logo     

Napirend előtt:

 1. Tájékoztató a két ülés között végzett munkáról
  Előadó:
  Gulyás László polgármester
 2. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
  Előadó: Gulyás László polgármester

Napirend:

 1. Javaslat Rendezési Terv módosítására
  (A februári ülésen elfogadott Rendezési Terv módosítását követően elkészült dokumentáció elfogadása)
  Előadó: Gulyás László polgármester
  Előterjesztés: írásban
 2. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2014. (...) önkormányzati rendeletére a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról
  Előadó: Gulyás László polgármester
  Előterjesztés: írásban
 3. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzatának 2014. évi Közbeszerzési Tervének elfogadására
  Előadó: Gulyás László polgármester
  Előterjesztés: írásban
 4. Javaslat a 2014. évi fejlesztési ütemterv megvalósítására
  Előadó: Gulyás László polgármester
  Előterjesztés: írásban
 5. Javaslat a Füzesabonyi Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői pályázat kiírási feltételeinek meghatározására
  Előadó: Gulyás László polgármester
  Előterjesztés: írásban
 6. Javaslat a Füzesabonyi Könyvtár és Közösségi Ház intézményvezetői pályázat kiírási feltételeinek meghatározására
  Előadó: Gulyás László polgármester
  Előterjesztés: írásban
 7. Javaslat a FÜV Kft-vel kötendő feladat ellátási megállapodás elfogadására
  Előadó: Gulyás László polgármester
  Előterjesztés: írásban
 8. Javaslat a FÜV Kft. telephelyének 2014. évi bérleti díjára
  Előadó: Gulyás László polgármester
  Előterjesztés: írásban
 9. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzatának tulajdonában lévő Piaccsarnok bérleti jogának kiírására
  Előadó: Gulyás László polgármester
  Előterjesztés: írásban
 10. Javaslat a Szent Flórián Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére garázs helyiségek bérbeadására
  Előadó: Gulyás László polgármester
  Előterjesztés: írásban
 11. Javaslat a Füzesabony, Rákóczi út 5-7. sz. ingatlan helyiségeinek bérbe adására
  Előadó: Gulyás László polgármester
  Előterjesztés: írásban
 12. Javaslat a Füzesabonyi 2202 hrsz-ú kivett közterület egy részének autószerviz üzemeltetése céljából történő bérbe adására
  Előadó: Gulyás László polgármester
  Előterjesztés: írásban
 13. Javaslat Füzesabony település háziorvosi központi ügyelete elhelyezésére
  Előadó: Gulyás László polgármester
  Előterjesztés: írásban
 14. Javaslat a Füzesabonyi 2147/8-, 2242-, 2446/2-, 2591-, 2637 hrsz-ú utak térítésmentes tulajdonba adására
  Előadó: Gulyás László polgármester
  Előterjesztés: írásban
 15. Javaslat közművelődési érdekeltségnövelő támogatási alap létrehozására
  Előadó: Gulyás László polgármester
  Előterjesztés: írásban
 16. Javaslat az Első Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság által kiírt pályázatra, pályázat benyújtására
  Előadó: Márkus Róbert Zsolt OKSB elnök
  Előterjesztés: írásban
 17. Javaslat a felsőoktatásban tanuló hallgatók pályázatának elbírálására
  Előadó: Márkus Róbert Zsolt OKSB elnök
  Előterjesztés: írásban
 18. Javaslat önkormányzati bérlakás eladására
  Előadó: Gulyás László polgármester
  Előterjesztés: írásban
 19. Javaslat Pikopack támogatási kérelmére
  Előadó: Gulyás László polgármester
  Előterjesztés: írásban
 20. Egyebek

A nyilvános ülésre benyújtott előterjesztések letölthetők a Dokumentumtárból: icon Előterjesztések - 2014.03.27. - 2 (20.58 MB)
Holnapunkon kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) pontja szerinti jogalap mellett, az adatkezelő egyes közfeladatainak ellátása céljából.
Adatkezelési tájékoztató