logo     

Napirend előtt:

 1. Tájékoztató a két ülés között végzett munkáról
  Előadó:
  Gulyás László polgármester
 2. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
  Előadó: Gulyás László polgármester

Napirend:

 1. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2014 (...) önkormányzati rendeletére az önkormányzat 2013. évi költségvetési előirányzatairól
  Előadó: Gulyás László polgármester
  Előterjesztés: írásban
 2. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2014 (...) önkormányzati rendeletére az önkormányzat 2013. éves beszámolójáról
  Előadó: Gulyás László polgármester
  Előterjesztés: írásban
 3. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének .../2014 (...) önkormányzati rendeletére az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendeletének módosítására
  (2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013. évi pénzmaradvány elszámolása)

  Előadó: Gulyás László polgármester
  Előterjesztés: írásban
 4. Javaslat a 2013. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadására
  Előadó: Gulyás László polgármester
  Előterjesztés: írásban
 5. Javaslat fejlesztési alap forrás visszapótlására
  Előadó: Gulyás László polgármester
  Előterjesztés: írásban
 6. Javaslat a GIR és az Intézmények közötti 2014. évi feladat ellátási megállapodás elfogadására
  Előadó: Gulyás László polgármester
  Előterjesztés: írásban
 7. Javaslat TÁMOP-6.2.4/B/12/2 pályázat benyújtására és kapcsolódó alszámla nyitására
  Előadó: Gulyás László polgármester
  Előterjesztés: írásban
 8. Javaslat az MHSZ épület felújításához kapcsolódó pótmunkák forrás biztosítására
  Előadó: Gulyás László polgármester
  Előterjesztés: írásban
 9. Javaslat a Füzesabonyi Polgárőr Egyesület LEADER pályázatához kapcsolódó önkormányzati támogatás módosítására
  Előadó: Gulyás László polgármester
  Előterjesztés: írásban
 10. Javaslat a Füzesabonyi Könyvtár és Közösségi Ház igazgatói helyettesítésére
  Előadó: Gulyás László polgármester
  Előterjesztés: írásban
 11. Javaslat véleményezésre a Füzesabonyi Remenyik Zsigmond Középiskola, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola szakmai alapdokumentumának módosításáról
  Előadó: Gulyás László polgármester
  Előterjesztés: írásban
 12. Javaslat bérlakás eladására
  (Zárt ülést tart az Mötv. 46.§ (2.) bek. c) pontja alapján)
  Előadó: Tóthné Veres Noémi SzEB elnök
  Előterjesztés: írásban
 13. Egyebek

A nyilvános ülésre benyújtott előterjesztések letölthetők a Dokumentumtárból: icon Előterjesztések - 2014.04.24. (8.32 MB)
Holnapunkon kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) pontja szerinti jogalap mellett, az adatkezelő egyes közfeladatainak ellátása céljából.
Adatkezelési tájékoztató