logo     

A Képviselő-testület ülésén jelen vannak:

 1. Gulyás László polgármester
 2. Sipos Attila alpolgármester
 3. Balsai Tamás képviselő-testületi tag
 4. Bíró Imre képviselő-testületi tag
 5. Kádas Imre képviselő-testületi tag
 6. Tóthné Veres Noémi képviselő-testületi tag
 7. Valyon István képviselő-testületi tag
 8. Wenczel Árpád képviselő-testületi tag

A Képviselő-testület ülésén nem jelentek meg:

 1. Márkus Róbert Zsolt képviselő-testületi tag

Hivatalból jelen vannak:

 1. Hidvéginé Dr. Szigetvári Erika jegyző
 2. Dr. Bán János aljegyző
 3. Dr. Poczok Szabolcs jogi és igazgatási ir.vez.
 4. Bényeiné Gombos Rita mb. gazdálkodási ir.vez.
 5. Bakos Zsoltné költségvetési és ellátási csop.vez.
 6. Antal Annamária közoktatási referens
 7. Baraksó Gyuláné jegyzőkönyvvezető

Meghívott vendégek:

 1. Nagy István Széchenyi István Általános Iskola igazgató
 2. Skorcze Flóriánné VIK Könyvtár vezető
 3. Gulyás Piroska VIK Füzesabony Hétszínvirág Óvoda vezető
 4. Takácsné Szigeti Ilona Szociális Központ vezető
 5. Kissné Szabó Rita VIK Füzesabony Gazdasági Iroda vezető

 

Az ülésen hozott döntések:

Napirendek, előterjesztések: Képviselő-testületi ülés - 2012.12.11.
Határozatok:
icon 157 - 167 / 2012 (XII.11.) (58.12 kB)
Rendeletek:
icon 25/2012 (XII.12.) (22.24 kB)
icon 26/2012 (XII.12.) (23.96 kB)
icon 27/2012 (XII.12.) (23.23 kB)
icon 28/2012 (XII.12.) (351.11 kB)
icon 29/2012 (XII.12.) (28.05 kB)

 1. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2012.(...) önkormányzati rendeletére Füzesabony Város Polgármesteri Hivatalnál dolgozó köztisztviselők illetménykiegészítésének megállapításáról
  A rendelet tervezetet a képviselő-testület 5 igen szavazattal 2 tartózkodás mellett elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 25/2012 (XII.12.) rendelete
 2. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2012.(...) önkormányzati rendeletére A gyermekek részére napközbeni ellátás keretében biztosított gyermekétkeztetés intézményi térítési díjáról
  A 6%-os díjemeléssel a rendelet tervezetet a képviselő-testület 5 igen szavazattal 2 tartózkodás mellett elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 26/2012 (XII.12.) rendelete
 3. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2012.(...) önkormányzati rendeletére a közterületek tisztán tartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 19/2004.(IV.22.) önkormányzati rendelet lakossági közszolgáltatási díjak megállapításáról szóló mellékletének módosításáról
  A 4,2%-os díjemeléssel a rendelet tervezetet a képviselő-testület 6 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 27/2012 (XII.12.) rendelete
 4. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2012.(...) önkormányzati rendeletére a 2013. évi költségvetési rendelet formátumáról
  A rendelet tervezetet a képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 28/2012 (XII.12.) rendelete

  /Az ülésre megérkezik Tóthné Veres Noémi önkormányzati képviselő, a jelenlévő képviselők száma 8 fő./

 5. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2012.(...) önkormányzati rendeletére a 2013. évi átmeneti gazdálkodásról
  A módosított rendelet tervezetet a képviselő-testület 7 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 29/2012 (XII.12.) rendelete
 6. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Ügyrendjének módosításáról
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 157/2012 (XII.11.) határozata
 7. Javaslat a VIK Füzesabony Alapító Okiratának módosítására
  Az I. határozati javaslatot a képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 158/2012 (XII.11.) határozata
  A II. határozati javaslatot a képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 159/2012 (XII.11.) határozata
 8. Javaslat megállapodás megkötésére a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal
  Az I. határozati javaslatot a képviselő-testület 5 igen szavazattal 1 nem szavazattal 2 tartózkodás mellett elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 160/2012 (XII.11.) határozata
  A II. határozati javaslatot a képviselő-testület 5 igen szavazattal 1 nem szavazattal 2 tartózkodás mellett elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 161/2012 (XII.11.) határozata
 9. Javaslat betételhelyezési ajánlat bekérésére
 10. Javaslat pályázat benyújtására a helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal KEOP-2012-4.10.0/A
  A polgármester levette az előterjesztést a napirendről, melyet a képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúan elfogadott.
 11. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. I. félévi munkatervére
  A módosított munkatervi javaslatot a képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 162/2012 (XII.11.) határozata
 12. Javaslat a 2012. évi Közbeszerzési Terv módosítására
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 163/2012 (XII.11.) határozata
 13. Javaslat az Agria Ügyelet Kft-vel kötött feladat ellátási szerződés jóváhagyására
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 164/2012 (XII.11.) határozata
 14. Javaslat a füzesabonyi 1783 hrsz-ú (volt MHSZ épület) ingatlannal kapcsolatos átvételi szerződésben vállalt nyilatkozat megtételére
  A módosított határozati javaslatot a képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 165/2012 (XII.11.) határozata
 15. Javaslat a Füzesabony külterület 0336/26 hrsz-ú Sportlőtér értékesítésére
  A képviselő-testület levette az előterjesztést a napirendről 7 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett.
 16. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzatának szociális szolgáltatástervezési koncepciója elfogadására
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 166/2012 (XII.11.) határozata
 17. Tájékoztató a VIK Füzesabonyban végzett ellenőrzésről

  Ezt követően a képviselő-testület zárt ülésen folytatta munkáját.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 167/2012 (XII.11.) határozata

 

Skorcze Flóriánné VIK Könyvtár vezető

Gulyás Piroska VIK Füzesabony Hétszínvirág Óvoda

vezető

Kissné Szabó Rita VIK Füzesabony Gazdasági

Iroda vezető

Túróczy Ilona VIK Teleki Blanka Általános Iskola

igazgató

Nagy István VIK Széchenyi István Általános Iskola

igazgató

Maruzs Miklósné VIK Pöttömke Napközi Otthonos

Óvoda vezető

Molnár László könyvvizsgáló
Holnapunkon kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) pontja szerinti jogalap mellett, az adatkezelő egyes közfeladatainak ellátása céljából.
Adatkezelési tájékoztató