logo     

A Képviselő-testület ülésén jelen vannak:

 1. Nagy Csaba polgármester
 2. Molnár Richárd alpolgármester
 3. Balsai Tamás képviselő
 4. Kovácsné Szűcs Noémi képviselő
 5. Ragó Attila képviselő
 6. Sipos Attila képviselő
 7. Tóthné Veres Noémi képviselő
 8. Veres Attila képviselő

A Képviselő-testület ülésén nem jelentek meg

 1. dr. Gondos István képviselő

Hivatalból jelen vannak:

 1. Hidvéginé dr. Szigetvári Erika jegyző
 2. dr. Bán János aljegyző
 3. Bényeiné Gombos Rita gazdálkodási iroda-vezető
 4. Antal Annamária közművelődési referens
 5. Hoór Kálmán főépítész
 6. Hegedűs Szilvia jegyzőkönyv-vezető

Meghívott vendégek:

 1. Juhász József - FÜV Kft vezető
 2. Takácsné Szigeti Ilona - Szociális Központ
 3. Ruttkayné Molnár Beáta - Füzesabonyi Hétszínvirág Óvoda
 4. Czifra József - Gazdasági Iroda
 5. Varga Dániel - Közösségi Ház
 6. Molnárné Simon Edit - VTV

 

Az ülésen hozott döntések:

Napirendek, előterjesztések: Képviselő-testületi ülés - 2014.11.27.
Határozatok:
icon 135 - 139 / 2014 (XI.27.) (47.36 kB)
Rendeletek:
icon 13/2014 (XI.28.) (32.92 kB)
icon 14/2014 (XI.28.) (22.05 kB)

 1. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzata Képviselő-testületének ___/2014.(___) önkormányzati rendeletére a Füzesabonyban időszakosan üzemeltetett műjégpálya belépődíjának és igénybe vehető szolgáltatási díjainak megállapítására
  A rendelet tervezetet a képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 13/2014 (XI.28.) rendelete
 2. Javaslat a Talajterhelési díjról szóló 24/2014. (VI.17.) önkormányzati rendelet kiegészítésére
  A rendelet tervezetet a képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 14/2014 (XI.28.) rendelete
 3. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzatának illetékességi területén települési adóval kapcsolatos döntésre
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 135/2014 (XI.27.) határozata
 4. Javaslat a Helyi adókról szóló 23/2010. (XII.07.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 136/2014 (XI.27.) határozata
 5. Javaslat Füzesabony Város rendezési tervének egyéni kérelemre történő módosítására az M3-as lehajtó melletti, 0180/49 hrsz. telek beépíthetősége és a CBA melletti, 1593/91 hrsz. telek beépíthetősége tárgyában
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 8 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 137/2014 (XI.27.) határozata

  Ezt követően a képviselő-testület zárt ülésen folytatta munkáját.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 138/2014 (XI.27.) határozata
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 138-1/2014 (XI.27.) határozata
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 139/2014 (XI.27.) határozata
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 139-1/2014 (XI.27.) határozata

a
A határozati javaslatokat a képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
Holnapunkon kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) pontja szerinti jogalap mellett, az adatkezelő egyes közfeladatainak ellátása céljából.
Adatkezelési tájékoztató