logo     

A Képviselő-testület ülésén jelen vannak:

 1. Gulyás László polgármester
 2. Sipos Attila alpolgármester
 3. Kádas Imre képviselő-testületi tag
 4. Márkus Róbert Zsolt képviselő-testületi tag
 5. Valyon István képviselő-testületi tag
 6. Wenczel Árpád képviselő-testületi tag

A Képviselő-testület ülésén nem jelentek meg:

 1. Balsai Tamás képviselő-testületi tag
 2. Bíró Imre képviselő-testületi tag
 3. Tóthné Veres Noémi képviselő-testületi tag

Hivatalból jelen vannak:

 1. Hidvéginé dr. Szigetvári Erika jegyző
 2. dr. Bán János aljegyző
 3. Schmetzné dr. Balogh Szilvia jogi és igazgatási irodavezető
 4. Bényeiné Gombos Rita gazdálkodási iroda-vezető
 5. Bakos Zsoltné költségvetési ellátási és könyv. csoportvezető
 6. Antal Annamária közművelődési referens
 7. Kocsis Zsuzsa adócsoport vezető
 8. Dobozy Lászlóné jegyzőkönyv-vezető

Meghívott vendégek:

 1. Bessenyei Éva - Füzesabonyi Könyvtár és Közösségi Ház
 2. Gulyás Piroska - Füzesabonyi Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde
 3. Bodnárné Kiss Karolina, Kovácsné Sári Enikő - Füzesabonyi Pöttömke Óvoda és Bölcsőde
 4. Czifra József - Gazdasági Iroda
 5. Juhász József - FÜV Kft.

 

Az ülésen hozott döntések:

Napirendek, előterjesztések: Képviselő-testületi ülés - 2014.09.15.
Határozatok:
icon 104 - 110 / 2014 (IX.15.) (29.75 kB)
Rendeletek:
icon 10/2014 (IX.15.) (1.01 MB)

 1. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzata Képviselő-testületének ... / 2014. (...) önkormányzati rendeletére az önkormányzat 2014. évi költségvetés féléves beszámolójáról
  A rendelet tervezetet a képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 10/2014 (IX.15.) rendelete
 2. A "Füzesabony város szennyvízelvezetésének- és tisztításának bővítése, korszerűsítése" tárgyú, KEOP-7.1.0/11-2013-0008 azonosítószámú projekt megvalósulási szakaszára vonatkozó aktualizált Közbeszerzési Szabályzat elfogadásáról
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 104/2014 (IX.15.) határozata
 3. Javaslat az "Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva a konvergencia régiókban" című KEOP-2014.4.10.0/F számú pályázat benyújtására
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 105/2014 (IX.15.) határozata
 4. Javaslat a 2014. évi fejlesztések forrás kiegészítésére
  A módosító határozati javaslatot a képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 106/2014 (IX.15.) határozata
 5. Javaslat a FÜV Kft. 2014. évi bérleti díjának kompenzációjára
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 107/2014 (IX.15.) határozata
 6. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat csatlakozására
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 108/2014 (IX.15.) határozata
 7. Javaslat pedagógus-továbbképzés támogatására
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 109/2014 (IX.15.) határozata
 8. Beszámoló a 2013/2014-es nevelési év munkájáról
  A beszámolót a képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 110/2014 (IX.15.) határozata

Holnapunkon kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) pontja szerinti jogalap mellett, az adatkezelő egyes közfeladatainak ellátása céljából.
Adatkezelési tájékoztató