logo     

Napirend előtt:

 1. Tájékoztató a két ülés között végzett munkáról
  Előadó:
  Nagy Csaba polgármester
 2. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
  Előadó: Nagy Csaba polgármester

Napirend:

 1. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzatának  ... /2014. (...) önkormányzati rendeltére Füzesabony Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról
  Előadó: Nagy Csaba polgármester
  Előterjesztés: írásban
 2. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzatának  ... / 2014. (...) önkormányzati rendelete, a tiszteletdíjak megállapításáról szóló többszörösen módosított 13/2010. (X.18.) önkormányzati rendeletének módosításáról
  Előadó: Nagy Csaba polgármester
  Előterjesztés: írásban
 3. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzata tulajdonában álló Rákóczi út 47. szám alatti ingatlan (volt ÉMÁSZ székház) hasznosítására
  Előadó: Nagy Csaba polgármester
  Előterjesztés: írásban
 4. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzata tulajdonában álló füzesabonyi 02/28-, 02/29-, 02/30-, 02/31-, 02/32-, 02/33-, 02/34-, 02/35- hrsz. (Pikopack melletti) területek hasznosítására
  Előadó: Nagy Csaba polgármester
  Előterjesztés: írásban
 5. Javaslat a Füzesabony, 0157/40 hrsz-ú ingatlan hasznosítására
  Előadó: Nagy Csaba polgármester
  Előterjesztés: írásban
 6. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzatának tulajdonában lévő Piaccsarnok hasznosítására
  Előadó: Nagy Csaba polgármester
  Előterjesztés: írásban
 7. Javaslat a Füzesabonyi Városi Televíziózást Segítő Nonprofit Kft. részére garázs helyiség bérbeadására
  Előadó:Nagy Csaba polgármester
  Előterjesztés: írásban
 8. Javaslat visszatérítendő támogatás biztosítására - FSC
  Előadó: Kovácsné Szűcs Noémi képviselő
  Előterjesztés: írásban
 9. Javaslat a felsőoktatásban tanuló füzesabonyi lakosok tehetséggondozó alapból történő támogatási pályázat elbírálására
  Előadó: Nagy Csaba polgármester
  Előterjesztés: írásban
 10. Javaslat az állandó bizottságok elnökeinek, képviselő tagjainak és nem képviselő bizottsági tagjainak megválasztására
  (Az érintettek ilyen tartalmú nyilatkozata alapján zárt ülés tartandó - a Mötv. 46.§. (2) bek. b) pontja alapján.)

  Előadó: Nagy Csaba polgármester
  Előterjesztés: írásban
 11. Javaslat tanácsnokok megválasztására
  (Az érintettek ilyen tartalmú nyilatkozata alapján zárt ülés tartandó - a Mötv. 46.§. (2) bek. b) pontja alapján.)

  Előadó: Nagy Csaba polgármester
  Előterjesztés: írásban
 12. Javaslat alpolgármester személyére
  (A Mötv. 74.§. (1) bek. alapján titkos szavazással kell megválasztani.)
  Előadó: Nagy Csaba polgármester
  Előterjesztés: szóban
 13. Javaslat alpolgármester tiszteletdíjának megállapítására
  Előadó: Nagy Csaba polgármester
  Előterjesztés: írásban
 14. Javaslat önkormányzati ingatlan vásárlási kérelem jóváhagyására
  (Zárt ülést tart a Mötv. 46.§. (2) bek. b) pontja alapján.)

  Előadó: Nagy Csaba polgármester
  Előterjesztés: írásban
 15. Egyebek

A nyilvános ülésre benyújtott előterjesztések letölthetők a Dokumentumtárból: icon Előterjesztések - 2014.11.10. (2.54 MB)
Holnapunkon kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) pontja szerinti jogalap mellett, az adatkezelő egyes közfeladatainak ellátása céljából.
Adatkezelési tájékoztató