logo     

Napirend előtt:

 1. Tájékoztató a két ülés között végzett munkáról
  Előadó:
  Gulyás László polgármester
 2. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
  Előadó: Gulyás László polgármester

Napirend:

 1. Javaslat a 2014. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotására
  Előadó: Gulyás László polgármester
  Előterjesztés: írásban
 2. Javaslat a 2014. évi költségvetési rendelettervezet formátumának elfogadására
  Előadó: Gulyás László polgármester
  Előterjesztés: írásban
 3. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének .../2013. (...) önkormányzati rendeletére, a szervezeti és működési szabályzatról szóló többszörösen módosított 3/1991. (III.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
  Előadó: Gulyás László polgármester
  Előterjesztés: írásban
 4. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2013. (...) rendeletére, a Helyi adókról szóló 24/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelet módosítására
  Előadó: Wenczel Árpád PVB elnök
  Előterjesztés: írásban
 5. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2013. (...) önkormányzati rendeletére, Füzesabony Város Polgármesteri Hivatalánál dolgozó köztisztviselők illetménykiegészítésének megállapításáról
  Előadó: Gulyás László polgármester
  Előterjesztés: írásban
 6. Javaslat a 2013. évi közbeszerzési terv módosítására
  Előadó: Gulyás László polgármester
  Előterjesztés: írásban
 7. Javaslat képviselő-testületi döntés módosítására
  Előadó: Gulyás László polgármester
  Előterjesztés: írásban
 8. Javaslat forrás biztosítására a TÁMOP 6.1.2-11/3-2012-0051 pályázat kapcsán az ÁMOR klubhelyiség teljes körű felújítási munkálataihoz
  Előadó: Gulyás László polgármester
  Előterjesztés: írásban
 9. Javaslat a Füzesabony, Rákóczi út 5-7. szám alatti ingatlan (volt MHSZ) vagyonátadási megállapodásában rögzített nyilatkozattételi kötelezettség teljesítésére
  Előadó: Gulyás László polgármester
  Előterjesztés: írásban
 10. Javaslat a Füzesabonyi Pöttömke Óvoda és Bölcsőde és a Füzesabonyi Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde Szakmai Programjának elfogadására
  Előadó: Márkus Róbert Zsolt OKSB elnök
  Előterjesztés: írásban
 11. Javaslat a Füzesabonyi Gazdasági Iroda vezető munkakör betöltésére érkezett pályázatok elbírálásáról
  Előadó:
  Gulyás László polgármester
  Előterjesztés: írásban
 12. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat elbírálására
  (Zárt ülést tart az Mötv. 46.§ (2.) bek. b) pontja alapján)
  Előadó: Márkus Róbert Zsolt OKSB elnök
  Előterjesztés: írásban
 13. Javaslat A Kultúráért-díj adományozására
  (Zárt ülést tart az Mötv. 46.§ (2.) bek. a) pontja alapján)
  Előadó: Márkus Róbert Zsolt OKSB elnök
  Előterjesztés: írásban
 14. Javaslat az Arany János Tehetséggondozó Programban való részvételre
  (Zárt ülést tart az Mötv. 46.§ (2.) bek. b) pontja alapján)
  Előadó: Márkus Róbert Zsolt OKSB elnök
  Előterjesztés: írásban
 15. Tájékoztató a 2013. évi adóbevételek teljesüléséről
  Előadó: Wenczel Árpád PVB elnök
  Előterjesztés: írásban
 16. Egyebek

A nyilvános ülésre benyújtott előterjesztések letölthetők a Dokumentumtárból: icon Előterjesztések - 2013.11.28. (1.75 MB)
Holnapunkon kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) pontja szerinti jogalap mellett, az adatkezelő egyes közfeladatainak ellátása céljából.
Adatkezelési tájékoztató