logo     

A Képviselő-testület ülésén jelen vannak:

 1. Gulyás László polgármester
 2. Sipos Attila alpolgármester
 3. Balsai Tamás képviselő-testületi tag
 4. Bíró Imre képviselő-testületi tag
 5. Márkus Róbert Zsolt képviselő-testületi tag
 6. Tóthné Veres Noémi képviselő-testületi tag
 7. Valyon István képviselő-testületi tag
 8. Wenczel Árpád képviselő-testületi tag

A Képviselő-testület ülésén nem jelentek meg:

 1. Kádas Imre képviselő-testületi tag

Hivatalból jelen vannak:

 1. Hidvéginé Dr. Szigetvári Erika jegyző
 2. Dr. Bán János aljegyző
 3. Schmetzné dr. Balogh Szilvia Jogi és Igazgatási iroda-vezető
 4. Bényeiné Gombos Rita mb. Gazdálkodási irodavezető
 5. Bakos Zsoltné költségvetési ellátási és könyv. csoport-vezető
 6. Antal Annamária közművelődési referens
 7. Hegedűs Szilvia jegyzőkönyvvezető

Meghívott vendégek:

 1. Skorcze Flóriánné - Könyvtár és Közösségi Ház
 2. Czifra József - Gazdasági Iroda
 3. Maruzs Miklósné - Pöttömke Óvoda és Bölcsőde
 4. Gulyás Piroska - Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde
 5. Ruttkayné Molnár Beáta - Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde
 6. dr. Csomós András - Egészségügyi Központ
 7. Bodáné Tóth Ildikó - Egészségügyi Központ
 8. Molnár László - Könyvvizsgáló
 9. Takácsné Szigeti Ilona - Szociális Központ
 10. Juhász József - FÜV Kft.
 11. Petővári József - FSC
 12. Nagy Csaba - FSC

 

Az ülésen hozott döntések:

Napirendek, előterjesztések: Képviselő-testületi ülés - 2014.02.05.
Határozatok:
icon 3 - 10 / 2014 (II.05.) (66.63 kB)
Rendeletek:
icon 1/2014 (II.06.) (888.71 kB)
icon 2/2014 (II.06.) (28.28 kB)

 1. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2014. (...) önkormányzati rendeletére a 2014. évi költségvetésről
  A rendelet tervezetet a képviselő-testület 5 igen szavazattal 1 nem szavazattal 2 tartózkodás mellett elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 1/2014 (II.06.) rendelete
 2. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2014. (...) önkormányzati rendeletére a képviselő-testületi tagok, a bizottsági elnökök és a bizottsági tagok díjazásáról szóló 13/2010. (X.18.) önkormányzati rendelet módosításáról
  A rendelet tervezetet a képviselő-testület 5 igen szavazattal 3 tartózkodás mellett elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 2/2014 (II.06.) rendelete
 3. Javaslat létszámcsökkentésre
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 6 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta.
  (1 fő nem volt jelen a szavazáskor)
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 3/2014 (II.05.) határozata
 4. Javaslat a kötvény konszolidációjának elfogadására
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  (1 fő nem volt jelen a szavazáskor)
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 4/2014 (II.05.) határozata
 5. Javaslat a füzesabonyi külterületi 0336/41-, 0336/42-, 0336/43-, 0336/44 hrsz. alatt felvett ingatlan - volt sportlőtér - bérbe adása feltételeinek meghatározására
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 5/2014 (II.05.) határozata
 6. Javaslat Füzesabony Város szennyvízelvezetésének és tisztításának bővítése, korszerűsítése KEOP 7.1.0/11 Derogációs vízi közmű projektek előkészítése pályázati konstrukció keretében - területcserére a szennyvíztelep kapacitásbővítéséhez
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 6/2014 (II.05.) határozata
 7. Javaslat az Invitel Távközlési Zrt. állagmegóvási munkákra vonatkozó kérelmére
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 7/2014 (II.05.) határozata
 8. Javaslat az FSC pályázati kérelmére
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 8/2014 (II.05.) határozata
 9. Javaslat a 4/2014. (I.31.) BM rendelet "3. az óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás" alapján pályázat benyújtására és önerő biztosítására
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 9/2014 (II.05.) határozata
 10. Javaslat a Remenyik Zsigmond Gimnázium és Szakközépiskola fűtéskorszerűsítésére
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 10/2014 (II.05.) határozata

Skorcze Flóriánné VIK Könyvtár vezető

Gulyás Piroska VIK Füzesabony Hétszínvirág Óvoda

vezető

Kissné Szabó Rita VIK Füzesabony Gazdasági

Iroda vezető

Túróczy Ilona VIK Teleki Blanka Általános Iskola

igazgató

Nagy István VIK Széchenyi István Általános Iskola

igazgató

Maruzs Miklósné VIK Pöttömke Napközi Otthonos

Óvoda vezető

Molnár László könyvvizsgáló
Holnapunkon kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) pontja szerinti jogalap mellett, az adatkezelő egyes közfeladatainak ellátása céljából.
Adatkezelési tájékoztató