logo     

Napirend előtt:

 1. Tájékoztató a két ülés között végzett munkáról
  Előadó:
  Nagy Csaba polgármester
 2. Tájékoztató beszámoló az önkormányzat lejárt szállítói állományának alakulásáról
  Előadó: Nagy Csaba polgármester
 3. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
  Előadó: Nagy Csaba polgármester

Napirend:

 1. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzata Képviselő-testületének ... / 2014. (...) önkormányzati rendeltére az önkormányzat 2014. évi költségvetési előirányzatairól
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 2. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének ... / 2014. (...) önkormányzati rendeletére Füzesabony Város Polgármesteri Hivatalnál dolgozó köztisztviselők illetménykiegészítésének megállítására
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 3. Javaslat a 2015. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotására
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 4. Tájékoztató a 2014. évi költségvetés háromnegyed éves beszámolójáról
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 5. Javaslat a 2015. évi belső ellenőrzési terv elfogadására
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 6. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzatának szociális szolgáltatástervezési koncepciója elfogadására
  Előadó: Kovácsné Szűcs Noémi ESzKSB elnök
  Előterjesztés: írásban
 7. Javaslat a Füzesabonyi Civil Kerekasztal Alapítvány alapító okiratának elfogadására
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 8. Javaslat a Füzesabonyi Rászorultakért Alapítvány alapító okiratának elfogadására
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 9. Javaslat a Füzesabonyi Média Nonprofit Kft. alapító okiratának elfogadására
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 10. Javaslat számlák nyitására (Füzesabonyi Rászorultakért alapítvány, Füzesabonyi Civil Kerekasztal Alapítvány, Füzesabonyi Média Nonprofit Kft.)
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 11. Javaslat fejlesztési alap forrás visszapótlásra
  Előadó: Nagy Csaba polgármester
  Előterjesztés: írásban
 12. Javaslat a 119/2014. (XI.10.) Képviselő-testületi határozat módosítására
  Előadó: Nagy Csaba polgármester
  Előterjesztés: írásban
 13. Javaslat a 3390 Füzesabony, Ifjúság út 17. szám alatti épületegyüttes hátsó épületének (Szociális Alapszolgáltató Központ, Tornaterem, Klikk, Konyha, Gazdasági Iroda) lapostető szigetelésére
  Előadó: Ragó Attila VOB elnök
  Előterjesztés: írásban
 14. Javaslat ipar telepítésre alkalmas földterületek vásárlására
  (Zárt ülést tarthat a Mötv. 46.§ (2) bek. c) pontja alapján)
  Előadó: Ragó Attila VOB elnök
  Előterjesztés: írásban
 15. Javaslat gyalogátkelőhelyek létesítésére
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 16. Javaslat a Füzesabony, Széchenyi út 23. szám alatti ingatlanban megüresedett önkormányzati lakás további hasznosítására
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 17. Javaslat a Füzesabony, Rákóczi út 5-7. sz. alatti ingatlan (volt MHSZ) vagyonátadási megállapodásban rögzített kötelezettségvállalás teljesítéséről
  Előadó: Nagy Csaba polgármester
  Előterjesztés: írásban
 18. Javaslat önkormányzati gépjármű vásárlására
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 19. Javaslat önálló ingatlan nyilvántartásba vételére
  Előadó: Ragó Attila VOB elnök
  Előterjesztés: írásban
 20. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. I. féléves munkatervére - Tájékoztató az állandó bizottságok 2015. I. féléves munkatervéről
  Előadó: Nagy Csaba polgármester
  Előterjesztés: írásban
 21. Javaslat a Füzesabonyi Civil Kerekasztal Alapítvány Kuratóriuma és Felegyelő Bizottsága tagjainak személyére
  (Zárt ülést tart a Mötv. 46.§ (2) bek. b) pontja alapján)

  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 22. Javaslat a Füzesabonyi Rászorultakért Alapítvány Kuratóriuma és Felügyelő Bizottsága tagjainak személyére
  (Zárt ülést tart a Mötv. 46.§ (2) bek. b) pontja alapján)
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 23. Javaslat a Füzesabonyi Média Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójának és felügyelő bizottsági tagjainak megválasztására
  (Zárt ülést tart a Mötv. 46.§ (2) bek. b) pontja alapján)
  Előadó: dr. Gondos István PÜB elnök
  Előterjesztés: írásban
 24. Javaslat A Kultúráért-Díj adományozására
  (Zárt ülést tart a Mötv. 46.§ (2) bek. a) pontja alapján)
  Előadó: Kovácsné Szűcs Noémi ESzKSB elnök
  Előterjesztés: írásban
 25. Javaslat időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokból adódó önkormányzati segély megítélésére
  (Zárt ülést tart a Mötv. 46.§ (2) bek. a) pontja alapján)
  Előadó: Kovácsné Szűcs Noémi ESzKSB elnök
  Előterjesztés: írásban
 26. Egyebek

A nyilvános ülésre benyújtott előterjesztések letölthetők a Dokumentumtárból: icon Előterjesztések - 2014.12.10. (4.13 MB)
Holnapunkon kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) pontja szerinti jogalap mellett, az adatkezelő egyes közfeladatainak ellátása céljából.
Adatkezelési tájékoztató