logo     

A Képviselő-testület ülésén jelen vannak:

 1. Gulyás László polgármester
 2. Sipos Attila alpolgármester
 3. Balsai Tamás képviselő-testületi tag
 4. Bíró Imre képviselő-testületi tag (15. napirendtől)
 5. Kádas Imre képviselő-testületi tag
 6. Márkus Róbert Zsolt képviselő-testületi tag
 7. Tóthné Veres Noémi képviselő-testületi tag
 8. Valyon István képviselő-testületi tag
 9. Wenczel Árpád képviselő-testületi tag

A Képviselő-testület ülésén nem jelentek meg:

-

Hivatalból jelen vannak:

 1. Hidvéginé Dr. Szigetvári Erika jegyző
 2. Dr. Bán János aljegyző
 3. Dr. Poczok Szabolcs jogi és igazgatási ir.vez.
 4. Bényeiné Gombos Rita mb. gazdálkodási ir.vez.
 5. Bakos Zsoltné költségvetési és ellátási csop.vez.
 6. Antal Annamária közoktatási referens
 7. Baraksó Gyuláné jegyzőkönyvvezető

Meghívott vendégek:

 1. Skorcze Flóriánné VIK Könyvtár vezető
 2. Gulyás Piroska VIK Füzesabony Hétszínvirág Óvoda vezető
 3. Kissné Szabó Rita VIK Füzesabony Gazdasági Iroda vezető
 4. Turóczi Ilona VIK Teleki Blanka Általános Iskola igazgató
 5. Nagy István VIK Széchenyi István Általános Iskola igazgató
 6. Maruzs Miklósné VIK Pöttömke Napközi Otthonos Óvoda vezető
 7. Molnár László könyvvizsgáló
 8. Steibel József Energo-Pont Kft. épületgépész vezető tervező

 

Az ülésen hozott döntések:

Napirendek, előterjesztések: Képviselő-testületi ülés - 2012.10.18.
Határozatok:
icon 113 - 126 / 2012 (X.18.) (48.49 kB)
Rendeletek:
icon 20/2012 (X.19.) (53.6 kB)

- Tájékoztató a két ülés között végzett munkáról
A tájékoztatót a képviselő-testület tudomásul vette.
- Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
A tájékoztatót a képviselő-testület tudomásul vette.
 1. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2012.(...) önkormányzati rendeletére a VIK Füzesabonyban igénybe vehető tanügyi szolgáltatásokért kérhető díjak és tandíjak megállapításának szabályairól
  A rendelet tervezetet a képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 20/2012 (X.19.) rendelete
 2. Javaslat megállapodás megkötésére a Füzesabonyi Járási Hivatal kialakításához
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 6 igen szavazattal 2 tartózkodás mellett elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 113/2012 (X.18.) határozata
 3. Javaslat pályázat kiírására az Egészségügyi Központ Füzesabony vezetői állására
  A kiegészített határozati javaslatot a képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 114/2012 (X.18.) határozata
 4. Javaslat a Füzesabonyi Kistérség Többcélú Társulása megszűnésével kapcsolatos döntés meghozatalára
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 115/2012 (X.18.) határozata
 5. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz történő csatlakozásra
  Az OKSB által támogatott határozati javaslatot a képviselő-testület 5 igen szavazattal 1 nem szavazattal 2 tartózkodás mellett elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 116/2012 (X.18.) határozata
 6. Javaslat a felsőoktatásban tanuló füzesabonyi lakosok tehetséggondozó alapból történő támogatási pályázat elbírálására
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 117/2012 (X.18.) határozata
 7. Javaslat a VIK Füzesabony Pöttömke Óvoda és Bölcsőde Intézményegységében a maximális csoportlétszám átlépésére
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 118/2012 (X.18.) határozata
 8. Javaslat vételi ajánlat elfogadására
  A módosított határozati javaslatot a képviselő-testület 5 igen szavazattal 3 tartózkodás mellett elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 119/2012 (X.18.) határozata
 9. Javaslat az ÖNHIKI pályázat III. ütemben történő beadására
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 120/2012 (X.18.) határozata
 10. Javaslat városszintű vagyonbiztosítási és gépjármű biztosítási ajánlat kérésre
  A bizottság által támogatott határozati javaslatot a képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 121/2012 (X.18.) határozata
 11. Javaslat a Vasutas Települések Szövetségéből való kiválásra
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 122/2012 (X.18.) határozata
 12. Pusztaszikszó vízellátása
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 123/2012 (X.18.) határozata
 13. Rehabilitációs faültetés tervezete, költségvonzata
  A módosított határozati javaslatot a képviselő-testület 5 igen szavazattal 1 nem szavazattal 2 tartózkodás mellett elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 124/2012 (X.18.) határozata
 14. Füzesabonyi Városüzemeltetési Kft. bérleti díjának kompenzálása
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 125/2012 (X.18.) határozata

  /Az ülésre megérkezik Bíró Imre képviselő./

 15. Egyebek
  Javaslat Füzesabony önkormányzati épületeinek fűtéskorszerűsítési koncepciójára

  A határozati javaslatot a képviselő-testület 6 igen szavazattal 3 tartózkodás mellett elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 126/2012 (X.18.) határozata
  Önálló képviselői indítvány

Skorcze Flóriánné VIK Könyvtár vezető

Gulyás Piroska VIK Füzesabony Hétszínvirág Óvoda

vezető

Kissné Szabó Rita VIK Füzesabony Gazdasági

Iroda vezető

Túróczy Ilona VIK Teleki Blanka Általános Iskola

igazgató

Nagy István VIK Széchenyi István Általános Iskola

igazgató

Maruzs Miklósné VIK Pöttömke Napközi Otthonos

Óvoda vezető

Molnár László könyvvizsgáló
Holnapunkon kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) pontja szerinti jogalap mellett, az adatkezelő egyes közfeladatainak ellátása céljából.
Adatkezelési tájékoztató