logo     

A Képviselő-testület ülésén jelen vannak:

 1. Gulyás László polgármester
 2. Sipos Attila alpolgármester
 3. Balsai Tamás képviselő-testületi tag
 4. Kádas Imre képviselő-testületi tag
 5. Tóthné Veres Noémi képviselő-testületi tag
 6. Wenczel Árpád képviselő-testületi tag

A Képviselő-testület ülésén nem jelentek meg:

 1. Bíró Imre képviselő-testületi tag
 2. Márkus Róbert Zsolt képviselő-testületi tag
 3. Valyon István képviselő-testületi tag

Hivatalból jelen vannak:

 1. Hidvéginé dr. Szigetvári Erika jegyző
 2. dr. Bán János aljegyző
 3. Schmetzné dr. Balogh Szilvia jogi és igazgatási irodavezető
 4. Bényeiné Gombos Rita mb. gazdálkodási iroda-vezető
 5. Bakos Zsoltné költségvetési ellátási és könyv. csoportvezető
 6. Antal Annamária közművelődési referens
 7. Hegedűs Szilvia jegyzőkönyv-vezető

Meghívott vendégek:

 1. dr. Nyitrai Zsolt - Országgyűlési Képviselő
 2. Czifra József - Gazdasági Iroda
 3. Juhász József - FÜV Kft.
 4. Bakóné Bircsár Ágnes - Füzesabonyi Könyvtár és Közösségi Ház
 5. Petővári József - FSC
 6. Ignácz Edit - IMMOBI-RAT Kft.
 7. Mészáros István - Kárpát-medencei Hangya SCE
 8. Czencz Zoltán - vállalkozó
 9. Gulyás Piroska - Füzesabonyi Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde
 10. Maruzs Miklósné - Pöttömke Óvoda és Bölcsőde
 11. Puhl Zoltán - Heves Megyei Vízmű Zrt. Füzesabonyi Üzemegysége
 12. dr. Fülöp Erzsébet - Heves Megyei Vízmű Zrt.
 13. Sallainé Szabó Mária - Laskó-Rima Menti Szociális Ellátó és Gyermekjóléti Szolgálat
 14. Donázy István - GGT ügyvezető
 15. Molnár Richárd - Fidesz Füzesabonyi Elnök

 

Az ülésen hozott döntések:

Napirendek, előterjesztések: Képviselő-testületi ülés - 2014.05.22.
Határozatok:
icon 61 - 78 / 2014 (V.22.) (106.29 kB)
Rendeletek:
-

 1. Javaslat Füzesabony Város Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának (Ügyrendjének) módosítására
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 5 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 61/2014 (V.22.) határozata
 2. Javaslat "Füzesabony Város szennyvízelvezetésének- és tisztításának bővítése, korszerűsítése" tárgyú KEOP-7.1.0/11-2013-0008 azonosítószámú projekt megvalósítási szakaszában közbeszerzési, PR és jogi feladatok ellátására vonatkozó feltételes beszerzések megindításáról
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 4 igen szavazattal 2 tartózkodás mellett elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 62/2014 (V.22.) határozata
 3. Javaslat Kárpát-medencei transznacionális EGTC (Európai Területi Társulás) létrehozásának kezdeményezésére a Kárpát-medencei Hangya SCE partnerségével
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 5 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 63/2014 (V.22.) határozata
 4. Javaslat a MÁV Budapest-Miskolc vasútvonal fejlesztése kapcsán átalakítandó aluljáró tervdokumentációjának véleményezésére
  A határozati javaslatokat a képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 64/2014 (V.22.) határozata
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 64-1/2014 (V.22.) határozata
 5. Javaslat hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megkötésére
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 65/2014 (V.22.) határozata
 6. Javaslat a Füzesabonyi Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde 2014/2015-ös nevelési évben induló csoportszámainak meghatározására
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 66/2014 (V.22.) határozata
 7. Javaslat a Roma Nemzetiségi Önkormányzat és Füzesabony Város Önkormányzat között megkötött együttműködési megállapodás módosítására
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 67/2014 (V.22.) határozata
 8. Javaslat az önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő gazdasági társaságok pénzügyi helyzetének stabilizálására készített intézkedési tervre
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 5 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 68/2014 (V.22.) határozata
 9. Javaslat 26/2014. (II.27.) számú határozat módosítására
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 69/2014 (V.22.) határozata
 10. Javaslat a Füzesabonyi Polgárőr Egyesület kérelmének megtárgyalására
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 70/2014 (V.22.) határozata
 11. Javaslat a 187/2013. (XII.19.) határozat módosítására
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 71/2014 (V.22.) határozata
 12. Átfogó értékelés Füzesabony Város Önkormányzat 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladataink ellátásáról
  A határozati javaslatokat a képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 72/2014 (V.22.) határozata
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 72-1/2014 (V.22.) határozata
 13. Javaslat a városi játszóterek biztonságtechnikai felülvizsgálatára készített intézkedés elfogadására
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 73/2014 (V.22.) határozata
 14. Javaslat a Remenyik Zsigmond Gimnázium épületgépészeti felújítására
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 74/2014 (V.22.) határozata
 15. Javaslat a Heves Megyei Vízmű Zrt. 2013. évi beszámolójának elfogadására
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 75/2014 (V.22.) határozata
 16. Javaslat a Füzesabonyi VTS Nonprofit Kft. 2013. évi beszámolójának elfogadására
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 76/2014 (V.22.) határozata
 17. Javaslat a FÜV Kft. 2013. évi beszámolójának elfogadására
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 5 igen szavazattal egyhangúan elfogadta, 1 képviselő nem szavazott.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 77/2014 (V.22.) határozata


  Ezt követően a képviselő-testület zárt ülésen folytatta munkáját.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 78/2014 (V.22.) határozata

Holnapunkon kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) pontja szerinti jogalap mellett, az adatkezelő egyes közfeladatainak ellátása céljából.
Adatkezelési tájékoztató