logo     

A Képviselő-testület ülésén jelen vannak:

 1. Gulyás László polgármester
 2. Sipos Attila alpolgármester
 3. Balsai Tamás képviselő-testületi tag
 4. Bíró Imre képviselő-testületi tag
 5. Kádas Imre képviselő-testületi tag
 6. Márkus Róbert Zsolt képviselő-testületi tag
 7. Tóthné Veres Noémi képviselő-testületi tag
 8. Valyon István képviselő-testületi tag
 9. Wenczel Árpád képviselő-testületi tag

A Képviselő-testület ülésén nem jelentek meg:

-

Hivatalból jelen vannak:

 1. Hidvéginé Dr. Szigetvári Erika jegyző
 2. Dr. Bán János aljegyző
 3. Dr. Poczok Szabolcs jogi és igazgatási ir.vez.
 4. Bényeiné Gombos Rita mb. gazdálkodási ir.vez.
 5. Bakos Zsoltné költségvetési és ellátási csop.vez.
 6. Antal Annamária közoktatási referens
 7. Jobbik Gabriella jogi és igazgatási ügyintéző
 8. Baraksó Gyuláné jegyzőkönyvvezető

Meghívott vendégek:

 1. Skorcze Flóriánné VIK Könyvtár vezető
 2. Gulyás Piroska VIK Füzesabony Hétszínvirág Óvoda vezető
 3. Kissné Szabó Rita VIK Füzesabony Gazdasági Iroda vezető
 4. Turóczi Ilona VIK Teleki Blanka Általános Iskola igazgató
 5. Nagy István VIK Széchenyi István Általános Iskola igazgató
 6. Maruzs Miklósné VIK Pöttömke Napközi Otthonos Óvoda vezető
 7. Molnár László könyvvizsgáló

 

Az ülésen hozott döntések:

Napirendek, előterjesztések: Képviselő-testületi ülés - 2012.09.06.
Határozatok:
icon 98 - 111 / 2012 (IX.06.) (95.13 kB)
Rendeletek:
icon 17/2012 (IX.07.) (687.01 kB)
icon 18/2012 (IX.07.) (621.37 kB)
icon 19/2012 (IX.07.) (22.43 kB)

- Tájékoztató a két ülés között végzett munkáról
A tájékoztatót a képviselő-testület tudomásul vette.
- Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
A tájékoztatót a képviselő-testület tudomásul vette.
 1. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat költségvetési előirányzatairól szóló 14/2012.(VI.01.) önkormányzati rendelete módosítására vonatkozó .../2012.(...) önkormányzati rendeletére
  A rendelet tervezetet a képviselő-testület 6 igen szavazattal 3 tartózkodás mellett elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 17/2012 (IX.07.) rendelete
 2. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2012. I. féléves beszámolójáról szóló .../2012.(...) önkormányzati rendeletére
  A rendelet tervezetet a képviselő-testület 6 igen szavazattal 3 nem szavazat mellett elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 18/2012 (IX.07.) rendelete
 3. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló 25/2003.(XI.20.) önkormányzati rendelete módosítására vonatkozó .../2012.(...) önkormányzati rendeletére
  A rendelet tervezetet a képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 19/2012 (IX.07.) rendelete
 4. Javaslat VIK Füzesabony Alapító Okiratának módosítására
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 6 igen szavazattal 3 nem szavazat mellett elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 98/2012 (IX.06.) határozata
 5. Javaslat az ÖNHIKI pályázat II. ütemben történő beadására
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 99/2012 (IX.06.) határozata
 6. Javaslat megbízási szerződés megkötésére szabadpiaci villamos energia, földgáz beszerzés tárgyában
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 100/2012 (IX.06.) határozata
 7. Javaslat haszonbérleti szerződésekkel kapcsolatban
 8. Javaslat a Teleki Blanka Általános Iskola Sportcsarnok balesetveszély elhárítása érdekében további karbantartási munkáira
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 101/2012 (IX.06.) határozata
 9. Javaslat az Ifjúság út 30. szám alatti bútoráruház melletti 2308/1 HRSZ-ú önkormányzati terület használatba adására
  Az A./ határozati javaslatot a képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 102/2012 (IX.06.) határozata
 10. Javaslat a VIK Füzesabony intézményegységeiben maximális csoport- és osztálylétszám átlépésre
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 103/2012 (IX.06.) határozata
 11. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat csatlakozására
  Az A./ határozati javaslatot a képviselő-testület 8 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 104/2012 (IX.06.) határozata
 12. Javaslat a Kaláris Füzesabonyi Hagyományőrző Népművészeti Egyesület kérelmének elbírálására
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 105/2012 (IX.06.) határozata
 13. Beszámoló a Városi Intézményi Központ 2011-2012-es tanévben végzett tevékenységéről
 14. A FÜV Kft. általi, Szilvásváradi Tábor bérlője által végzett felújítások ellenőrzésének tapasztalatai
  A javaslatot a képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 106/2012 (IX.06.) határozata
 15. Egyebek
  Javaslat forrás biztosítására

  A határozati javaslatot a képviselő-testület 8 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 107/2012 (IX.06.) határozata
  Javaslat forrásbiztosításra
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 6 igen szavazattal 3 tartózkodás mellett elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 108/2012 (IX.06.) határozata
  ÉMOP-4.3.1/A-12 számú az "Oktatási intézmények fejlesztése" című pályázat benyújtása
  A javaslatot a képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 109/2012 (IX.06.) határozata

  Ezt követően a képviselő-testület zárt ülésen folytatta munkáját.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 110/2012 (IX.06.) határozata
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 111/2012 (IX.06.) határozata

Skorcze Flóriánné VIK Könyvtár vezető

Gulyás Piroska VIK Füzesabony Hétszínvirág Óvoda

vezető

Kissné Szabó Rita VIK Füzesabony Gazdasági

Iroda vezető

Túróczy Ilona VIK Teleki Blanka Általános Iskola

igazgató

Nagy István VIK Széchenyi István Általános Iskola

igazgató

Maruzs Miklósné VIK Pöttömke Napközi Otthonos

Óvoda vezető

Molnár László könyvvizsgáló
Holnapunkon kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) pontja szerinti jogalap mellett, az adatkezelő egyes közfeladatainak ellátása céljából.
Adatkezelési tájékoztató