logo     

Napirend előtt:

 1. Tájékoztató a két ülés között végzett munkáról
  Előadó:
  Gulyás László polgármester
 2. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
  Előadó: Gulyás László polgármester

Napirend:

 1. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének .../2013. (...) önkormányzati rendeletére A KULTÚRÁÉRT–DÍJ alapításáról
  Előadó: Márkus Róbert Zsolt OKSB elnök
  Előterjesztés: írásban
 2. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének .../2013. (...) önkormányzati rendeletére - Közterület filmforgatási célú használatára
  Előadó: Gulyás László polgármester
  Előterjesztés: írásban
 3. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének .../2013. (...) önkormányzati rendeletére a védőnői körzetekről
  Előadó: Tóthné Veres Noémi SzEB elnök
  Előterjesztés: írásban
 4. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének .../2013. (...) önkormányzati rendeletére az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló 15/2012. (VI.29.) önkormányzati rendelet kiegészítéséről
  Előadó: Gulyás László polgármester
  Előterjesztés: írásban
 5. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének .../2013. (...) önkormányzati rendeletére a Füzesabonyi Közösségi Ház terembérleti díjainak megállapításáról
  Előadó: Wenczel Árpád PVB elnök
  Előterjesztés: írásban
 6. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. évi II. féléves munkatervére
  Előadó: Gulyás László polgármester
  Előterjesztés: írásban
 7. Javaslat Füzesabony Város Esélyegyenlőségi programjának elfogadására
  Előadó: Gulyás László polgármester
  Előterjesztés: írásban
 8. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzat Gazdálkodási Iroda ügyrendjének elfogadására
  Előadó: Gulyás László polgármester
  Előterjesztés: írásban
 9. Javaslat a Füzesabonyi Középiskola, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Alapító Okiratának véleményezésére
  Előadó: Márkus Róbert Zsolt OKSB elnök
  Előterjesztés: írásban
 10. Javaslat Füzesabony Város 2013. évi közbeszerzési tervének módosítására
  Előadó: Gulyás László polgármester
  Előterjesztés: írásban
 11. Javaslat a Füzesabony Város Önkormányzat TÁMOP 6.1.2-11/1-2012-1476 jelű "Tudatosan, egészségesen, játékosan" című pályázathoz alszámla nyitására
  Előadó: Wenczel Árpád PVB elnök
  Előterjesztés: írásban
 12. Javaslat a Füzesabony Város Önkormányzat TÁMOP 6.1.2-11/1-2012-1307 jelű "Tudatosan, egészségesen, játékosan a Pöttömke Óvodában és Bölcsődében" című pályázathoz alszámla nyitására
  Előadó: Wenczel Árpád PVB elnök
  Előterjesztés: írásban
 13. Javaslat a Füzesabony Város Önkormányzat TÁMOP 6.1.2-11/1-2012-1289 jelű "Tudatosan, egészségesen, játékosan a Hétszínvirág Óvodában és Bölcsődében" című pályázathoz alszámla nyitására
  Előadó: Wenczel Árpád PVB elnök
  Előterjesztés: írásban
 14. Javaslat Füzesabony Város közművelődési feladatainak ellátásáról szóló Közművelődési Megállapodás megszüntetésére
  Előadó: Márkus Róbert Zsolt OKSB elnök
  Előterjesztés: írásban
 15. Javaslat fejlesztési alap forrás visszapótlására
  Előadó: Gulyás László polgármester
  Előterjesztés: írásban
 16. Javaslat a VIK Füzesabony Pöttömke Óvoda és Bölcsőde nyitvatartási idejének meghatározására
  Előadó: Márkus Róbert Zsolt OKSB elnök
  Előterjesztés: írásban
 17. Kérelem pályázati támogatás elnyerése esetén előfinanszírozására, valamint hozzájáruló nyilatkozat kiadására - Városi Televízió
  Előadó: Wenczel Árpád PVB elnök
  Előterjesztés: írásban
 18. Javaslat bérleti díj kompenzálására - FÜV Kft.
  Előadó: Wenczel Árpád PVB elnök
  Előterjesztés: írásban
 19. Javaslat a "Füzesabony - útbaigazító és tájékoztató táblarendszer létrehozása" című, LEADER program keretén belül megvalósítani kívánt fejlesztés pályázati anyagának Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz történő benyújtására
  Előadó: Sipos Attila alpolgármester
  Előterjesztés: írásban
 20. Javaslat a "Múltban élő történelem - Füzesabonyt népszerűsítő kiadványok elkészítése" című, LEADER program keretén belül megvalósítani kívánt fejlesztés pályázati anyagának Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz történő benyújtására
  Előadó: Sipos Attila alpolgármester
  Előterjesztés: írásban
 21. Javaslat a Füzesabony Város Önkormányzata és a SODEXO Magyarország Kft. között létrejött megbízási szerződés módosítására
  Előadó: Gulyás László polgármester
  Előterjesztés: írásban
 22. Javaslat földterületek vásárlására ipari - gazdasági célra
  Előadó: Gulyás László polgármester
  Előterjesztés: írásban
 23. Javaslat a füzesabonyi földterület 0336/41 hrsz alatti ingatlan (sportlőtér) bérbe adása feltételeinek meghatározására
  Előadó: Gulyás László polgármester
  Előterjesztés: írásban
 24. Tájékoztató Füzesabony Város Önkormányzat likviditási problémáinak kezeléséről
  Előadó: Gulyás László polgármester
  Előterjesztés: írásban
 25. Egyebek

A nyilvános ülésre benyújtott előterjesztések letölthetők a Dokumentumtárból: icon Előterjesztések - 2013.07.18. (4.86 MB)
Holnapunkon kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) pontja szerinti jogalap mellett, az adatkezelő egyes közfeladatainak ellátása céljából.
Adatkezelési tájékoztató