logo     

A Képviselő-testület ülésén jelen vannak:

 1. Gulyás László polgármester
 2. Sipos Attila alpolgármester
 3. Balsai Tamás képviselő-testületi tag
 4. Bíró Imre képviselő-testületi tag
 5. Kádas Imre képviselő-testületi tag
 6. Márkus Róbert Zsolt képviselő-testületi tag
 7. Tóthné Veres Noémi képviselő-testületi tag
 8. Wenczel Árpád képviselő-testületi tag

A Képviselő-testület ülésén nem jelentek meg:

 1. Valyon István képviselő-testületi tag

Hivatalból jelen vannak:

 1. Hidvéginé Dr. Szigetvári Erika jegyző
 2. Dr. Bán János aljegyző
 3. Bényeiné Gombos Rita mb. Gazdálkodási irodavezető
 4. Bakos Zsoltné Költségvetési Ellátási és könyv.csoportvezető
 5. Antal Annamária közművelődési referens
 6. Hegedűs Szilvia jegyzőkönyvvezető

Meghívott vendégek:

 1. Skorcze Flóriánné Könyvtár és Közösségi Ház - vezető
 2. Molnár László könyvvizsgáló
 3. Gulyás Piroska Füzesabonyi Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde
 4. Maruzs Miklósné Füzesabonyi Pöttömke Óvoda és Bölcsőde
 5. Turóczi Ilona Teleki Blanka Általános Iskola

 

Az ülésen hozott döntések:

Napirendek, előterjesztések: Képviselő-testületi ülés - 2013.11.28.
Határozatok:
icon 155 - 166 / 2013 (XI.28.) (90.71 kB)
Rendeletek:
icon 22/2013 (XI.28.) (29.38 kB)
icon 23/2013 (XI.28.) (878.91 kB)
icon 24/2013 (XI.28.) (47.85 kB)
icon 25/2013 (XI.28.) (21.51 kB)

- Tájékoztató a két ülés között végzett munkáról
A tájékoztatót a képviselő-testület tudomásul vette.
- Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
A tájékoztatót a képviselő-testület tudomásul vette.
 1. Javaslat a 2014. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotására
  A rendelet tervezetet a képviselő-testület 7 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 22/2013 (XI.28.) rendelete
 2. Javaslat a 2014. évi költségvetési rendelettervezet formátumának elfogadására
  A rendelet tervezetet a képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 23/2013 (XI.28.) rendelete
 3. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének .../2013. (...) önkormányzati rendeletére, a szervezeti és működési szabályzatról szóló többszörösen módosított 3/1991. (III.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
  A rendelet tervezetet a képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 24/2013 (XI.28.) rendelete
 4. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2013. (...) önkormányzati rendeletére, Füzesabony Város Polgármesteri Hivatalánál dolgozó köztisztviselők illetménykiegészítésének megállapításáról
  A rendelet tervezetet a képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 25/2013 (XI.28.) rendelete
 5. Tájékoztató a 2013. évi adóbevételek teljesüléséről
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 155/2013 (XI.28.) határozata
 6. Javaslat a 2013. évi közbeszerzési terv módosítására
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 156/2013 (XI.28.) határozata
 7. Javaslat képviselő-testületi döntés módosítására
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 5 igen szavazattal 3 tartózkodás mellett elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 157/2013 (XI.28.) határozata
 8. Javaslat forrás biztosítására a TÁMOP 6.1.2-11/3-2012-0051 pályázat kapcsán az ÁMOR klubhelyiség teljes körű felújítási munkálataihoz
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 158/2013 (XI.28.) határozata

 9. Javaslat a Füzesabony, Rákóczi út 5-7. szám alatti ingatlan (volt MHSZ) vagyonátadási megállapodásában rögzített nyilatkozattételi kötelezettség teljesítésére
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 159/2013 (XI.28.) határozata
 10. Javaslat a Füzesabonyi Pöttömke Óvoda és Bölcsőde és a Füzesabonyi Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde Szakmai Programjának elfogadására
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 160/2013 (XI.28.) határozata
 11. Javaslat a Füzesabonyi Gazdasági Iroda vezető munkakör betöltésére érkezett pályázatok elbírálásáról
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 161/2013 (XI.28.) határozata
 12. Javaslat Füzesabonyi Természetbarát Egyesülettel együttműködési megállapodás megkötésére
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 7 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 162/2013 (XI.28.) határozata

  Ezt követően a képviselő-testület zárt ülésen folytatta munkáját.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 163/2013 (XI.28.) határozata

  Füzesabony Város Képviselő-testületének 164/2013 (XI.28.) határozata
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 165/2013 (XI.28.) határozata
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 166/2013 (XI.28.) határozata

Skorcze Flóriánné VIK Könyvtár vezető

Gulyás Piroska VIK Füzesabony Hétszínvirág Óvoda

vezető

Kissné Szabó Rita VIK Füzesabony Gazdasági

Iroda vezető

Túróczy Ilona VIK Teleki Blanka Általános Iskola

igazgató

Nagy István VIK Széchenyi István Általános Iskola

igazgató

Maruzs Miklósné VIK Pöttömke Napközi Otthonos

Óvoda vezető

Molnár László könyvvizsgáló
Holnapunkon kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) pontja szerinti jogalap mellett, az adatkezelő egyes közfeladatainak ellátása céljából.
Adatkezelési tájékoztató