logo     

A Képviselő-testület ülésén jelen vannak:

 1. Gulyás László polgármester
 2. Sipos Attila alpolgármester
 3. Balsai Tamás képviselő-testületi tag
 4. Kádas Imre képviselő-testületi tag
 5. Márkus Róbert Zsolt képviselő-testületi tag
 6. Tóthné Veres Noémi képviselő-testületi tag
 7. Wenczel Árpád képviselő-testületi tag

A Képviselő-testület ülésén nem jelentek meg:

 1. Bíró Imre képviselő-testületi tag
 2. Valyon István képviselő-testületi tag

Hivatalból jelen vannak:

 1. Dr. Bán János aljegyző
 2. Hegedűs Szilvia jegyzőkönyv-vezető

Meghívott vendégek:

 1. Antal Annamária - közművelődési referens
 2. Maruzs Miklósné - Pöttömke Óvoda és Bölcsőde vezető

Dormánd Község Önkormányzata részéről ülésén jelen vannak:

 1. Rajna Kálmán polgármester
 2. Veres Istvánné alpolgármester
 3. Csire Ágnes képviselő
 4. Kasza Imréné képviselő
 5. Kiss Lászlóné képviselő
 6. Nagy Sándor képviselő

Dormánd Község Önkormányzata részéről hivatalból jelen vannak:

 1. dr. Tanárki-Fülöp István jegyző

 

Az ülésen hozott döntések:

Napirendek, előterjesztések: Képviselő-testületi ülés - 2014.03.27. - 1
Képviselő-testületi ülés - 2014.03.27. - 2
Határozatok:
icon 30 - 50 / 2014 (III.27.) (251.15 kB)
Rendeletek:
icon 4/2014 (III.31.) (21.85 kB)
icon 5/2014 (III.31.) (44.4 kB)

Készült: Füzesabony Város Önkormányzat és Dormánd Község Önkormányzat képviselő-testületének 2014. március 27-én 15:00 órakor megtartott együttes képviselő-testületi üléséről.
 1. Javaslat a Füzesabony - Dormánd Köznevelési Intézményfenntartó Mikrotársulás Társulási Megállapodásának módosítására
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 30/2014 (III.27.) határozata
 2. Javaslat a Füzesabonyi Pöttömke Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői pályázat kiírási feltételeinek meghatározására
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 6 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 31/2014 (III.27.) határozata

 

Készült: Füzesabony Város Önkormányzat rendkívüli képviselő-testületi üléséről.


Jelen vannak:
 1. Gulyás László polgármester
 2. Sipos Attila alpolgármester
 3. Balsai Tamás képviselő-testületi tag
 4. Bíró Imre képviselő-testületi tag
 5. Kádas Imre képviselő-testületi tag
 6. Márkus Róbert Zsolt képviselő-testületi tag
 7. Tóthné Veres Noémi képviselő-testületi tag
 8. Wenczel Árpád képviselő-testületi tag

Nem jelent meg:

 1. Valyon István képviselő-testületi tag

Hivatalból jelen van:

 1. dr. Bán János aljegyző
 2. Schmetzné dr. Balogh Szilvia jogi és igazgatási irodavezető
 3. Bényeiné Gombos Rita mb. gazdálkodási irodavezető
 4. Bakos Zsoltné költségvetési ellátási és könyv. csoportvezető
 5. Antal Annamária - közművelődési referens
 6. Hoór Kálmán főépítész
 7. Hegedűs Szilvia jegyzőkönyv-vezető

Meghívott vendégek:

 1. Czifra József - Gazdasági Iroda
 2. Maruzs Miklósné - Pöttömke Óvoda és Bölcsőde
 3. Gulyás Piroska - Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde
 4. Molnár László - Könyvvizsgáló
 5. Takácsné Szigeti Ilona - Szociális Központ
 6. Juhász József - FÜV Kft.
 7. Skorcze Flóriánné - Füzesabonyi Könyvtár és Közösségi Ház
 8. Kovács László - Kertbarát Egyesület

 

 1. Javaslat Rendezési Terv módosítására
  A rendelet tervezetet a képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  (7 képviselő volt jelen a szavazáskor.)
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 4/2014 (III.31.) rendelete
  A rendelet tervezetet a képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  (7 képviselő volt jelen a szavazáskor.)
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 5/2014 (III.31.) rendelete
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  (7 képviselő volt jelen a szavazáskor.)
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 32/2014 (III.27.) határozata

 2. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzatának 2014. évi Közbeszerzési Tervének elfogadására
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  (7 képviselő volt jelen a szavazáskor.)
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 33/2014 (III.27.) határozata

 3. Javaslat a 2014. évi fejlesztési ütemterv megvalósítására
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 6 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett - 1 képviselő nem szavazott - elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 34/2014 (III.27.) határozata
 4. Javaslat a Füzesabonyi Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői pályázat kiírási feltételeinek meghatározására
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 35/2014 (III.27.) határozata
 5. Javaslat a Füzesabonyi Könyvtár és Közösségi Ház intézményvezetői pályázat kiírási feltételeinek meghatározására
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 36/2014 (III.27.) határozata
 6. Javaslat a FÜV Kft-vel kötendő feladat ellátási megállapodás elfogadására
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 37/2014 (III.27.) határozata
 7. Javaslat a FÜV Kft. telephelyének 2014. évi bérleti díjára
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 38/2014 (III.27.) határozata
 8. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzatának tulajdonában lévő Piaccsarnok bérleti jogának kiírására
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 39/2014 (III.27.) határozata
 9. Javaslat a Szent Flórián Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére garázs helyiségek bérbeadására
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 40/2014 (III.27.) határozata
 10. Javaslat a Füzesabony, Rákóczi út 5-7. sz. ingatlan helyiségeinek bérbe adására
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 41/2014 (III.27.) határozata
 11. Javaslat a Füzesabonyi 2202 hrsz-ú kivett közterület egy részének autószervíz üzemeltetése céljából történő bérbe adására
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 42/2014 (III.27.) határozata
 12. Javaslat Füzesabony település háziorvosi központi ügyelete elhelyezésére
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúan - 1 képviselő nem volt jelen a szavazáskor - elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 43/2014 (III.27.) határozata
 13. Javaslat a Füzesabonyi 2147/8-, 2242-, 2446/2-, 2591-, 2637 hrsz-ú utak térítésmentes tulajdonba adására
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúan - 1 képviselő nem volt jelen a szavazáskor - elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 44/2014 (III.27.) határozata
 14. Javaslat közművelődési érdekeltségnövelő támogatási alap létrehozására
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 45/2014 (III.27.) határozata
 15. Javaslat az Első Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság által kiírt pályázatra, pályázat benyújtására
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 46/2014 (III.27.) határozata
 16. Javaslat a felsőoktatásban tanuló hallgatók pályázatának elbírálására
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 47/2014 (III.27.) határozata
 17. Kertbarát Egyesület Leader pályázata
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 6 igen 1 nem szavazattal - 1 képviselő nem volt jelen a szavazáskor - elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 48/2014 (III.27.) határozata

  Ezt követően a képviselő-testület zárt ülésen folytatta munkáját.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 49/2014 (III.27.) határozata
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 50/2014 (III.27.) határozata

Holnapunkon kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) pontja szerinti jogalap mellett, az adatkezelő egyes közfeladatainak ellátása céljából.
Adatkezelési tájékoztató