logo     

A Képviselő-testület ülésén jelen vannak:

 1. Nagy Csaba polgármester
 2. Molnár Richárd alpolgármester
 3. Balsai Tamás képviselő
 4. dr. Gondos István képviselő
 5. Kovácsné Szűcs Noémi képviselő
 6. Ragó Attila képviselő
 7. Sipos Attila képviselő
 8. Tóthné Veres Noémi képviselő
 9. Veres Attila képviselő

A Képviselő-testület ülésén nem jelentek meg

-

Hivatalból jelen vannak:

 1. Hidvéginé dr. Szigetvári Erika jegyző
 2. dr. Bán János aljegyző
 3. Schmetzné dr. Balogh Szilvia jogi és igazgatási irodavezető
 4. Bényeiné Gombos Rita gazdálkodási iroda-vezető
 5. Bakos Zsoltné költségvetési ellátási és könyv. csoportvezető
 6. Antal Annamária közművelődési referens
 7. Hegedűs Szilvia jegyzőkönyv-vezető

Meghívott vendégek:

 1. Takácsné Szigeti Ilona - Szociális Központ
 2. Czifra József - Gazdasági Iroda
 3. Ruttkayné Molnár Beáta - Pöttömke Óvoda és Bölcsőde
 4. Gulyás Piroska - Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde
 5. Molnár László - Könyvvizsgáló
 6. Juhász József - FÜV Kft.
 7. Bessenyei Éva - Füzesabonyi Könyvtár és Közösségi Ház
 8. Turóczi Ilona - Teleki Blanka Általános Iskola
 9. dr. Csomós András - Egészségügyi Központ
 10. Nagyné Rózsa Zsuzsanna - Alapfokú Művészeti Iskola
 11. Horváth Péter - Füzesabonyi VTS Nonprofit Kft.
 12. Molnárné Simon Edit - Füzesabonyi VTS Nonprofit Kft.
 13. Bácsis Csaba - bizottsági tag
 14. Szamosi József - bizottsági tag
 15. Úri Attila - bizottsági tag
 16. Hidvégi Imréné - bizottsági tag
 17. Csepregi Gábor - családi gazdálkodó

 

Az ülésen hozott döntések:

Napirendek, előterjesztések: Képviselő-testületi ülés - 2014.11.10.
Határozatok:
icon 115 - 133 / 2014 (XI.10.) (89.55 kB)
Rendeletek:
icon 11/2014 (XI.10.) (1003.95 kB)
icon 12/2014 (XI.10.) (20.67 kB)

 1. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzatának  ... /2014. (...) önkormányzati rendeltére Füzesabony Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról
  A rendelet tervezetet a képviselő-testület 7 igen szavazattal 1 nem szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 11/2014 (XI.10.) rendelete
 2. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzatának  ... / 2014. (...) önkormányzati rendelete, a tiszteletdíjak megállapításáról szóló többszörösen módosított 13/2010. (X.18.) önkormányzati rendeletének módosításáról
  A rendelet tervezetet a képviselő-testület 8 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 12/2014 (XI.10.) rendelete
 3. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzata tulajdonában álló Rákóczi út 47. szám alatti ingatlan (volt ÉMÁSZ székház) hasznosítására
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 7 igen szavazattal 1 nem szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 115/2014 (XI.10.) határozata
 4. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzata tulajdonában álló füzesabonyi 02/28-, 02/29-, 02/30-, 02/31-, 02/32-, 02/33-, 02/34-, 02/35- hrsz. (Pikopack melletti) területek hasznosítására
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadta, 1 képviselő nem szavazott.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 116/2014 (XI.10.) határozata
 5. Javaslat a Füzesabony, 0157/40 hrsz-ú ingatlan hasznosítására
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 117/2014 (XI.10.) határozata
 6. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzatának tulajdonában lévő Piaccsarnok hasznosítására
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 118/2014 (XI.10.) határozata
 7. Javaslat a Füzesabonyi Városi Televíziózást Segítő Nonprofit Kft. részére garázs helyiség bérbeadására
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 119/2014 (XI.10.) határozata
 8. Javaslat visszatérítendő támogatás biztosítására - FSC
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 120/2014 (XI.10.) határozata
 9. Javaslat a felsőoktatásban tanuló füzesabonyi lakosok tehetséggondozó alapból történő támogatási pályázat elbírálására
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 121/2014 (XI.10.) határozata
 10. Javaslat az állandó bizottságok elnökeinek, képviselő tagjainak és nem képviselő bizottsági tagjainak megválasztására
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 6 igen szavazattal 2 nem szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 122/2014 (XI.10.) határozata
 11. Javaslat tanácsnokok megválasztására
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 5 igen szavazattal 2 nem szavazattal 2 tartózkodás mellett elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 123/2014 (XI.10.) határozata
 12. Javaslat alpolgármester személyére
  A képviselő-testület 8 igen szavazattal 1 nem szavazat mellett megválasztotta Molnár Richárdot alpolgármesternek.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 124/2014 (XI.10.) határozata
 13. Javaslat alpolgármester tiszteletdíjának megállapítására
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 7 igen szavazattal 1 nem szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 125/2014 (XI.10.) határozata
 14. Javaslat a Füzesabonyi Civil Kerekasztal Alapítvány létrehozására
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadta, 1 képviselő nem szavazott.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 126/2014 (XI.10.) határozata
 15. Javaslat a Füzesabonyi Rászorultakért Alapítvány létrehozására
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadta, 1 képviselő nem szavazott.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 127/2014 (XI.10.) határozata
 16. Javaslat a Füzesabonyi Média Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság megalapítására
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 7 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta, 1 képviselő nem szavazott.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 128/2014 (XI.10.) határozata
 17. Javaslat jégpálya üzemeltetésére vonatkozó pályázati felhívás közzétételére
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadta, 1 képviselő nem szavazott.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 129/2014 (XI.10.) határozata
 18. Javaslat a TÁMOP-5.3.1-B-2-12/2 kódszámú roma emberek képzésbe ágyazott foglalkoztatása a szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben című pályázat benyújtására
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadta, 1 képviselő nem szavazott.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 130/2014 (XI.10.) határozata
 19. Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére a Heves Megyei Vállalkozás- és Területfejlesztési Alapítvánnyal
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadta, 1 képviselő nem szavazott.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 131/2014 (XI.10.) határozata
 20. Javaslat megbízási szerződés megkötésére a HMVTA Smart Kft-vel
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 8 igen szavazattal elfogadta, 1 képviselő nem szavazott.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 132/2014 (XI.10.) határozata

  Ezt követően a képviselő-testület zárt ülésen folytatta munkáját.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 133/2014 (XI.10.) határozata

a
A határozati javaslatokat a képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
Holnapunkon kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) pontja szerinti jogalap mellett, az adatkezelő egyes közfeladatainak ellátása céljából.
Adatkezelési tájékoztató