logo     

A Képviselő-testület ülésén jelen vannak:

 1. Gulyás László polgármester
 2. Sipos Attila alpolgármester
 3. Balsai Tamás képviselő-testületi tag
 4. Bíró Imre képviselő-testületi tag
 5. Kádas Imre képviselő-testületi tag
 6. Márkus Róbert Zsolt képviselő-testületi tag
 7. Wenczel Árpád képviselő-testületi tag

A Képviselő-testület ülésén nem jelentek meg:

 1. Tóthné Veres Noémi képviselő-testületi tag
 2. Valyon István képviselő-testületi tag

Hivatalból jelen vannak:

 1. Hidvéginé Dr. Szigetvári Erika jegyző
 2. Dr. Bán János aljegyző
 3. Schmetzné dr. Balogh Szilvia jogi és igazgatási iroda-vezető
 4. Bényeiné Gombos Rita mb. Gazdálkodási irodavezető
 5. Bakos Zsoltné Költségvetési Ellátási és könyv.csoportvezető
 6. Antal Annamária közművelődési referens
 7. Hoór Kálmán főépítész
 8. Hegedűs Szilvia jegyzőkönyvvezető

Meghívott vendégek:

 1. Skorcze Flóriánné - Könyvtár és Közösségi Ház
 2. Czifra József - Gazdasági Iroda
 3. Sallainé Szabó Mária - Gyermekjóléti Szolgálat
 4. Gulyás Piroska - Füzesabonyi Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde
 5. Maruzs Miklósné - Füzesabonyi Pöttömke Óvoda és Bölcsőde
 6. Juhász József - FÜV Kft.

 

Az ülésen hozott döntések:

Napirendek, előterjesztések: Képviselő-testületi ülés - 2013.12.19.
Határozatok:
icon 169 - 190 / 2013 (XII.19.) (116.51 kB)
Rendeletek:
icon 26/2013 (XII.19.) (26.72 kB)

- Tájékoztató a két ülés között végzett munkáról
A tájékoztatót a képviselő-testület tudomásul vette.
- Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
A tájékoztatót a képviselő-testület tudomásul vette.
 1. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének .../2013. (...) önkormányzati rendeletére a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 17/2011. (IX.09.) önkormányzati rendelet módosításáról
  A rendelet tervezetet a képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 26/2013 (XII.19.) rendelete
 2. Javaslat folyószámlahitel prolongálására
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 169/2013 (XII.19.) határozata
 3. Javaslat folyószámlahitel működési hitellé alakítására
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 170/2013 (XII.19.) határozata
 4. Javaslat a 2014. évi fejlesztési ütemterv elfogadására
  A módosított határozati javaslatot a képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 171/2013 (XII.19.) határozata
 5. Javaslat alszámla megnyitásra
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 172/2013 (XII.19.) határozata
 6. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzatának 2014. I. félévi Munkatervének elfogadására
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 173/2013 (XII.19.) határozata
 7. Javaslat a településrendezési terv módosítására
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 174/2013 (XII.19.) határozata
 8. Javaslat a Közoktatási Esélyegyenlőségi Terv felülvizsgálatára
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 175/2013 (XII.19.) határozata
 9. Javaslat beruházások selejtezésére
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 176/2013 (XII.19.) határozata
 10. Javaslat az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 2014. évi feladat ellátási megállapodására
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 177/2013 (XII.19.) határozata
 11. Javaslat az Egészségügyi Központ feladat ellátási megállapodására a 2014. évre
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 178/2013 (XII.19.) határozata
 12. Javaslat a Szociális Központtal történő feladat ellátási megállapodás megkötésére 2014. évre
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 179/2013 (XII.19.) határozata
 13. Javaslat a Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő 2014. évi feladat ellátási megállapodás megkötésére
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 180/2013 (XII.19.) határozata
 14. Javaslat a Roma Nemzetiségi Önkormányzat és Füzesabony Város Önkormányzat között kötendő együttműködési megállapodás megkötésre
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 181/2013 (XII.19.) határozata
 15. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2013. évi munkájáról
  A beszámolót a képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 182/2013 (XII.19.) határozata
 16. Javaslat bérleti díj megemelésére
  Az 1.sz. határozati javaslatot a képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 183/2013 (XII.19.) határozata
  A 2.sz. határozati javaslatot a képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 184/2013 (XII.19.) határozata
 17. Javaslat pályázati finanszírozás megelőlegezésére - Kertbarát Egyesület
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 185/2013 (XII.19.) határozata
 18. Javaslat pályázati finanszírozás megelőlegezésére - Füzesabonyi Polgárőrség, térfigyelő kamerák
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 186/2013 (XII.19.) határozata
 19. Javaslat pályázati finanszírozás megelőlegezésére - Füzesabonyi Városi Televíziózást Segítő Nonprofit Kft.
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 6 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 187/2013 (XII.19.) határozata
 20. Javaslat pénzmaradvány átcsoportosítására
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 188/2013 (XII.19.) határozata


  Ezt követően a képviselő-testület zárt ülésen folytatta munkáját.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 189/2013 (XII.19.) határozata
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 190/2013 (XII.19.) határozata

Skorcze Flóriánné VIK Könyvtár vezető

Gulyás Piroska VIK Füzesabony Hétszínvirág Óvoda

vezető

Kissné Szabó Rita VIK Füzesabony Gazdasági

Iroda vezető

Túróczy Ilona VIK Teleki Blanka Általános Iskola

igazgató

Nagy István VIK Széchenyi István Általános Iskola

igazgató

Maruzs Miklósné VIK Pöttömke Napközi Otthonos

Óvoda vezető

Molnár László könyvvizsgáló
Holnapunkon kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) pontja szerinti jogalap mellett, az adatkezelő egyes közfeladatainak ellátása céljából.
Adatkezelési tájékoztató