logo     

A Képviselő-testület ülésén jelen vannak:

 1. Gulyás László polgármester
 2. Sipos Attila alpolgármester
 3. Balsai Tamás képviselő-testületi tag
 4. Bíró Imre képviselő-testületi tag
 5. Kádas Imre képviselő-testületi tag
 6. Márkus Róbert Zsolt képviselő-testületi tag
 7. Tóthné Veres Noémi képviselő-testületi tag
 8. Valyon István képviselő-testületi tag
 9. Wenczel Árpád képviselő-testületi tag

A Képviselő-testület ülésén nem jelentek meg:

-

Hivatalból jelen vannak:

 1. Hidvéginé Dr. Szigetvári Erika jegyző
 2. Dr. Bán János aljegyző
 3. Schmetzné dr. Balogh Szilvia Jogi és Igazgatási irodavezető
 4. Bényeiné Gombos Rita mb. Gazdálkodási irodavezető
 5. Bakos Zsoltné Költségvetési Ellátási és könyv.csoportvezető
 6. Antal Annamária közművelődési referens
 7. Hegedűs Szilvia jegyzőkönyvvezető

Meghívott vendégek:

 1. Skorcze Flóriánné Könyvtár és Közösségi Ház - vezető
 2. Bodnárné Kiss Karolina Pöttömke Óvoda és Bölcsőde
 3. Molnár László könyvvizsgáló
 4. Juhász József FÜV Kft. - vezető
 5. Mészáros István Hangya Szövetkezet képviselője

 

Az ülésen hozott döntések:

Napirendek, előterjesztések: Képviselő-testületi ülés - 2013.10.31.
Határozatok:
icon 143 - 154 / 2013 (X.31.) (89.38 kB)
Rendeletek:
icon 20/2013 (X.31.) (1.02 MB)
icon 21/2013 (X.31.) (966.78 kB)

- Tájékoztató a két ülés között végzett munkáról
A tájékoztatót a képviselő-testület tudomásul vette.
- Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
A tájékoztatót a képviselő-testület tudomásul vette.
 1. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2013. (...) önkormányzati rendeletére az önkormányzat költségvetési előirányzatáról
  A rendelet tervezetet a képviselő-testület 5 igen szavazattal 1 nem szavazattal 2 tartózkodás mellett elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 20/2013 (X.31.) rendelete
 2. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2013. (...) Önkormányzati rendeletére az önkormányzat 2013. háromnegyed éves beszámolójáról
  A rendelet tervezetet a képviselő-testület 5 igen szavazattal 1 nem szavazattal 2 tartózkodás mellett elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 21/2013 (X.31.) rendelete
 3. Javaslat folyószámlahitel meghosszabbítás határozatának kiegészítésére
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 5 igen szavazattal 3 tartózkodás mellett elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 143/2013 (X.31.) határozata
 4. Javaslat kormányengedélyhez kötött hitelfelvétel kérelemhez hozott határozat kiegészítésére
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 5 igen szavazattal 3 tartózkodás mellett elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 144/2013 (X.31.) határozata
 5. Javaslat a 2014. évi belső ellenőrzési terv elfogadására
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 145/2013 (X.31.) határozata
 6. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzata tulajdonában álló 02/12 hrsz. terület hosszútávú hasznosítására (Pikopack melletti önkormányzati terület)
  A módosított határozati javaslatot a képviselő-testület 6 igen szavazattal 2 tartózkodás mellett elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 146/2013 (X.31.) határozata

  /Az ülésre megérkezik Kádas Imre önkormányzati képviselő, a jelenlévő képviselők száma 9 fő./

 7. Javaslat az Európai Hangya Szövetkezethez való csatlakozásra
  A módosított határozati javaslatot a képviselő-testület 8 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 147/2013 (X.31.) határozata
 8. Javaslat az orvosi ügyelet új elhelyezésének kialakítására
  A módosított határozati javaslatot a képviselő-testület 7 igen szavazattal 2 tartózkodás mellett elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 148/2013 (X.31.) határozata
 9. Javaslat a felsőoktatásban tanuló füzesabonyi lakosok tehetséggondozó alapból történő támogatási pályázat elbírálására
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 149/2013 (X.31.) határozata
 10. Javaslat közterületek nevének megváltoztatására
  A módosított határozati javaslatot a képviselő-testület 7 igen szavazattal 2 nem szavazat mellett elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 150/2013 (X.31.) határozata
 11. Javaslat a Füzesabonyi Gazdasági Iroda gazdasági vezető munkakör betöltésére kiírt pályázat eredménytelenségének megállapítására és új pályázat kiírására
  Az I. határozati javaslatot a képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 151/2013 (X.31.) határozata
  A II. határozati javaslatot a képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 151-1/2013 (X.31.) határozata
 12. Javaslat a Szilvásváradi Tábor árverésen történő bérbeadás feltételeinek meghatározására
  A módosított határozati javaslatot a képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 152/2013 (X.31.) határozata

  Ezt követően a képviselő-testület zárt ülésen folytatta munkáját.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 153/2013 (X.31.) határozata

  Füzesabony Város Képviselő-testületének 154/2013 (X.31.) határozata
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 154-1/2013 (X.31.) határozata
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 154-2/2013 (X.31.) határozata

Skorcze Flóriánné VIK Könyvtár vezető

Gulyás Piroska VIK Füzesabony Hétszínvirág Óvoda

vezető

Kissné Szabó Rita VIK Füzesabony Gazdasági

Iroda vezető

Túróczy Ilona VIK Teleki Blanka Általános Iskola

igazgató

Nagy István VIK Széchenyi István Általános Iskola

igazgató

Maruzs Miklósné VIK Pöttömke Napközi Otthonos

Óvoda vezető

Molnár László könyvvizsgáló
Holnapunkon kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) pontja szerinti jogalap mellett, az adatkezelő egyes közfeladatainak ellátása céljából.
Adatkezelési tájékoztató