logo     

Napirend előtt:

 1. Tájékoztató a két ülés között végzett munkáról
  Előadó:
  Gulyás László polgármester
 2. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
  Előadó: Gulyás László polgármester

Napirend:

 1. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2013. (...) önkormányzati rendeletére az önkormányzat költségvetési előirányzatáról
  Előadó: Gulyás László polgármester
  Előterjesztés: írásban
 2. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2013. (...) Önkormányzati rendeletére az önkormányzat 2013. háromnegyed éves beszámolójáról
  Előadó: Gulyás László polgármester
  Előterjesztés: írásban
 3. Javaslat folyószámlahitel meghosszabbítás határozatának kiegészítésére
  Előadó: Gulyás László polgármester
  Előterjesztés: írásban
 4. Javaslat kormányengedélyhez kötött hitelfelvétel kérelemhez hozott határozat kiegészítésére
  Előadó: Gulyás László polgármester
  Előterjesztés: írásban
 5. Javaslat a 2014. évi belső ellenőrzési terv elfogadására
  Előadó: Gulyás László polgármester
  Előterjesztés: írásban
 6. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzata tulajdonában álló 02/12 hrsz. terület hosszútávú hasznosítására (Pikopack melletti önkormányzati terület)
  Előadó: Gulyás László polgármester
  Előterjesztés: írásban
 7. Javaslat az orvosi ügyelet új elhelyezésének kialakítására
  Előadó: Gulyás László polgármester
  Előterjesztés: írásban
 8. Javaslat a felsőoktatásban tanuló füzesabonyi lakosok tehetséggondozó alapból történő támogatási pályázat elbírálására
  Előadó: Márkus Róbert Zsolt OKSB elnök
  Előterjesztés: írásban
 9. Javaslat közterületek nevének megváltoztatására
  Előadó: Gulyás László polgármester
  Előterjesztés: írásban
 10. Javaslat a Füzesabonyi Gazdasági Iroda gazdasági vezető munkakör betöltésére kiírt pályázat eredménytelenségének megállapítására és új pályázat kiírására
  Előadó: Gulyás László polgármester
  Előterjesztés: írásban
 11. Javaslat az Európai Hangya Szövetkezethez való csatlakozásra
  Előadó: Gulyás László polgármester
  Előterjesztés: írásban
 12. Javaslat időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokból adódó átmeneti segély megítélésére
  (Zárt ülést tart az Mötv. 46.§ (2.) bek. a) pontja alapján)

  Előadó: Tóthné Veres Noémi SzEB elnök
  Előterjesztés: írásban
 13. Egyebek

A nyilvános ülésre benyújtott előterjesztések letölthetők a Dokumentumtárból: icon Előterjesztések - 2013.10.31. (4.51 MB)
Holnapunkon kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) pontja szerinti jogalap mellett, az adatkezelő egyes közfeladatainak ellátása céljából.
Adatkezelési tájékoztató