logo     

Napirend előtt:

 1. Tájékoztató a két ülés között végzett munkáról
  Előadó:
  Gulyás László polgármester
 2. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
  Előadó: Gulyás László polgármester

Napirend:

 1. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2013.(...) önkormányzati rendeletére az önkormányzat költségvetési előirányzatairól
  Előadó: Gulyás László polgármester
  Előterjesztés: írásban
 2. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2013. (...) önkormányzati rendeletére az önkormányzat 2013. évi I. féléves beszámolójáról
  Előadó: Gulyás László polgármester
  Előterjesztés: írásban
 3. Javaslat a "Füzesabony Város szennyvízelvezetésének és tisztításának bővítése, korszerűsítése" tárgyú, KEOP-7.1.0/11-2013-008 azonosító számú projekt közbeszerzési eljárás szabályaira vonatkozóan
  Előadó: Gulyás László polgármester
  Előterjesztés: írásban
 4. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzata, intézményei és a polgármesteri hivatal pályázatokkal kapcsolatos feladatairól szóló szabályzatának kiegészítésére
  Előadó: Gulyás László polgármester
  Előterjesztés: írásban
 5. A Tisza-tavi Régió Hulladéklerakóit Rekultiváló Egycélú Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának felülvizsgálata és módosítása
  Előadó: Gulyás László polgármester
  Előterjesztés: írásban
 6. Javaslat Füzesabony Város településrendezési terv módosítás támogatására a Füzesabony, Kerecsendi út 02/12 hrsz. területre. (Pikopack melletti önkormányzati terület)
  Előadó: Gulyás László polgármester
  Előterjesztés: írásban
 7. Javaslat a füzesabonyi 02/12 hrsz-ú ingatlan értékesítésére
  (Zárt ülést rendelhet et az Mötv. 46.§ (2.) bek. c) pontja alapján)
  Előadó: Gulyás László polgármester
  Előterjesztés: írásban
 8. Javaslat a Füzesabony 2998 hrsz-ú belterületi ingatlan haszonbérbe adására
  Előadó: Gulyás László polgármester
  Előterjesztés: írásban
 9. Előterjesztés a megújuló HANGYA - 2010 Szövetkezetekről
  Előadó: Gulyás László polgármester
  Előterjesztés: szóban
 10. Javaslat az orvosi ügyelet elhelyezésére
  Előadó: Gulyás László polgármester
  Előterjesztés: írásban
 11. Javaslat Füzesabony Város területén keletkező lakossági veszélyes hulladékok ártalmatlanítási díjának megfizetésére
  Előadó: Gulyás László polgármester
  Előterjesztés: írásban
 12. Javaslat a Füzesabonyi Kertbarát Egyesület visszatérítendő támogatására tett Polgármesteri kötelezettségvállalás utólagos jóváhagyására
  Előadó: Gulyás László polgármester
  Előterjesztés: írásban
 13. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat csatlakozására
  Előadó: Márkus Róbert Zsolt OKSB elnök
  Előterjesztés: írásban
 14. Javaslat a felsőoktatásban tanuló hallgatók pályázat kiírási feltételeire
  Előadó: Márkus Róbert Zsolt OKSB elnök
  Előterjesztés: írásban
 15. Javaslat öreg diákok találkozójának támogatására
  Előadó: Márkus Róbert Zsolt OKSB elnök
  Előterjesztés: írásban
 16. Javaslat díszpolgári cím adományozására
  (Zárt ülést tart az Mötv. 46.§ (2.) bek. b) pontja alapján)

  Előadó: Márkus Róbert Zsolt OKSB elnök
  Előterjesztés: írásban
 17. Javaslat Pro Urbe emlékérem adományozására
  (Zárt ülést tart az Mötv. 46.§ (2.) bek. b) pontja alapján)

  Előadó: Márkus Róbert Zsolt OKSB elnök
  Előterjesztés: írásban
 18. Beszámoló a Városi Intézményi Központ működéséről
  Előadó: Márkus Róbert Zsolt OKSB elnök
  Előterjesztés: írásban
 19. Egyebek

A nyilvános ülésre benyújtott előterjesztések letölthetők a Dokumentumtárból: icon Előterjesztések - 2013.09.26. (9.07 MB)
Holnapunkon kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) pontja szerinti jogalap mellett, az adatkezelő egyes közfeladatainak ellátása céljából.
Adatkezelési tájékoztató