logo     

A Képviselő-testület ülésén jelen vannak:

 1. Gulyás László polgármester
 2. Sipos Attila alpolgármester
 3. Balsai Tamás képviselő-testületi tag
 4. Kádas Imre képviselő-testületi tag
 5. Márkus Róbert Zsolt képviselő-testületi tag
 6. Tóthné Veres Noémi képviselő-testületi tag
 7. Valyon István képviselő-testületi tag
 8. Wenczel Árpád képviselő-testületi tag

A Képviselő-testület ülésén nem jelentek meg:

 1. Bíró Imre képviselő-testületi tag

Hivatalból jelen vannak:

 1. Dr. Bán János aljegyző
 2. Dr. Poczok Szabolcs jogi és igazgatási ir.vez.
 3. Bényeiné Gombos Rita mb. gazdálkodási ir.vez.
 4. Bakos Zsoltné költségvetési és ellátási csop.vez.
 5. Antal Annamária közoktatási referens
 6. Baraksó Gyuláné jegyzőkönyvvezető

Meghívott vendégek:

 1. Skorcze Flóriánné VIK Könyvtár vezető
 2. Gulyás Piroska VIK Füzesabony Hétszínvirág Óvoda vezető
 3. Kissné Szabó Rita VIK Füzesabony Gazdasági Iroda vezető
 4. Turóczi Ilona VIK Teleki Blanka Általános Iskola igazgató
 5. Nagy István VIK Széchenyi István Általános Iskola igazgató
 6. Maruzs Miklósné VIK Pöttömke Napközi Otthonos Óvoda vezető
 7. Poczok Tímea közművelődési munkatárs

 

Az ülésen hozott döntések:

Napirendek, előterjesztések: Képviselő-testületi ülés - 2012.11.15.
Határozatok:
icon 127 - 136 / 2012 (XI.15.) (31.25 kB)
Rendeletek:
icon 21/2012 (XI.16.) (695.33 kB)
icon 22/2012 (XI.16.) (649.1 kB)

- Tájékoztató a két ülés között végzett munkáról
A tájékoztatót a képviselő-testület tudomásul vette.
- Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
A tájékoztatót a képviselő-testület tudomásul vette.
 1. Javaslat a VIK Füzesabony nevelési-oktatási intézményeinek működtetésére vonatkozó fenntartói döntésre
  Az A./ határozati javaslatot a képviselő-testület 5 igen szavazattal 1 nem szavazattal 2 tartózkodás mellett elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 127/2012 (XI.15.) határozata

  /Az ülésről távozik Valyon István önkormányzati képviselő, a jelenlévő képviselők száma 7 fő./

 2. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének .../2012.(...) önkormányzati rendeletére, az önkormányzat költségvetési előirányzatairól szóló 17/2012.(IX.07.) önkormányzati rendelet módosításáról
  A rendelet tervezetet a képviselő-testület 5 igen szavazattal 2 tartózkodás mellett elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 21/2012 (XI.16.) rendelete
 3. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzatának .../2012.(...) önkormányzati rendeletére, az önkormányzat háromnegyed éves beszámolójáról
  A rendelet tervezetet a képviselő-testület 5 igen szavazattal 1 nem szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 22/2012 (XI.16.) rendelete
 4. Javaslat a 2013. évi belső ellenőrzési terv elfogadására
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 128/2012 (XI.15.) határozata
 5. Javaslat Közművelődési Megállapodás megkötésére Füzesabony Város közművelődési feladatainak ellátására
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 129/2012 (XI.15.) határozata
 6. Javaslat Közművelődési Megállapodás megkötésére a VIK Füzesabonnyal
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 130/2012 (XI.15.) határozata
 7. Javaslat 2012. évi közbeszerzési terv módosítására
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 6 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 131/2012 (XI.15.) határozata
 8. Tájékoztató a 2012. évi adóbevételek teljesüléséről
  A tájékoztatót a képviselő-testület 6 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta.
 9. Egyebek
  Javaslat a Gyermekjóléti feladatok ellátására

  A módosított határozati javaslatot a képviselő-testület 6 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 132/2012 (XI.15.) határozata
  Javaslat a védőnői szolgálat átmeneti elhelyezésére
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 133/2012 (XI.15.) határozata

  Ezt követően a képviselő-testület zárt ülésen folytatta munkáját.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 134/2012 (XI.15.) határozata
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 135/2012 (XI.15.) határozata
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 136/2012 (XI.15.) határozata

Skorcze Flóriánné VIK Könyvtár vezető

Gulyás Piroska VIK Füzesabony Hétszínvirág Óvoda

vezető

Kissné Szabó Rita VIK Füzesabony Gazdasági

Iroda vezető

Túróczy Ilona VIK Teleki Blanka Általános Iskola

igazgató

Nagy István VIK Széchenyi István Általános Iskola

igazgató

Maruzs Miklósné VIK Pöttömke Napközi Otthonos

Óvoda vezető

Molnár László könyvvizsgáló
Holnapunkon kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) pontja szerinti jogalap mellett, az adatkezelő egyes közfeladatainak ellátása céljából.
Adatkezelési tájékoztató