logo     

A Képviselő-testület ülésén jelen vannak:

 1. Gulyás László polgármester
 2. Sipos Attila alpolgármester
 3. Balsai Tamás képviselő-testületi tag
 4. Kádas Imre képviselő-testületi tag
 5. Tóthné Veres Noémi képviselő-testületi tag
 6. Valyon István képviselő-testületi tag
 7. Wenczel Árpád képviselő-testületi tag

A Képviselő-testület ülésén nem jelentek meg:

 1. Bíró Imre képviselő-testületi tag
 2. Márkus Róbert Zsolt képviselő-testületi tag

Hivatalból jelen vannak:

 1. Hidvéginé dr. Szigetvári Erika jegyző
 2. dr. Bán János aljegyző
 3. Schmetzné dr. Balogh Szilvia jogi és igazgatási irodavezető
 4. Bényeiné Gombos Rita mb. gazdálkodási iroda-vezető
 5. Bakos Zsoltné költségvetési ellátási és könyv. csoportvezető
 6. Antal Annamária közművelődési referens
 7. Hegedűs Szilvia jegyzőkönyv-vezető

Meghívott vendégek:

 1. Czifra József - Gazdasági Iroda
 2. Bodnárné Kiss Karolina - Pöttömke Óvoda és Bölcsőde
 3. Molnár László - könyvvizsgáló
 4. Juhász József - FÜV Kft.
 5. Skorcze Flóriánné - Füzesabonyi Könyvtár és Közösségi Ház
 6. Bodáné Tóth Ildikó - Egészségügyi Központ
 7. dr. Vincze Ferencné - belső ellenőr
 8. Bálint Balázsné - Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság külső bizottsági tagja

 

Az ülésen hozott döntések:

Napirendek, előterjesztések: Képviselő-testületi ülés - 2014.04.24.
Határozatok:
icon 51 - 60 / 2014 (IV.24.) (65.03 kB)
Rendeletek:
icon 6/2014 (IV.25.) (1.04 MB)
icon 7/2014 (IV.25.) (5.06 MB)
icon 8/2014 (IV.25.) (1001.94 kB)

 1. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2014 (...) önkormányzati rendeletére az önkormányzat 2013. évi költségvetési előirányzatairól
  A rendelet tervezetet a képviselő-testület 5 igen szavazattal 2 tartózkodás mellett elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 6/2014 (IV.25.) rendelete
 2. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2014 (...) önkormányzati rendeletére az önkormányzat 2013. éves beszámolójáról
  A rendelet tervezetet a képviselő-testület 5 igen szavazattal 2 tartózkodás mellett elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 7/2014 (IV.25.) rendelete
 3. Javaslat a 2013. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadására
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 51/2014 (IV.24.) határozata
 4. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének .../2014 (...) önkormányzati rendeletére az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendeletének módosítására
  (2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013. évi pénzmaradvány elszámolása)

  A rendelet tervezetet a képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 8/2014 (IV.25.) rendelete
 5. Javaslat fejlesztési alap forrás visszapótlására
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 52/2014 (IV.24.) határozata
 6. Javaslat a GIR és az Intézmények közötti 2014. évi feladat ellátási megállapodás elfogadására
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 53/2014 (IV.24.) határozata
 7. Javaslat TÁMOP-6.2.4/B/12/2 pályázat benyújtására és kapcsolódó alszámla nyitására
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 54/2014 (IV.24.) határozata
 8. Javaslat az MHSZ épület felújításához kapcsolódó pótmunkák forrás biztosítására
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 6 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 55/2014 (IV.24.) határozata
 9. Javaslat a Füzesabonyi Polgárőr Egyesület LEADER pályázatához kapcsolódó önkormányzati támogatás módosítására
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 56/2014 (IV.24.) határozata
 10. Javaslat a Füzesabonyi Könyvtár és Közösségi Ház igazgatói helyettesítésére
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 57/2014 (IV.24.) határozata
 11. Javaslat véleményezésre a Füzesabonyi Remenyik Zsigmond Középiskola, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola szakmai alapdokumentumának módosításáról
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 58/2014 (IV.24.) határozata
 12. Javaslat jelzőrendszeres házi segítségnyújtás üzemeltetésére Füzesabony városban
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 59/2014 (IV.24.) határozata

  Ezt követően a képviselő-testület zárt ülésen folytatta munkáját.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 60/2014 (IV.24.) határozata

Holnapunkon kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) pontja szerinti jogalap mellett, az adatkezelő egyes közfeladatainak ellátása céljából.
Adatkezelési tájékoztató