logo     

A Képviselő-testület ülésén jelen vannak:

 1. Nagy Csaba polgármester
 2. Molnár Richárd alpolgármester
 3. Balsai Tamás képviselő
 4. dr. Gondos István képviselő
 5. Kovácsné Szűcs Noémi képviselő
 6. Ragó Attila képviselő
 7. Sipos Attila képviselő
 8. Tóthné Veres Noémi képviselő
 9. Veres Attila képviselő

A Képviselő-testület ülésén nem jelentek meg

-

Hivatalból jelen vannak:

 1. Hidvéginé dr. Szigetvári Erika jegyző
 2. dr. Bán János aljegyző
 3. Bényeiné Gombos Rita gazdálkodási iroda-vezető
 4. Bakos Zsoltné költségvetési ellátási és könyv. csoportvezető
 5. Antal Annamária közművelődési referens
 6. Hegedűs Szilvia jegyzőkönyv-vezető

Meghívott vendégek:

 1. Takácsné Szigeti Ilona - Szociális Központ
 2. Czifra József - Gazdasági Iroda
 3. Bodnárné Kiss Karolina - Füzesabonyi Pöttömke Óvoda és Bölcsőde
 4. Molnár László - Könyvvizsgáló
 5. Varga Dániel - Füzesabonyi Könyvtár és Közösségi Ház
 6. Lukács Balázs - Füzesabonyi Járási Hivatal
 7. dr. Vincze Ferencné - belső ellenőr
 8. Sallainé Szabó Mária - Gyermekjóléti Szolgálat
 9. Juhászné Kovács Kornélia - Polgármesteri Hivatal
 10. Gulyás Piroska - Füzesabonyi Hétszínvirág Óvoda
 11. Kovácsné Sári Enikő - Füzesabonyi Pöttömke Óvoda és Bölcsőde
 12. Csesznok Róbert - Füzesabonyi Remenyik Zsigmond Középiskola
 13. Bessenyei Éva - Füzesabonyi Könyvtár és Közösségi Ház

 

Az ülésen hozott döntések:

Napirendek, előterjesztések: Képviselő-testületi ülés - 2014.12.10.
Határozatok:
icon 140 - 160 / 2014 (XII.10.) (283.48 kB)
Rendeletek:
icon 15/2014 (XII.11.) (1.11 MB)
icon 16/2014 (XII.11.) (23.12 kB)
icon 17/2014 (XII.11.) (31.81 kB)

 1. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzata Képviselő-testületének ... / 2014. (...) önkormányzati rendeltére az önkormányzat 2014. évi költségvetési előirányzatairól
  A rendelet tervezetet a képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 15/2014 (XII.11.) rendelete
 2. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének ... / 2014. (...) önkormányzati rendeletére Füzesabony Város Polgármesteri Hivatalnál dolgozó köztisztviselők illetménykiegészítésének megállítására
  A rendelet tervezetet a képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 16/2014 (XII.11.) rendelete
 3. Javaslat a 2015. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotására
  A rendelet tervezetet a képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 17/2014 (XII.11.) rendelete
 4. Tájékoztató a 2014. évi költségvetés háromnegyed éves beszámolójáról
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 8 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 140/2014 (XII.10.) határozata
 5. Javaslat a 2015. évi belső ellenőrzési terv elfogadására
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 141/2014 (XII.10.) határozata
 6. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzatának szociális szolgáltatástervezési koncepciója elfogadására
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 142/2014 (XII.10.) határozata
 7. Javaslat a Füzesabonyi Civil Kerekasztal Alapítvány alapító okiratának elfogadására
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 7 igen szavazattal 2 tartózkodás mellett elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 143/2014 (XII.10.) határozata
 8. Javaslat a Füzesabonyi Rászorultakért Alapítvány alapító okiratának elfogadására
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 8 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 144/2014 (XII.10.) határozata
 9. Javaslat a Füzesabonyi Média Nonprofit Kft. alapító okiratának elfogadására
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 7 igen szavazattal 2 tartózkodás mellett elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 145/2014 (XII.10.) határozata
 10. Javaslat számlák nyitására (Füzesabonyi Rászorultakért alapítvány, Füzesabonyi Civil Kerekasztal Alapítvány, Füzesabonyi Média Nonprofit Kft.)
  A határozati javaslatokat a képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 146/2014 (XII.10.) határozata
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 146-1/2014 (XII.10.) határozata
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 146-2/2014 (XII.10.) határozata
 11. Javaslat fejlesztési alap forrás visszapótlásra
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 147/2014 (XII.10.) határozata
 12. Javaslat a 119/2014. (XI.10.) Képviselő-testületi határozat módosítására
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 148/2014 (XII.10.) határozata
 13. Javaslat gyalogátkelőhelyek létesítésére
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 149/2014 (XII.10.) határozata
 14. Javaslat a Füzesabony, Széchenyi út 23. szám alatti ingatlanban megüresedett önkormányzati lakás további hasznosítására
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 8 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 150/2014 (XII.10.) határozata
 15. Javaslat a Füzesabony, Rákóczi út 5-7. sz. alatti ingatlan (volt MHSZ) vagyonátadási megállapodásban rögzített kötelezettségvállalás teljesítéséről
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 151/2014 (XII.10.) határozata
 16. Javaslat önkormányzati gépjármű vásárlására
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 152/2014 (XII.10.) határozata
 17. Javaslat önálló ingatlan nyilvántartásba vételére
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 153/2014 (XII.10.) határozata
 18. Javaslat Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. I. féléves munkatervére - Tájékoztató az állandó bizottságok 2015. I. féléves munkatervéről
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 154/2014 (XII.10.) határozata
 19. Javaslat a Füzesabonyi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozására vonatkozó Megállapodás és Alapító okirat elfogadására
  A határozati javaslatot a képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 155/2014 (XII.10.) határozata
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 155-1/2014 (XII.10.) határozata

  Ezt követően a képviselő-testület zárt ülésen folytatta munkáját.
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 156/2014 (XII.10.) határozata
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 157/2014 (XII.10.) határozata
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 158/2014 (XII.10.) határozata
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 158-1/2014 (XII.10.) határozata
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 159/2014 (XII.10.) határozata
  Füzesabony Város Képviselő-testületének 160/2014 (XII.10.) határozata

a
A határozati javaslatokat a képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúan elfogadta.
Holnapunkon kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) pontja szerinti jogalap mellett, az adatkezelő egyes közfeladatainak ellátása céljából.
Adatkezelési tájékoztató