logo     

Napirend előtt:

 1. Tájékoztató a két ülés között végzett munkáról
  Előadó:
  Gulyás László polgármester
 2. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
  Előadó: Gulyás László polgármester

Napirend:

 1. Javaslat Füzesabony Város Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának (Ügyrendjének) módosítására
  Előadó: Gulyás László polgármester
  Előterjesztés: írásban
 2. Javaslat "Füzesabony Város szennyvízelvezetésének- és tisztításának bővítése, korszerűsítése" tárgyú KEOP-7.1.0/11-2013-0008 azonosítószámú projekt megvalósítási szakaszában közbeszerzési, PR és jogi feladatok ellátására vonatkozó feltételes beszerzések megindításáról
  Előadó: Gulyás László polgármester
  Előterjesztés: írásban
 3. Javaslat Kárpát-medencei transznacionális EGTC (Európai Területi Társulás) létrehozásának kezdeményezésére a Kárpát-medencei Hangya SCE partnerségével
  Előadó: Gulyás László polgármester
  Előterjesztés: írásban
 4. Javaslat a MÁV Budapest-Miskolc vasútvonal fejlesztése kapcsán átalakítandó aluljáró tervdokumentációjának véleményezésére
  Előadó: Gulyás László polgármester
  Előterjesztés: írásban
 5. Javaslat hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megkötésére
  Előadó: Gulyás László polgármester
  Előterjesztés: írásban
 6. Javaslat a Füzesabonyi Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde 2014/2015-ös nevelési évben induló csoportszámainak meghatározására
  Előadó: Márkus Róbert Zsolt OKSB elnök
  Előterjesztés: írásban
 7. Javaslat a Roma Nemzetiségi Önkormányzat és Füzesabony Város Önkormányzat között megkötött együttműködési megállapodás módosítására
  Előadó: Gulyás László polgármester
  Előterjesztés: írásban
 8. Javaslat az önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő gazdasági társaságok pénzügyi helyzetének stabilizálására készített intézkedési tervre
  Előadó: Gulyás László polgármester
  Előterjesztés: írásban
 9. Javaslat 26/2014. (II.27.) számú határozat módosítására
  Előadó: Gulyás László polgármester
  Előterjesztés: írásban
 10. Javaslat a Füzesabonyi Polgárőr Egyesület kérelmének megtárgyalására
  Előadó: Gulyás László polgármester
  Előterjesztés: írásban
 11. Javaslat a 187/2013. (XII.19.) határozat módosítására
  Előadó: Gulyás László polgármester
  Előterjesztés: írásban
 12. Átfogó értékelés Füzesabony Város Önkormányzat 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladataink ellátásáról
  Előadó: Hidvéginé Dr. Szigetvári Erika jegyző
  Előterjesztés: írásban
 13. Javaslat a városi játszóterek biztonságtechnikai felülvizsgálatára készített intézkedés elfogadására
  Előadó: Gulyás László polgármester
  Előterjesztés: írásban
 14. Javaslat a Remenyik Zsigmond Gimnázium épületgépészeti felújítására
  Előadó: Gulyás László polgármester
  Előterjesztés: írásban
 15. Javaslat a Heves Megyei Vízmű Zrt. 2013. évi beszámolójának elfogadására
  Előadó: Gulyás László polgármester
  Előterjesztés: írásban
 16. Javaslat a Füzesabonyi VTS Nonprofit Kft. 2013. évi beszámolójának elfogadására
  Előadó: Gulyás László polgármester
  Előterjesztés: írásban
 17. Javaslat a FÜV Kft. 2013. évi beszámolójának elfogadására
  Előadó: Gulyás László polgármester
  Előterjesztés: írásban
 18. Javaslat a Füzesabonyi Remenyik Zsigmond Középiskola, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői pályázatának véleményezésére
  (Zárt ülést tart az Mötv. 46.§ (2.) bek. b) pontja alapján)
  Előadó: Gulyás László polgármester
  Előterjesztés: írásban
 19. Egyebek

A nyilvános ülésre benyújtott előterjesztések letölthetők a Dokumentumtárból: icon Előterjesztések - 2014.05.22. (8.98 MB)
Holnapunkon kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) pontja szerinti jogalap mellett, az adatkezelő egyes közfeladatainak ellátása céljából.
Adatkezelési tájékoztató