logo     

A Képviselő-testület ülésén jelen vannak:

 1. Gulyás László polgármester
 2. Sipos Attila alpolgármester
 3. Kádas Imre képviselő-testületi tag
 4. Márkus Róbert Zsolt képviselő-testületi tag
 5. Tóthné Veres Noémi képviselő-testületi tag
 6. Valyon István képviselő-testületi tag
 7. Wenczel Árpád képviselő-testületi tag

A Képviselő-testület ülésén nem jelentek meg:

 1. Balsai Tamás képviselő-testületi tag
 2. Bíró Imre képviselő-testületi tag

Hivatalból jelen vannak:

 1. Hidvéginé Dr. Szigetvári Erika jegyző
 2. Schmetzné dr. Balogh Szilvia Jogi és Igazgatási Iroda vezető
 3. Bényeiné Gombos Rita mb. gazdálkodási irodavezető
 4. Bakos Zsoltné csoportvezető
 5. Antal Annamária közoktatási referens
 6. Csuhai Marianna jegyzőkönyvvezető

Meghívott vendégek:

 1. Czinege László r. ezr. HMRFK Eger
 2. Takácsné Szigeti Ilona Szociális Központ
 3. Skorcze Flóriánné Könyvtár
 4. Maruzs Miklósné Pöttömke Óvoda és Bölcsőde
 5. Juhász József FÜV Kft.
 6. Kovács József Füzesabonyi Rendőrkapitányság vezetője
 7. Molnár László könyvvizsgáló
 8. Horváth László Lucsik és Társa Kft.

 

Az ülésen hozott döntések:

Napirendek, előterjesztések: Képviselő-testületi ülés - 2013.09.26.
Határozatok:
icon 122 - 138 / 2013 (IX.26.) (69.19 kB)
Rendeletek:
icon 18/2013 (IX.26.) (625.68 kB)
icon 19/2013 (IX.26.) (731.88 kB)

 1. Rendőrkapitányság 2012. évi beszámolója
  A beszámolót a képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 122/2013 (IX.26.) határozata
 2. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2013.(...) önkormányzati rendeletére az önkormányzat költségvetési előirányzatairól
  A rendelet tervezetet a képviselő-testület 5 igen szavazattal 2 tartózkodás mellett elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 18/2013 (IX.26.) rendelete
 3. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2013. (...) önkormányzati rendeletére az önkormányzat 2013. évi I. féléves beszámolójáról
  A rendelet tervezetet a képviselő-testület 6 igen szavazattal 1 nem szavazat mellett elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 19/2013 (IX.26.) rendelete
 4. Előterjesztés a megújuló HANGYA - 2010 Szövetkezetekről
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 6 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 123/2013 (IX.26.) határozata
 5. Javaslat a "Füzesabony Város szennyvízelvezetésének és tisztításának bővítése, korszerűsítése" tárgyú, KEOP-7.1.0/11-2013-008 azonosító számú projekt közbeszerzési eljárás szabályaira vonatkozóan
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 124/2013 (IX.26.) határozata
 6. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzata, intézményei és a polgármesteri hivatal pályázatokkal kapcsolatos feladatairól szóló szabályzatának kiegészítésére
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 125/2013 (IX.26.) határozata
 7. A Tisza-tavi Régió Hulladéklerakóit Rekultiváló Egycélú Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának felülvizsgálata és módosítása
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 126/2013 (IX.26.) határozata
 8. Javaslat a Füzesabony 2998 hrsz-ú belterületi ingatlan haszonbérbe adására
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 127/2013 (IX.26.) határozata
 9. Javaslat az orvosi ügyelet elhelyezésére
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 128/2013 (IX.26.) határozata
 10. Javaslat Füzesabony Város területén keletkező lakossági veszélyes hulladékok ártalmatlanítási díjának megfizetésére
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 6 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 129/2013 (IX.26.) határozata
 11. Javaslat a Füzesabonyi Kertbarát Egyesület visszatérítendő támogatására tett Polgármesteri kötelezettségvállalás utólagos jóváhagyására
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 6 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 130/2013 (IX.26.) határozata
 12. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat csatlakozására
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 131/2013 (IX.26.) határozata
 13. Beszámoló a Városi Intézményi Központ működéséről
  A beszámolót a képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 132/2013 (IX.26.) határozata
 14. Füzesabony város szennyvízelvezetésének és tisztításának bővítése, korszerűsítése KEOP 7.1.0/11 Derogációs vízi közmű projektek előkészítése pályázati konstrukció keretében - területvásárlás a szennyvíztelep kapacitásbővítésére
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 6 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 133/2013 (IX.26.) határozata
 15. Füzesabony város településrendezési terv módosítása Füzesabonyi szennyvíz telep (hrsz: 0162/6 bővítése)
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 134/2013 (IX.26.) határozata
 16. Javaslat a Szabó vegyeskereskedéstől a Berényiéktől megvásárolt területen át gyalogos aluljáróig vezető járdaszakasz felújítására, kerékpártároló, és 2 db kültéri pad kihelyezésére
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 135/2013 (IX.26.) határozata

  Ezt követően a képviselő-testület zárt ülésen folytatta munkáját.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 136/2013 (IX.26.) határozata

  Füzesabony Város Képviselő-testületének 136-1/2013 (IX.26.) határozata

  Füzesabony Város Képviselő-testületének 137/2013 (IX.26.) határozata

  Füzesabony Város Képviselő-testületének 138/2013 (IX.26.) határozata

Skorcze Flóriánné VIK Könyvtár vezető

Gulyás Piroska VIK Füzesabony Hétszínvirág Óvoda

vezető

Kissné Szabó Rita VIK Füzesabony Gazdasági

Iroda vezető

Túróczy Ilona VIK Teleki Blanka Általános Iskola

igazgató

Nagy István VIK Széchenyi István Általános Iskola

igazgató

Maruzs Miklósné VIK Pöttömke Napközi Otthonos

Óvoda vezető

Molnár László könyvvizsgáló
Holnapunkon kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) pontja szerinti jogalap mellett, az adatkezelő egyes közfeladatainak ellátása céljából.
Adatkezelési tájékoztató