzati rendelet módosításáról
  Előadó: Wenczel Árpád PVB elnök
  Előterjesztés: írásban
 2. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2013.(IV. ...) önkormányzati rendeletére, az önkormányzat 2012. évi beszámolójáról
  Előadó: Wenczel Árpád PVB elnök
  Előterjesztés: írásban
 3. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2013.(IV. ...) önkormányzati rendeletére, az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013.(III.01.) önkormányzati rendeletének módosításáról (2005., 2006., 2007., 2008., 2009., 2010., 2011., 2012. évi pénzmaradvány elszámolás)
  Előadó: Gulyás László polgármester
  Előterjesztés: írásban
 4. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2013.(IV. ...) önkormányzati rendeletére a "Füzesabony legvirágosabb portája" cím alapításáról szóló 4/2009.(I.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
  Előadó: Gulyás László polgármester
  Előterjesztés: írásban
 5. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2013.(IV. ...) önkormányzati rendeletére a védőnői körzetekről
  Előadó: Gulyás László polgármester
  Előterjesztés: írásban
 6. Javaslat a 2014. évi költségvetési koncepcióra
  Előadó: Gulyás László polgármester
  Előterjesztés: írásban
 7. Javaslat a füzesabonyi külterületi 0336/26 hrsz. alatt felvett ingatlan (sportlőtér) árverési induló ár meghatározására
  Előadó: Gulyás László polgármester
  Előterjesztés: írásban
 8. Javaslat a füzesabonyi külterületi 0336/26 hrsz. alatt felvett ingatlan (sportlőtér) használatba adásával kapcsolatos döntésre
  Előadó: Gulyás László polgármester
  Előterjesztés: írásban
 9. Javaslat a Füzesabony, Kerecsendi úton található 608 és 609 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú beépítetlen ingatlanok értékesítésére
  Előadó: Gulyás László polgármester
  Előterjesztés: írásban
 10. Javaslat a "8/2013.(III.29.) BM rendelet 4. közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések" alapján pályázat benyújtására és önerő biztosítására
  Előadó: Gulyás László polgármester
  Előterjesztés: írásban
 11. Javaslat a "8/2013.(III.29.) BM rendelet 3. az óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés" alapján pályázat benyújtására és önerő biztosítására
  Előadó: Gulyás László polgármester
  Előterjesztés: írásban
 12. Javaslat a felsőoktatásban tanuló füzesabonyi lakosok tehetséggondozó alapból történő támogatási pályázatra benyújtott pályázatok elbírálására
  Előadó: Márkus Róbert Zsolt OKSB elnök
  Előterjesztés: írásban
 13. Javaslat testvérvárosi kapcsolat kialakítására
  Előadó: Márkus Róbert Zsolt OKSB elnök
  Előterjesztés: írásban
 14. Javaslat a VIK Füzesabonnyal kapcsolatos előkészítési folyamatra
  Előadó: Gulyás László polgármester
  Előterjesztés: írásban
 15. Javaslat a Városi Sportcsarnok bérbeadási feltételeinek előkészítésére
  Előadó: Gulyás László polgármester
  Előterjesztés: írásban
 16. Javaslat Besenyőtelek Önkormányzatával részletfizetési megállapodás megkötésére
  Előadó: Gulyás László polgármester
  Előterjesztés: írásban
  /Zárt ülést tart Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 46. § alapján./
 17. Egyebek

A nyilvános ülésre benyújtott előterjesztések letölthetők a Dokumentumtárból: icon Előterjesztések - 2013.04.25. (4.56 MB)
Holnapunkon kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) pontja szerinti jogalap mellett, az adatkezelő egyes közfeladatainak ellátása céljából.
Adatkezelési tájékoztató